Se cuvine să urmăm duhovnicește pașii Domnului către răstignire, spune Mitropolitul Nicolae

Mitropolitul Nicolae al celor două Americi are un mesaj pentru Săptămâna Sfintelor Pătimiri în care ne aflăm.

El spune că se cuvine să urmăm duhovnicește pașii Domnului către răstignire, deoarece Îl vom vedea pe Cel ce a venit să aducă împăcarea omului cu Dumnezeu „acuzat de blasfemie înaintea lui Dumnezeu, scuipat şi pălmuit ca unul care ar fi fost nedemn de numele de Om, răstignit ca un tâlhar şi ca un potrivnic semenilor săi”.

Astfel, se cuvine:

  • Să dorim să îl apărăm în fața judecătorilor, să ne arătăm statornicia în credință și să nu ne lepădăm de El acum, când suntem încercați;
  • Să descoperim în singurătate și să înțelegem strigătul către Părintele ceresc! Și să pătimim și noi împreună cu Omul Iisus care a pătimit pentru noi și și-a oferit viața pe Cruce ca răscumpărare;
  • Cu încredințarea că El a trecut prin moarte biruind-o ca Dumnezeu, cu bucuria că puterile iadului au fost sfărâmate, cu credința că de lumina Învierii ne împărtășim și noi la fiecare Sf. Liturghie și cu nădejdea că dacă Hristos a înviat și noi vom învia;

Mesajul integral poate fi lecturat aici.

Foto credit: Doxologia

Comentarii Facebook


Știri recente