Spectacol inedit pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor din Iaşi

Mitropolia Moldovei şi Buco­vinei are bucuria de a vă invita la un inedit eveniment cultu­ral-artistic, ce va avea loc astăzi, 4 decembrie a.c., la Casa de Cul­tură a Sindicatelor din Iaşi, în­cepând cu ora 17.00, intrarea fiind liberă, informează “Ziarul Lumina”.

Este vorba despectacolul mu­zical-simfonic „Constantin Brân­coveanu“, ce a avut prima reprezentaţie la Opera Română din Bucureşti, în anul 1935. Spec­tacolul este organizat de Arhiepiscopia Tomisului, în par­teneriat cuConstanţa Altfel– Asociaţia Civică pentru Con­stanţa şiCorulArmonia, cu o­cazia anului comemorativ dedicat Sfântului Voievod Constan­tin Brâncoveanu.

Drama muzicală sacră, în două părţi, „Constantin Brân­co­veanu“, este rodul creaţiei compozitoruluiSabin Drăgoi(1894-1968), folclorist şi membru corespondent al Academiei Româ­ne, cunoscut lumii muzicale ro­mâneşti prin culegerile de folclor şi colinde, dar şi prin motivele muzicale populare ca­re au stat la baza operelor muzi­cale de anvergură: opere, piese simfonice, miniaturi pentru pian.

„De remarcat este faptul că această operă a însemnat şi un act de consacrare a Sfinţilor Mar­tiri Brâncoveni, anticipând canonizare lor ca sfinţi de către Sfântul Sinod al Bisericii Or­todoxe Române. Este impresio­nantă intuiţia marelui compo­zitor Sabin Drăgoi“, a declarat IPS Teodosie, Arhiepiscopul To­mi­­­sului, iniţiatorul acestui proiect.

Aparatul artistic este unul complex, fiind conceput de ma­estrul Drăgoi din160 de personaje: boieri şi domniţe, mo­nahi şi monahii însoţiţi de un număr de şase solişti. Ansam­blul artistic-vocal este alcătuit din studenţi, masteranzi şi doctoranzi ai Universitătii „Ovi­dius“ din Constanţa – Facul­tatea de Teologie Ortodoxă, din cadre didactice ale Inspecto­ra­tului Şcolar Judeţean Con­stanţa – disciplina religie, din artişti lirici ai Teatrului de Operă şi Balet „Oleg Danovski“ din Constanţa, din elevi ai Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Dionisie Exiguul“ şi ai Colegiului Naţional de Arte „Regina Maria“ din Constanţa.

Mulţumim anticipat tuturor instituţiilor şi persoanelor care vor promova, pe canale de comunicare specifice, acest eveniment ce se va desfăşura la Iaşi cu binecuvântarea IPS Părinte Mitropolit Teofan!

Comentarii Facebook


Știri recente