Sărbătoarea Cincizecimii la Catedrala Patriarhală | PF Daniel: Apa cea vie se arată împreună cu focul curățitor în lacrimile pocăinței

2017 Pentecost Sunday at the Patriarchal Cathedral

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a oficiat astăzi Sfânta Liturghie și Vecernia plecării genunchilor în Catedrala Patriarhală din București.

Împreună cu Preafericirea Sa au slujit: Preasfințitul Părinte Varlaam Ploieșteanul, Episcop vicar patriarhal, Preasfințitul Părinte Timotei Prahoveanul, Episcop vicar al Arhiepiscopiei Bucureștilor, părinții slujitori ai Catedralei, și alți clerici.

În cuvântul rostit în cadrul slujbei din 4 iunie 2017, Patriarhul Daniel a reflectat la lucrarea Duhului Sfânt în Biserică și în întreaga creație.


În prima parte a predicii, Părintele Patriarh a amintit contextul și însemnătatea evenimentului serbat în ziua Rusaliilor.

Cincizecimea este sărbătoarea prin care Duhul Sfânt trimis de Dumnezeu Tatăl, la cererea lui Dumnezeu Fiul, pogoară în lume și sfințește pe ucenicii Mântuitorului pregătindu-i pentru misiune. Sfințirea lor s-a făcut pentru o lucrare mare, aceea de a răspândi Evanghelia mântuirii la toate popoarele.

Praznicul din această zi marchează întemeierea Bisericii și instalarea comuniunii între oameni.

Ziua Cincizecimii este ziua constituirii Bisericii din persoane și neamuri diferite. Duhul Sfânt adună în iubirea Preasfintei Treimi persoane diferite ca temperament, caracter, vârstă, stare socială, arie geografică, a evidențiat Patriarhul Daniel.

La Ierusalim erau adunați evrei din diferite neamuri cu prilejul sărbătorii primirii Legii de Moise pe Muntele Sinai. Acum însă s-a primit ceva mai mult decât Legea de pe Sinai: Însuși Duhul Sfânt, Care purcede din Tatăl și se odihnește în Fiul, a explicat Preafericirea Sa citând din slujba Vecerniei Rusaliilor.

Comuniunea prin Duhul este deplină. Prin El devenim frați între noi și fii ai lui Dumnezeu: Duhul Sfânt ne înfiază pe noi în iubirea Lui Dumnezeu Tatăl pe baza credinței în Dumnezeu Fiul, a precizat PF Daniel.

În continuare, Patriarhul României a reflectat la chipurile în care apare Duhul Sfânt în textele biblice. Aceste chipuri exprimă lucrarea Sa în lume.

Duhul Sfânt nu are chip de om pentru că El nu concurează pe Dumnezeu – Omul și nici nu-l completează, ci Îl confirmă și Îl comunică, adică Îl împărtășește oamenilor care cred în Iisus Hristos și fac voia Tatălui din ceruri, a adăugat Patriarhul.

Paradoxal, conform pericopei apostolice a praznicului, Duhul Sfânt se coboară în formă de limbi de foc, iar în textul evanghelic citit, Mântuitorul vorbește despre Duhul Sfânt ca fiind apa cea vie. Aceste înfățișări ne cheamă să înțelegem măreția lucrării Sfintei Treimi în Biserică.

Duhul Sfânt este focul iubirii dumnezeiești care adună în unitate ceea ce este înstrăinat și dezbinat, despărțit și învrăjbit. Este foc sfânt, curățitor de păcate și de patimi; este încălzitor de inimi pentru cei care sunt reci la suflet și îi face comunicativi și fierbinte rugători. Duhul Sfânt ne luminează mintea să înțelegem Scriptura și viața veșnică.

Sfântul Duh este și apa cea vie care sub forma harului prezent în om îl face să țâșnească spre ceruri. Apa cea vie este și ea curățitoare de păcate și răspunde setei noastre de iubire nesfârșită. O mulțime de iubiri sunt limitate, trecătoare și adesea înșelătoare, dar iubirea adusă în sufletul omului de apa cea vie a Duhului Sfânt este iubire curată, sfântă, netrecătoare, smerită și milostivă.

Apa cea vie se arată împreună cu focul curățitor în lacrimile pocăinței, când sub focul regretului pentru păcatele săvârșite, omul începe să plângă. De aceea pocăința a fost numită al doilea Botez.

Să ne rugăm Preasfintei Treimi ca Duhul Sfânt care este trimis de Tatăl împreună cu Fiul și constituie Biserica lui Hristos să ne curățească, să ne lumineze, să ne sfințească, să ne dăruiască iubire sfântă și fierbinte față de Dumnezeu, a concluzionat Preafericirea Sa.


După Sfânta Liturghie, ierarhii prezenți au oficiat Vecernia spre sărbătoarea Sfintei Treimi, în cadrul căreia s-au citit din fața Sfintelor Uși cele șapte rugăciuni speciale, de invocare a Sfintei Treimi și s-au binecuvântat ramurile de tei și de nuc.

La finalul Vecerniei, Întâistătătorul Bisericii noastre a făcut urări de bine cu prilejul Duminicii Părinţilor şi a Copiilor, care a coincis în acest an cu Pogorârea Sfântului Duh. De asemenea, Părintele Patriarh a anunțat evenimentele ce vor avea loc în ziua Sfintei Treimi cu prilejul hramului Centrului de presă Basilica al Patriarhiei Române.

© basilica.ro

Comentarii Facebook


Știri recente