Șapte ani de la lansarea publicațiilor Eparhiei Severinului și Strehaiei

În data de 7 februarie 2013 se împlinesc 7 ani de când au fost lansate oficial cele trei publicații de spiritualitate creștin-ortodoxă ale Episcopiei Severinului și Strehaiei. Este vorba de revistele cu apariție lunară „DIDAHIA”, „DIDAHIA PENTRU COPII ȘI PĂRINȚI” și „DIDAHIA PENTRU PREOȚI”, tipărite la Editura „Didahia Severin” a Episcopiei Severinului și Strehaiei.

După cum a precizat Cătălin Cernătescu, Redactor știri al Episcopiei Severinului și Strehaiei, revista „DIDAHIA” este periodicul lunar de spiritualitate, informare și atitudine al Episcopiei Severinului și Strehaiei. Prin această publicație, se dorește folosul duhovnicesc al cititorilor, dar se are în vedere și o prezentare mai amănunțită a activităților sociale și culturale. Totodată sunt prezentate toate evenimentele din viața eparhiei. Pornind de la îndemnul Înțeleptului Solomon, care zice „Silește la învățătură inima ta și urechea ta la cuvinte iscusite” se dorește ca revista să aducă un spor în rugăciune, credință și fapte bune a cititorilor ei. De asemenea, este prezentată învățătura creștină cu privire la viața morală a societății românești din vremurile în care trăim. Folosul duhovnicesc al citirii ni-l precizează și Sfântul Maxim Mărturisitorul când spune: „Citirea și contemplarea izbăvesc mintea de neștiință”.

Revista „DIDAHIA PENTRU COPII ȘI PĂRINȚI” se adresează în special copiilor, dar și părinților. În paginile sale cei mici vor fi încântați să găsească învățătura creștină expusă pe înțelesul lor. Nu lipsesc rugăciuni, poezii sau povestiri religioase. Prin rândurile acestei reviste se vine astfel, în sprijinul atât al copiilor, cât și al părinților sau educatorilor lor. Crescând aproape de Dumnezeu, copiii sunt cei care aduc bucurie părinților, Bisericii și neamului. Și Mântuitorul Iisus Hristos i-a avut în vedere pe copii când, luând un prunc în brațe a spus mulțimilor ce-L urmau cuvintele:”Lăsați copiii și nu-i opriți să vină la Mine, căci a unora ca aceștia este împărăția cerurilor” ( Matei 19, 14).

Revista „DIDAHIA PENTRU PREOȚI” a fost concepută ca un buletin de informare lunară, în care fiecare sector administrativ al Episcopiei face cunoscut ordinele și comunicările Centrului Eparhial al Episcopiei Severinului. Sunt publicate, de asemenea, hotărârile Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, înștiințările Secretariatului de Stat pentru Culte, norme și metodologii de lucru, necesare pentru buna desfășurare a activităților bisericești, culturale, misionare și sociale de la parohii. De asemenea, în fiecare număr se publică o scrisoare pastorală adresată slujitorilor sfintelor altare da către chiriarhul locului.”

Amănunte despre aceste publicații ale Episcopiei Severinului și Strehaiei puteți afla accesând pagina de Internet www.episcopiaseverinului.ro.

Comentarii Facebook


Știri recente