Slujire liturgic și eveniment cultural la Mănăstirea Cașin II

Miercuri, 12 martie, în ziua în care în Calendarul Bisericii Ortodoxe este pomenit, alături de Sfântul Teofan Mărturisitorul, Sf. Cuvios Simeon Noul Teolog, credincioșii din Parohia Mănăstirea Cașin II au sărbătorit pe unul din ocrotitorii sfântului lăcaș.

În biserica parohială, cu hramurile Buna Vestire și Sf. Simeon Noul Teolog, un sobor de preoți din parohiile vecine în frunte cu PC Pr. Constantin Alupei, protopop al protoieriei Onești, au oficiat Sfânta Liturghie a Darurilor înainte Sfințite și Litia pentru cei adormiți.

Sărbătoarea duhovnicească a continuat cu evocarea personalității Sfântului Mitropolit Dosoftei – „făuritorul stihologiei românești”, în cadrul celei de-a doua ediții a Cenaclului „Sfinții Trei Teologi: Sfântul Simeon, Sfântul Grigore Teologul și Sfântul Ioan Evanghelistul”.

Potrivit epr.ro, Părintele Ioan Bârgăoanu, parohul acestei comunități, a făcut o scurtă prezentare a mitropolitului cărturar care a păstorit 11 ani ca episcop la Roman: „Născut, crescut și educat într-o familie profund românească, ierarhul Dosoftei a învățat limbile clasice, greaca și latina, apoi slavona bisericească, ucraineana și polona devenind astfel, unul dintre poligloții vremii. Această erudiție i-a permis să se gândească la introducerea limbii românești în cultul liturgic. Avea, prin educația sa instrumentele necesare. Astfel, convingerea de căpătâi a marelui mitropolit a fost aceea ca poporul să înțeleagă slujba Sfintei Biserici: „Să înțeleagă toată ispășenia lui Dumnezeu cu întreg înțeles”.

D-na Vasilica Măcălău, profesor de religie a creionat în câteva cuvinte chipul și rolul pe care l-a avut ierarhul Dosoftei în formarea limbii române, iar un grup de copii, elevi ai Școlii generale din Mănăstirea Cașin au citit psalmi din Psaltirea în versuri.

În finalul manifestării Părintele Protopop Constantin Alupei a adresat mulțumiri Preasfințitului Părinte Episcop Ioachim Băcăuanul, care a dat binecuvântare pentru organizarea acestui eveniment religios-cultural, a felicitat pe toți cei prezenți și le-a adresat îndemnul de a păstra și promova valorile spirituale și culturale ale neamului.

Cei prezenți la sărbătoarea comunității au fost invitați, apoi, să participe la agapa frățească organizată în așezământul social-filantropic din curtea bisericii, iar copiilor săraci din parohie li s-au oferit pachete cu haine și încălțăminte.

Comentarii Facebook


Știri recente