Ziua Pompierilor cinstită la Buzău

Cu prilejul zilei Pompierilor din România, la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Buzău a avut loc vineri, 13 septembrie 2012, un ceremonial militar și religios.

Au participat autorități civile și militare, printre care și Ministrul Educației, Dl Remus Pricopie, după cum a precizat Dragoș Olteanu.

Înaltpreasfințitul Părinte Ciprian, Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei, a săvârșit o slujbă de Te Deum, adresând apoi un cuvânt de binecuvântare pentru pompierii buzoieni:

„An de an, ziua de 13 septembrie, din punct de vedere creștin-ortodox, ne prilejuiește pomenirea Sfântului Sfințit Mucenic Cornelie Sutașul, cel dintâi păgân convertit la Creștinism, ale cărui fapte ne arată cât de necesară și folositoare este dreapta credință lăsată nouă de Mântuitorul Hristos, pentru viața de aici și pentru viața cea veșnică.

Sub aspect civil, la nivel național, această dată ne aduce aminte de luptele eroice pe care o mână de pompieri din București, mai puțin de 200 la număr, le-au purtat cu o coloană a armatei cotropitoare turce, de douăzeci de ori mai numeroasă, la 13 septembrie 1848, pe Dealul Spirii, pentru apărarea locuitorilor Capitalei, dar și pentru salvarea bunurilor acestora din fața dușmanilor.

Atunci, cei 166 de pompieri, conduși de căpitanul Pavel Zăgănescu, au luptat până la ultima suflare, cu un eroism pilduitor, fiind pe deplin încredințați că își împlinesc datoria, chiar dacă, acasă, fără să se mai întoarcă vreodată, îi așteptau părinți, frați, surori, soții sau copii. Au pierit în luptă, dar au rămas, de-a pururi, prezenți în inimile celor dragi și, lucrul cel mai important, în conștiința Neamului, generând alte și alte fapte de eroism.

Atunci, ca și în alte momente de cumpănă ale poporului nostru, paradoxal – un popor binecuvântat de Dumnezeu, dar și atât de mult încercat de vitregiile vremii – s-au evidențiat virtuțile caracteristice ale celor mai vrednici fii ai Patriei: dragostea de țară, iubirea de semeni și jertfelnicia pentru apărarea idealurilor sfinte, între care Ortodoxia – coloana vertebrală a poporului român – independența, ce avea să fie consfințită mai târziu, și democrația.

De atunci și până astăzi, indiferent de epocile istorice și regimurile politice ce s-au perindat, ziua de 13 septembrie a fost sărbătorită ca Ziua Pompierilor din România.

Știut este că, fie pentru păcatele noastre cele multe și grele, fie pentru a ni se pune la încercare statornicia în credință, uneori, se abat asupra noastră fel de fel de nenorociri.

Prin activitatea pe care o desfășurați – de fiecare dată, riscantă și imprevizibilă – Domniile Voastre Vă faceți mesagerii lui Dumnezeu, prin aceea că apărați viețile semenilor, salvați bătrâni și copii neajutorați, riscându-Vă propria viață, puneți la adăpost, din fața stihiilor naturii și a focului, bunuri și valori agonisite cu multă trudă, indispensabile existenței umane, trecând dincolo de barierele unor acțiuni de binefacere obișnuite.

Cunoaștem multe dintre faptele de adevărat eroism pe care le-ați desfășurat în ultima perioadă, fie că este vorba de cazul „explozia de la Mihăilești”, care a cerut nu doar curaj, ci și jertfe omenești, fie că este vorba de inundații sau căderi masive de zăpadă, care au pus în pericol viețile atâtor semeni și bunuri materiale considerabile.

Faptele de vitejie pe care le-ați probat în astfel de situații de urgență V-au adus, de cele mai multe ori, mulțumirea celor care au beneficiat de jertfelnicia D-voastră, dar și satisfacția proprie că V-ați făcut datoria. Fiți încredințați că ostenelile D-voastră nu se opresc aici, ci ele trec și dincolo de orizontul vieții acesteia pământești, ajungând până la Bunul Dumnezeu, Care Vă va răsplăti, cu siguranță, dragostea și altruismul, după dreapta și înțeleapta grăire a Mântuitorului Iisus Hristos: „Adevărat zic vouă, întrucât ați făcut acestea unora dintre acești frați ai mei, prea mici, Mie Mi-ați făcut” (Matei 25, 40).

Astăzi, mai mult ca oricând, este nevoie de aducerea în actualitate și punerea în lucrare de către noi toți a virtuților luptătorilor pompieri din Dealul Spirii și, de ce nu, a celor de astăzi.

Aceasta, deoarece, din nefericire, în vremurile pe care le trăim, apărarea Patriei și a valorilor ei materiale și culturale, iubirea și ajutorarea dezinteresată a semenilor, jertfelnicia au devenit sloganuri electorale, vorbe fără acoperire care, de cele mai multe ori, rămân la nivel declarativ, fără a se concretiza în faptă.

La ceas de sărbătoare, se cuvine să medităm, cu mai multă responsabilitate, la menirea noastră în societate. Să urmăm și noi exemplul de curaj și jertfelnicie al pompierilor-eroi din Dealul Spirii, străduindu-ne să punem în lucrare dragostea creștină care este binevoitoare și nu caută ale sale (cf. I Corinteni 13, 4-5); este datoria noastră, a tuturor, de a evoca totdeauna faptele de vitejie ale înaintașilor și a le urma pilda, știind că acela care nu ține legătura cu trecutul, nu merită nici prezentul și nici viitorul și că forța unui om este dată de câtă iubire iradiază celor din jur prin faptă și adevăr.

În acest context, cu prilejul serbării Zilei Pompierilor, Vă felicităm călduros pentru toate faptele de bărbăție și pentru dragostea față de semeni, rugând pe Mântuitorul Hristos să Vă ocrotească de tot răul, dăruindu-Vă sănătate, pace sufletească și bucuria datoriei împlinite!

Cu arhierești și părintești binecuvântări,

† CIPRIAN,

Arhiepiscopul Buzăului și Vrancei”

Comentarii Facebook


Știri recente