Sfinţii Trei Ierarhi, modele actuale pentru păstorii de suflete

Astăzi Biserica Ortodoxă cinsteşte pe Sfinţii Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur. Despre dreapta lor vieţuire, despre importanţa operei şi lucrării acestor sfinţi ierarhi pentru apărarea şi fundamentarea teologiei trinitare şi despre mesajul lor actual pentru toţi păstorii de suflete şi pentru toţi creştinii, ne-a vorbit în interviul ce urmează părintele profesor dr. Ştefan Buchiu, decanul Facultăţii de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul“ din Bucureşti.

Părinte profesor, vă rugăm la început să ne vorbiţi despre importanţa operei şi lucrării Sfinţilor Trei Ierahi pentru apărarea şi fundamentarea teologiei trinitare.

Contextul în care au vieţuit şi teologhisit Sfinţii Trei Ierahi este veacul al IV-lea, un secol în care Biserica şi-a dobândit libertatea, dar odată cu încetarea persecuţiilor a apărut alt pericol, cel al ereziilor. Pronia dumnezeiască a rânduit să se nască păstori care să fie bine pregătiţi din punct de vedere teologic şi cultural, precum şi deosebit de responsabili pentru păstoriţii lor. Aceştia s-au angajat cu toată fiinţa lor în apărarea adevărului de credinţă care era contestat, referindu-ne în primul rând la dogma Sfintei Treimi, iar pe de altă parte, s-au angajat total în misiunea Bisericii care beneficia de libertate religioasă, dar care intra în contact cu o lume păgână. Sfinţii Trei Ierarhi s-au pregătit intens prin cunoaştere şi înţelegere exemplară a Sfintei Scripturi mergând pe linia tradiţiei autentice, a Tradiţiei apostolice. Prin intermediul lucrării predicatoriale, aceşti trei sfinţi au apărat adevărul de credinţă pe care-l formulase Biserica, iar prin intermediul culturii au dat un răspuns pe măsura înţelegerii lumii greco-romane din vremea aceea, respingând cu fermitate ereziile.

Sfântul Vasile cel Mare, de exemplu, a avut un rol deosebit prin opera sa dogmatică, arătând că atât Fiul, cât şi Duhul Sfânt sunt deofiinţă cu Tatăl. El merge pe linia des­chisă de Sfântul Atanasie cel Mare, care apărase dumnezeirea Fiului. Continuă şi extinde această mărturisire de credinţă şi la Persoana Duhului Sfânt, apărând integritatea dogmei Sfintei Treimi.

Mai multe detalii în Ziarul Lumina

Comentarii Facebook


Știri recente