Sfinţirea Schitului Cărbuna

Biserica Schitului Cărbuna din judeţul Neamţ, cu hramurile Binecredinciosul Voievod Ștefan cel Mare și Sfânt și Sfinții Trei Ierarhi Vasile, Grigorie și Ioan, a fost târnosită, sâmbătă, 03 octombrie 2015. Slujba a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

Au participat la acest eveniment stareţi de la mănăstirile din zona Neamţului, preoţi de parohie din Arhiepiscopia Iașilor, precum şi credincioşi din mai multe localități ale județului. Sfinţirea bisericii a fost urmată de Sfânta Liturghie oficiată în altarul de vară al așezării monahale.

Există trei izvoare care îl pot face pe om tare și neclintit: Dumnezeu, familia proprie și neamul în care te-ai născut

După citirea Evangheliei, Mitropolitul Moldovei și Bucovinei a rostit cuvântul de învățătură, în care a vorbit despre trei izvoare care îl fac pe om puternic şi de neclintit – Dumnezeu, familia şi neamul strămoşesc: „În Epistola I către Corinteni, Sfântul Apostol Pavel ne spune «Fraților, fiţi tari, neclintiţi, sporiţi totdeauna în lucrul Domnului», cunoscând adevărul că Dumnezeu răsplătește pe cei care nădăjduiesc și se străduiesc întru El. Ce anume îi dă omului tăria la care face referire Sfântul Apostol? Există trei izvoare care îl pot face pe om tare și neclintit. Acestea sunt Dumnezeu, familia proprie și neamul în care te-ai născut. Prin aceste izvoare omul este în legătură cu Cerul, cu familia cu care l-a binecuvântat Cerul și cu picioarele ființei sale înfipte adânc în seva neamului, și nu are cum să se clatine, chiar dacă șuvoaiele și vânturile vieții vin peste el. Dacă nu are aceste trei izvoare, chiar dacă are putere și bani, omul este slab, fiindcă nu are rădăcină, nu-L are pe Dumnezeu, nu are puterea cea de sus. Cele trei izvoare de putere se desăvârșesc și ființează doar dacă sunt înțelese în legătură cu Sfânta Biserică. Dacă omul nu este în legătură cu Biserica, credința sa în Dumnezeu este mincinoasă. Dacă omul nu-și creează familia în duhul Bisericii, cu binecuvântarea Bisericii, legăturile dintre bărbat și femeie devin legături care nu au consistență”.

În cadrul Sfintei Liturghii, părintele ierodiacon Iustinian, viețuitor al Schitului Cărbuna, a fost hirotonit de Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei întru ieromonah. La finalul slujbei, părintele stareț Benedict Sauciuc a dat citire unei copii a hrisovului de sfinţire, act semnat de Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan şi aşezat, la slujba târnosirii, în piciorul Sfintei Mese.

Apoi, părintele egumen Elefterie Păduraru, a vorbit în cuvântul său, despre greutățile, dar și despre bucuriile sufletești pe care le-a simțit în timpul lucrărilor de ridicare și înfrumusețare a locașului de cult. Drept răsplată pentru osteneala depusă, părintele Elefterie Păduraru a fost hirotesit de Mitropolitul Moldovei și Bucovinei întru protosinghel.

Locașul de cult a fost reînfiinţat după anul 2000, cu binecuvântarea Prefericitului Părinte Patriarh Daniel, la vremea respectivă Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. În ultimii ani s-au construit aici un corp de chilii cu trapeză, clopotniță și agheazmatar, iar biserica a fost pictată.

Istoricul Schitului Cărbuna

Cărbuna este un schit sub administrarea Mănăstirii Neamţ, aflându-se la 3 km de aceasta, într-o plantaţie de stejari seculari. În timpul celor două războaie mondiale s-au jertfit în zona mii de eroi ai neamului românesc, motiv pentru care Cărbuna a devenit un loc pentru rugăciune şi pomenire a acestor eroi. În cimitirul în care au fost îngropaţi aceştia, în anul 1995 s-a construit o troiţă care a fost sfinţită de către Prefericitului Părinte Patriarh Daniel, în vremea respectivă Mitropolit al Moldovei şi Bucovinei. Biserica cu hramurile Sfântul Voievod Ștefan cel Mare și Sfinții Trei Ierarhi Vasile, Grigorie și Ioan a fost construită între anii 2001 – 2006, din dorința părinților din Mănăstirea Neamț, îndrumați de părintele stareț Benedict Sauciuc. Din anul 2002, lucrările de construcție au fost preluate de către ieromonahul Elefterie Păduraru. Locașul de cult a fost îmbodobit cu toate cele necesare pentru a se săvârși slujbele rânduite unei mănăstiri, în cele mai bune condiții. Pictura a fost realizată de către pictorul Marian Hulașu din Buzău, între anii 2005 – 2010. Mobilierul a fost lucrat de către Ovidiu Ciucă din localitatea Nemțișor, județul Neamț. De asemenea, la intrarea în incinta schitului a fost ridicată între anii 2011 – 2015 o frumoasă clopotniță, iar în partea de nord a fost construit un agheazmatar, frumos îmbodobit cu pictură, pentru a se săvârși sfintele slujbe vara.

Comentarii Facebook


Știri recente