Sărbătoare la cel mai vechi lăcaș din București

Ziarul Lumina, în ediția sa de astăzi, 15 iunie 2013, a publicat următorul articol:

Biserica Domnească de la Curtea Veche, ctitorită de domnitorul Mircea Ciobanu în anul 1559, va fi resfințită duminică, 16 iunie, informează basilica.ro. Resfințirea bisericii se face după ample lucrări de restaurare și consolidare interioară și exterioară care s-au realizat între anii 2008 și 2013.

Potrivit pr. paroh Gheorghe Zaharia, în acești ani s-au făcut următoarele lucrări: consolidarea-restaurarea bisericii, restaurarea picturii, restaurarea catapetesmei, înfrumusețarea bisericii cu mobilier nou, sculptat în lemn de stejar, amenajare paviment în jurul sfântului lăcaș. În anul 2006 a fost schimbată piatra Sfintei Mese și s-a executat ușa exterioară la Sfântul Altar. Apoi, în anul 2007 a fost restaurată pictura bisericii. Catapeteasma a fost restaurată în anul 2008, an în care Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, i-a acordat Bisericii „Sfântul Anton” – Curtea Veche demnitatea de Paraclis patriarhal. În anul 2009, lăcașul de cult a fost dotat cu mobilier nou și s-a realizat muzeul parohial, care a fost sfințit de Patriarhul României la 2 februarie 2010. Acesta este primul muzeu parohial din București. În anul 2009, la sărbătoarea Sfântului Antonie cel Mare, 17 ianuarie, au fost marcați cei 450 de ani de existență ai sfântului lăcaș prin lansarea volumului aniversar Biserica „Buna Vestire” și „Sfântul Antonie cel Mare”- Curtea Veche. La sărbătoarea Bunei Vestiri din anul 2011 a fost lansat DVD-ul realizat de TRINITAS TV, intitulat „Biserica Domnească «Sfântul Antonie»- Curtea Veche”. În cursul anului 2010 și începutul anului 2011 s-a realizat lucrarea de refacere exterioară a bisericii, apoi în continuarea anului 2011 au început ample lucrări de consolidare și refacere a clopotniței, a anexelor ei, dar și refacerea exterioară a muzeului parohial. Lucrările la muzeul parohial s-au încheiat în 2012, iar celelalte continuă.

Ctitorie a domnitorului Mircea Ciobanu

Biserica Domnească de la Curtea Veche – devenită Paraclis patriarhal din anul 2008 – are hramul istoric „Buna Vestire” (25 martie), iar de la jumătatea secolului al XIX-lea, al doilea hram este închinat Sfântului Cuvios Antonie cel Mare (17 ianuarie) a cărui icoană făcătoare de minuni se află în această sfântă biserică și aduce binecuvântare și mângâiere miilor de credincioși care îi calcă săptămânal pragul. Veche capitală a Țării Românești, orașul București păstrează numeroase monumente de artă religioasă medievală, printre care o serie de biserici și mănăstiri vechi, începând din secolul al XVI-lea, de când orașul a devenit reședința statornică a voievozilor munteni. Printre cele mai importante monumente de acest fel se găseau, în chip firesc, bisericile construite la vechea curte domnească (numită, după părăsirea ei, în 1775, „Curtea Veche”), lăcașuri din care se mai păstrează azi doar Biserica „Buna Vestire”, numită în trecut „Biserica domnească mare”, sau „Biserica de jos”, spre a se deosebi de „Biserica de sus”, cu hramul Sfântului Ioan Botezătorul, construită în sec. XVII și demolată în secolul trecut. Biserica de la Curtea Veche a fost lăcaș de închinăciune pentru mulți dintre domnii Țării Românești, care s-au rugat aici cu credință și evlavie: Mihai Viteazul, Matei Basarab, Șerban Cantacuzino, Sfântul Constantin Brâncoveanu și alți iluștri voievozi din veacurile XVI-XVIII. Din textul pisaniei rezultă că biserica a fost zidită de Mircea Ciobanul, probabil în a doua domnie (1558-1559), fiind terminată și zugrăvită de urmașul său Petru cel Tânăr (1559-1568).

Comentarii Facebook


Știri recente