Sărbătoarea Sfinților Trei Ierarhi și întâlnire de lucru în cadrul Proiectului European Transfrontalier la Giula – Ungaria

La Praznicul Sfinților Trei Ierarhi, 30 ianuarie 2014, în Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria au avut loc două evenimente importante: sărbătorirea celor Trei mari Sfinți Ierarhi ai Bisericii noastre: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur, la Paraclisul Episcopal din Giula și o nouă întâlnire de lucru (workshop) în cadrul Proiectului European Transfrontalier cu tema „crearea condițiilor pentru dezvoltarea turismului religios în zona județelor Bichiș (Békés) din Ungaria și Arad, din România, după cum informează Biroul de Presă al Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria.

Manifestarea a început cu Sfânta Liturghie Arhierească săvârșită în Paraclisul Episcopal de Preasfințitul Părinte Episcop Siluan și un sobor de preoți și diaconi aparținând Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria (Părintele Arhimandrit Calinic Covaci, Consilierul Bisericesc, Părintele Secretar Eparhial Visarion Tuderici și cei trei Diaconi de la Catedrală) și Arhiepiscopiei Aradului (Părintele Iacob Bupte, Paroh la biserica Micălaca Veche II). Răspunsurile liturgice au fost date cu talent și profesionalism de un grup coral de la Parohia Micălaca Veche II, condus de Doamna Lödi Magdalena, Profesoară la Liceul Pedagogic din Arad, în prezența mai multor credincioși, dintre care îi menționăm pe specialiștii implicați în acest proiect, din cele două părți: Ungaria și România. Sărbătoarea dedicată Sfinților Trei Ierarhi și comuniunii pe care o recomandă în mod special, cu acest prilej, Biserica Ortodoxă de pretutindeni, s-a desfășurat și la Paraclisul Episcopal din Giula într-o frumoasă atmosferă de frățietate și comuniune, după cum a apreciat în cuvântul său și Preasfințitul Părinte Episcop Siluan.

La finalul Sfintei Liturghii, toți cei prezenți au urmărit cu mare interes icoanele pe sticlă, dar și realizate din lut, de către copii participanți la manifestări, din cadrul Proiectului European, dedicate învățării unor îndeletniciri tradiționale românești, precum olăritul și pictura de icoane pe sticlă, la Palatul Copiilor din Arad, dar și la Școlile Generale Românești din Giula și Micherechi și expuse acum la Reședința și Catedrala Episcopală.

Întâlnirea de lucru din cadrul Proiectului European HURO/1101/090/2.1.3 (Creation of terms of religious turism building for Romanian Orthodox Church in Bekes and Arad county) a avut loc în sala mică festivă a Liceului Românesc „Nicolae Bălcescu” din Giula și s-a bucurat de prezența a numeroși participanți: PS Episcop Siluan, Domnul Consul General Florin Trandafir Vasiloni de la Giula, Părintele Iacob Bupte, Manager extern în cadrul Proiectului European, din partea Aradului și Domnul Adrian Ciuce, Manager intern, Părintele Arhim. Calinic Covaci, Managerul intern, din partea Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, Domnul Horváth Krisztián, specialist în programe de Dezvoltare Regională al Firmei JövÅ‘ ÉpítÅ‘k, din Ungaria și Manager extern de Proiect, Doamna Ioana Lung, Directorul Palatului Copiilor din Arad, Doamna Ana Radici Repisky, Director Adjunct la Liceul Românesc din Giula, Doamna Ana Sarközy, Directorul Școlii Generale din Micherechi, Doamna Profesoară Lödi Magdalena, de la Arad, Doamna Anca Becan, Redactor la Săptămânalul „Foaia Românească” și colaborator al emisiunii în limba română a Postului de Radio din Seghedin, Doamna Corina Sebestyen, Redactor la Săptămânalul „Cronica” al Autoguvernării pe Țară a Românilor din Ungaria și alți specialiști din proiect.

În cadrul acestei întâlniri de lucru și de comunicare (workshop), Preasfințitul Părinte Siluan a vorbit despre importanța proiectului european menționat, realizat în mare parte și care, într-un oraș turistic precum este Giula, a permis pe de o parte restaurarea interioară și exterioară a Catedralei Episcopale, dar și construirea unor elemente specifice românești în parcul de lângă Catedrală, care și-a schimbat total înfățișarea, prin altarul de vară și porțile din lemn, în stil maramureșean, de o mare frumusețe, care exprimă pe de o parte identitatea românească a locului, dar vor reprezenta, cu siguranță și un punct de atracție turistică. A menționat, de asemenea și realizările de la Otlaca Pustă, cuprinse în același proiect și anume, un Paraclis de lemn, în stil maramureșean, care a fost sfințit deja în vara anului trecut și un centru comunitar, cu spațiu expozițional, la fosta casă parohială din localitate.

La rândul său, Părintele Iacob Bupte a subliniat ceea ce cuprinde acest proiect din partea arădeană, atât în parcul comunitar și ecumenic, cu elemente unice (cuprinzând „drumul luminii”, amfiteatru de întruniri și spectacole, ecran de proiecții și publicitate, „portalul iubirii și al înțelepciunii” și diferite pavilioane de socializare interconfesională și lucrativ artistică), de lângă biserica parohială Micălaca Veche II, din Arad, cât și prin numeroasele programe desfășurate, în România, dar și în Ungaria, la care au participat oameni de vârste diferite și copii. Proiectul european a deschis, între altele, perspectiva cunoașterii reciproce și a dezvoltării unor relații frățești între românii care trăiesc de cele două părți ale graniței, fapt care constituie o realizare foarte importantă.

În continuare au fost prezentate două conferințe, cu o temă asemănătoare: „Valorile turistice, religioase și culturale ale Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria”, de către Doamna muzeolog Elena Ciobai Munteanu, care a vorbit în special despre colecția de obiecte vechi bisericești, adunate de la Parohiile aparținătoare Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria și depozitate la Reședința Episopală din Giula, iar Doamna Profesoară Lödi Magdalena a vorbit despre „Valorile turistice, religioase și culturale al Arhiepiscopiei Aradului”. Domnul Horváth Krisztián a prezentat, de asemenea, un referat despre posibilitățile turistice ale Regiunii Dél-Alföld (Câmpia de Sud) în anul 2014, cu referire specială la turismul religios și cu perspectivele susținerii și dezvoltării turismului în această zonă, prin programe europene, în perioada 2014-2020. Cuvinte de salut, de felicitare și de evaluare asupra experienței dobândite prin programele comune, realizate în Ungaria și România, au rostit cu acest prilej și Domnul Consul General Florin Trandafir Vasiloni, Doamna Director Adjunct Ana Radici Repisky, Doamna Director Ana Sárközy, Doamna Profesoară Gerold Ecaterina și Domnul Corneliu Artimon.

Cu acest prilej, au fost oferite, din partea arădenilor, câteva icoane pe sticlă sau din lut, dar și Diplome, mai multor persoane: PS Episcop Siluan, Domnului Consul General Florin Trandafir Vasiloni, Doamnei Director Maria Gurzău Czegledi, Doamnelor Director Adjunct Ana Radici Repisky și Andreea Cefan, precum și Doamnei Profesoare Eva Sabău, de la Liceul Românesc și Școala Generală din Giula și Doamnei Director Ana Sárközy, de la Micherechi.

Cele mai reușite dintre icoanele realizate în cadrul manifestărilor comune ale elevilor din România și Ungaria, au fost prezentate și la expoziția ce a avut loc în spațiul expozițional al Liceului „Nicolae Bălcescu” din Giula.

Întâlnirea de lucru s-a terminat printr-o recepție oferită tuturor participanților, iar manifestarea a făcut parte din activitățile de promovare prevăzute în cadrul proiectului.

Proiectul European Transfrontalier a fost încheiat între Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, în calitate de aplicat principal, Arhiepiscopia Aradului și Fundația Publică pentru Dezvoltarea Localității Otlaca Pustă (Pusztaottlaka) și se va realiza în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalier Ungaria-România 2007-2013 (www.huro-cbc.eu, www.hungary-romania-cbc.eu) cu sprijinul Uniunii Europene și cu co-finanțarea Fondului de Dezvoltare Regională din Europa, respectiv a Republicii Ungare și României, iar durata de desfășurare propriu-zisă a proiectului este între 1 aprilie 2012 și 31 martie 2014.

Comentarii Facebook


Știri recente