Zi importantă în istoria Mitropoliei Banatului

Ziua de 4 martie 1962 reprezintă momentul începutului unei noi pagini de istorie în cuprinsul Mitropoliei Banatului. Este ziua în care actualul Întâistătător al Mitropoliei Banatului, Înalt Preasfințitul Nicolae, era întronizat în Catedrala mitropolitană din Timișoara.

Documentele, cu valoare de arhivă, aflate în patrimoniul Centrului eparhial din Timișoara, precum și revistele teologice de la acea vreme, între care ‘Mitropolia Banatului’ (anul XII, nr. 1-4, ianuarie-aprilie 1962), ne oferă mărturii peste timp cu privire la acest important eveniment din viața bisericească bănățeană.

Astfel, aflăm că, după ce la data de 17 februarie 1962 Colegiul Electoral Bisericesc l-a ales, în unanimitate, pe Preasfințitul Episcop al Aradului dr. Nicolae Corneanu în scaunul de Arhiepiscop al Timișoarei și Caransebeșului și Mitropolit al Banatului, rămas vacant prin pensionarea mitropolitului dr. Vasile Lăzărescu, în ziua de 24 februarie a avut loc la sediul Departamentului Cultelor ceremonia de înmânare a decretului Consiliului de Stat al Republicii Populare Române. Această ceremonie a avut loc atât pentru noul Mitropolit al Banatului, cât și pentru noul episcop al Romanului și Hușilor, Partenie Ciopron (fost episcop al Armatei Române).

Pentru ziua de duminică, 4 martie, s-a stabilit ceremonia întronizării în Catedrala mitropolitană din Timișoara, a noului ierarh al Mitropoliei Banatului. Dimineața, au sosit la Gara de Nord din Timișoara patriarhul Justinian împreună cu IPS Nicolae și alți membri ai Sfântului Sinod. La ora 9:15, ierarhii rânduiți pentru săvârșirea Sfintei Liturghii s-au deplasat la catedrală, iar la ora 9:45, patriarhul Justinian, împreună cu noul Mitropolit au fost conduși, în sunetul prelung al clopotelor, de la reședință la catedrală, de sute de preoți, monahi și credincioși.

Sfânta Liturghie a fost săvârșită de către patriarhul Justinian, alături de noul Mitropolit, de mitropolitul Firmilian al Olteniei, episcopii Teofil al Clujului și Valerian al Oradiei și numeroși preoți și diaconi, la eveniment participând și numeroase oficialități de stat.

La sfârșitul Sfintei Liturghii, pe solee, episcopul-vicar patriarhal Teoctist Botoșăneanul, viitorul patriarh, a dat citire Gramatei patriarhale. După zeci de ani, tânărul ierarh Teoctist Arăpașu, ajuns patriarh al Bisericii noastre, îi scria IPS Nicolae: ‘Mă număr printre cei care V-au fost alături, acum patru decenii (este vorba despre anul 2002, când s-au împlinit 40 de ani de arhipăstorire ai IPS Nicolae – n.n.), ca membri ai Sfântului Sinod, în ziua în care ați primit, cu adâncă pătrundere de sine, această încredințare din partea Măritului Colegiu Electoral Bisericesc. Câteva zile mai apoi, la 4 martie 1962, ne-a fost dat să rostim, în cadrul solemnei ceremonii de instalare, din frumoasa catedrală a orașului Timișoara, Gramata Sfântului Sinod. Ne emoționează și acum, după patru decenii, amintirea acelor înălțătoare momente’.

După momentul citirii gramatei, patriarhul Justinian a înmânat noului chiriarh cârja mitropolitană. În continuare, a așezat pe capul noului mitropolit camilafca cu cruce, rostind pentru a doua oară: ‘Vrednic este!’ A treia oară a rostit formula ‘Vrednic este!’ când noul mitropolit a fost așezat pe tronul mitropolitan.

Luând cuvântul, patriarhul Justinian Marina s-a adresat mai întâi noului Arhiepiscop al Timișoarei și Mitropolit al Banatului, spunând, printre altele: ‘Fiind toate cele rânduite de pravilele bisericești și de legile țării, împlinite, Înalt Preasfinția Ta ești, de azi înainte, înscăunat ca ierarh canonic al acestei străvechi și frumoase mitropolii ortodoxe, din partea de apus a țării noastre. (…) Vei păstori ca mitropolit peste plaiuri și așezări românești, care au cunoscut, din cele mai vechi timpuri, o viață bisericească bine rânduită, cu ierarhi vrednici, al căror nume s-a înscris pentru veșnicie în istoria Bisericii noastre. (…) Dar pilda pe care se cuvine să o ai întotdeauna înaintea minții și inimii Înalt Preasfinției Tale este Sfântul Iosif cel Nou de la Partoș, cel mai bun și mai vrednic ierarh din câți au păstorit obștea dreptcredincioasă de pe meleagurile bănățene, ale cărui rugăciuni neîncetate către Domnul sunt reazim puternic al Bisericii din Banat. (…) Cu aceste cuvinte nezdruncinate în cugetele noastre, astăzi, când după datinile și rânduielile Bisericii Ortodoxe, Noi Te-am așezat ca Mitropolit canonic al Banatului, înălțăm gândurile noastre și rostim, din inimi smerite, o rugăciune către Dumnezeu’.

Vădit emoționat, IPS Nicolae a rostit un cuvânt în care a vorbit mai întâi despre misiunea lui Moise, de a scoate poporul ales din captivitatea egipteană. Apoi a scos în evidență faptul că, deși slujirea la care a fost chemat este una grea, nădăjduiește în ajutorul Sfântului Duh, Care vine slăbiciunilor tuturor într-ajutor. Adresându-se direct clerului și credincioșilor din eparhie și mitropolie, tânărul Mitropolit a spus: ‘Trebuie să avem dragoste unii față de alții, pentru că ea este semnul după care se recunoaște orice creștin. În dragoste aș vrea să se desfășoare toată munca ce-o încep acum la voi. Și numai atunci voi socoti că mi-am împlinit datoria, când, din orice voi înfăptui, va răzbate doar dragostea. Cu inimă caldă, voi primi pe toți cei ce vor avea dorința de a se apropia de mine. Cu suflet deschis, mă voi apropia de toți cei ce vor avea trebuință de mine’.

A urmat apoi agapa festivă, la care au luat cuvântul mitropolitul Firmilian al Olteniei; episcopul Valerian al Oradiei; protopopul Lugojului, Toma Bujor; episcopul evanghelic Gheorghe Argay, de la Sibiu; viceepiscopul reformat Iuliu David, de la Cluj-Napoca; protopopul Ștefan Tomici al Vicariatului ortodox sârb din Timișoara; vicarul general Ferdinand Cziza, din partea Bisericii Romano-Catolice; protopopul evanghelic din Banat, Franian Nosner; episcopul unitarian Lajos Kovacs, de la Cluj-Napoca; rectorul Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca, Istvan Juhasz; prof. Dumitru Dogaru, secretarul general al Departamentului Cultelor, și dr. Ernest Neumann, prim-rabinul Timișoarei, și alții.

Comentarii Facebook


Știri recente