Viața Împăratului Constantin și alte scrieri

În 2013, Biserica Ortodoxă Română omagiază două dintre cele mai importante personalități ale Creștinismului, împărat roman și mamă care au fost numiți „întocmai cu Apostolii”: Sfinții Constantin cel Mare și Elena.

La Editura „Basilica” a Patriarhiei Române a fost publicată, ca prim eveniment cultural dedicat acestui an omagial, traducerea revizuită și adăugită a cunoscutei opere a lui Eusebiu de Cezareea, „Viața Împăratului Constantin”, pe scurt „Viața lui Constantin”, alături de care au fost tipărite și: „Discursul (Împăratului Constantin) adresat adunării sfinților”, „Discursul rostit de Eusebiu la aniversarea a 30 de ani de domnie a împăratului Constantin” și „Discursul rostit de Eusebiu cu prilejul sfinții Bisericii Sfântului Mormânt de la Ierusalim”, după cum informează TRINITAS TV.

În prologul volumului se arată că „reeditarea acestei cărți, apărută pentru prima oară în 1991 ca al XIV-lea volum în colecția Părinți și Scriitori Bisericești, trebuie pusă în legătură cu două mari evenimente istorico-religioase: primul eveniment s-a petrecut cu 1700 de ani în urmă, la 28 octombrie 312, când pe cerul Romei s-a arătat Împăratului Constantin cel Mare și armatei sale semnul Sfintei Cruci, făcut din lumină și însoțit de cuvintele: Prin aceasta vei învinge. Cel de-al doilea a avut loc în februarie 313 la Mediolanum, când a fost alcătuit și promulgat Edictul de libertate pentru creștinii din tot Imperiul Roman”.

Acad. Emilian Popescu mai subliniază în prolog că „lucrarea contribuie la mai buna cunoaștere a evenimentelor determinante din istoria creștinismului, fiind totodată un prilej de a veni în contact cu viața și faptele unuia dintre cei mai mari oameni care au îndreptat cursul istoriei pe calea cea bună”.

Volumul cu numărul 8 al noii serii Părinți și Scriitori Bisericești poate fi achiziționat de la magazinele de carte bisericească.

Comentarii Facebook


Știri recente