Suplimentul „Lumina cărţilor”

A apărut recent cel de-al doilea număr al suplimentului Lumina cărţilor. În această ediţie sunt prezentate noutățile și recomandările Editurilor Patriarhiei Române, colecțiile de carte teologică și patristică, cărțile de cult și pentru copii.

În primul număr al suplimentului Lumina cărţilor a fost descrisă succint istoria cărții, plecând de la primele forme de scriere cunoscute, cu diferitele suporturi materiale folosite pentru imprimarea și transmiterea tezaurului gândirii omenești, descriindu-se revoluționara artă a tiparului, cu rădăcinile sale gutenbergiene, din care pornește un adevărat arbore genealogic, ale cărui principale ramuri sunt tipograful și editorul.

1 pagina 03-06 Supliment Lumina Cartilor nr. 2-4 OK.compressed

Comentarii Facebook


Știri recente