PS Varlaam vizită în Vicariatul Ortodox Ucrainian. Ierarhul a liturghisit la hramul Mănăstirii din Ruscova

PS Varlaam Ploieșteanul a oficiat Sfânta Liturghie la hramul Mănăstirii Nașterea Sfântului Ion Botezătorul din satul Ruscova în 7 iulie 2017 (după calendarul neîndreptat), împreună cu un sobor de 25 slujitori.

Episcopul vicar patriarhal a fost însoțit de Arhim. Clement Haralam, Eclesiarhul Catedralei Patriarhale, Arhim. Veniamin Goreanu, Consilier patriarhal la Cancelaria Sfântului Sinod, şi Arhid. Dumitru Ojog, Secretarul Părintelui Episcop.

La eveniment au participat numeroși credincioși, printre aceştia numărându-se şi primarul comunei maramureşene Ruscova.

În cuvântul rostit, ierarhul vorbit despre personalitatea Sfântului Ioan Botezătorul, despre rolul său unic de Înaintemergător al Domnului descoperit de Dumnezeu prin prorocul Maleahi.

Mai departe, PS Varlaam a subliniat faptul că vieţuirea Sfântului Ioan în pustiu îl face promotor al monahismului creștin şi l-a admirat pe sfânt pentru curajul extraordinar de a condamna inechitățile și nedreptățile din societatea vremii sale.

Credincioşii prezenţi au fost felicitaţi părinteşte de Episcopul vicar patriarhal pentru jertfelnicia şi credinţa lor. Totodată, Părintele Episcop a apreciat şi s-a bucurat de prezenţa tinerilor îmbrăcaţi în costume populare.

Preasfinţia Sa a felicitat şi obștea monahală pentru lucrările la corpul de chilii și lucrarea misionară desfășurată în cadrul Vicariatului.

De asemenea, a transmis binecuvântarea Patriarhului Daniel pentru întreaga activitate a Preacuviosului Părinte Ignatie care a fost ridicat, pentru merite deosebite, la rangul de protosinghel.

La finalul Sfintei Liturghii, Părintele vicar Ioan Pițura a mulțumit Patriarhului României pentru delegarea PS Varlaam Ploieșteanul și a Părinților Arhimandriți, precum și tuturor clericilor și credincioșilor care au participat la acest moment deosebit din viața acestei mănăstiri.

În program a fost cuprinsă și vizitarea șantierului noii biserici parohiale din Ruscova.


Vicariatul Ortodox Ucrainean din România este o unitate bisericească administrativă cu regim special misionar-pastoral care are rolul de a coordona viața spirituală a credincioșilor ortodocși ucraineni din România. El este subordonat direct Patriarhiei Române. În prezent, Vicariatul își are sediul în orașul Sighetu Marmației (județul Maramureș).

Istoric Mănăstirea Nașterea Sfântului Ion Botezătorul

Locuitorii cătunului Oblaz – Ruscova de-a lungul timpului s-au bucurat de lăcaşul de cult, situat în acea zonă a comunei,biserica din lemn ce datează din anul 1779, fapt ce rezultă din pisania de pe portalul uşii la intrare. Aceasta biserica a fost strămutată din centrul comunei în anul 1954 devenind lăcaş de cult pentru oficierea slujbelor religioase până în anul 2009.

Din anul 1974 şi până în anul 2009 în această biserica în afară de Praznicele mari în decursul anului bisericesc aşa cum era în tradiţia satului, noul preot paroh Piţura Ioan a stabilit  ca în ultima duminică din  fiecare lună să se celebreze Sf. Liturghie la care să participe şi credincioşii din centrul comunei, iar cei înaintaţi în vârstă fără posibilităţi de deplasare de la Oblaz să se poată bucura de asistenţa duhovnicească cu ocazia săvârşirii Sf. Liturghii.

După evenimentele din decembrie 1989  credincioşii parohiei Ruscova au convenit ca pe terenul numit livada Primăriei din Oblaz să se construiască o biserica cu scopul înfiinţări a încă unei parohii ortodoxe în comuna Ruscova.

Proiectul noii biserici a fost întocmit de către Arhitectul Pena Constantin din Baia Mare şi în mod providenţial în ziua de 06 octombrie (23 septembrie stil vechi), 1992, ziua când se face pomenirea  zămislirii Sf. Ioan Botezătorul, preotul paroh Ioan Piţura a oficiat slujba de sfinţirea locului şi a pietrei de temelie la noua biserică.

În vara anului 1993 s-a turnat fundaţia noii biserici iar în ziua de 04 iulie 1993 pe fundaţia bisericii s-a oficiat Sf. Liturghie cu rugăciunile de sfinţire a fundaţiei după care s-a început la zidirea pereţilor Sf. Altar. Lucrările de zidirea bisericii s-au încheiat în anul 1997.

Între anii 1998-2004 s-au executat o serie de lucrări importante la noua construcţie, cum ar fi introducerea instalaţiei electrice, montarea geamurilor termopan, a uşilor interioare şi exterioare din stejar, sculptate, tencuieli interioare şi exterioare cu cele 11 scene ale Voscresnelor Învierii lui Hristos, mozaicurile la turla centrală, la turle deasupra pridvorului, icoane ale celor două hramuri, Izvorul Tămăduirii şi Sf. Ioan Botezătorul, scene ale primelor două Sinoade Ecumenice pe pereţii laterali ale pridvorului.

Între anii 2004-2009 s-au executat catapeteasma bisericii, strane, analoage, şi restul mobilierului necesar în biserică, din lemn de stejar sculptat, de către sculptorul Mihai Juncănariu din Vânători – Nemaţ, cel care a executat şi uşile din stejar.

Între anii 2005-2009 s-a introdus încălzirea centrală, s-au procurat cele 4 clopote executate la Firma TEONA SRL, atelier şi turnătorie de clopote  Bucureşti  şi au fost sfinţite de către IPS Pimen al Sucevei şi Rădăuţilor în ziua de 21 iulie 2007 odată cu  ocazia târnosirii  noii biserici din parohia Bistra.

În anul 2005 s-a început lucrarea picturii  bisericii în interior în tehnica  fresco de către pictorul bisericesc Gâtu Sorin Spiridon, cel care a executat şi mozaicurile la exteriorul bisericii, şi s-a încheiat în primăvara anului 2009.

În luna noiembrie 2008 Adunarea parohială a hotărât ca noua biserica de la Oblaz când va fi dată în folosinţă să primească statut de mănăstire de călugări care să fie în slujba nevoilor duhovniceşti a tuturor celor ce vor apela la rugăciunile vieţuitorilor mănăstirii. Conducerea Vicariatului a făcut demersuri necesare în acest sens şi la 14 ianuarie 2009 în şedinţa Consiliului Naţional Bisericesc PF. Părinte Patriarh Daniel a dat Înalta Binecuvântare ca să fie mănăstirea de călugări.

În primăvara anului 2009, la terminarea picturii Firma „SC. Marmura” Vişeu a executat placarea cu plăci de marmură a coloanelor interioare şi exterioare la biserică, iar în granit s-au îmbrăcat treptele principale la intrare şi padimentarea bisericii.

În luna mai 2009 a venit la mănăstire Ieromonahul Atanasie Rosuş de la Mănăstirea Secu – Neamţ şi la propunerea conducerii Vicariatului a primit ascultarea de stareţ şi sarcina de a organiza obştea mănăstirii.

La începutul anului 2012  s-a intrat în posesia proiectului pentru zidirea complexului monahal, chilii, trapeza, paraclis, etc., iar în vara aceluiaşi an s-au început parţial lucrările de construcţie ‘  la subsolul clădirii, iar în luna septembrie 2013 Păr. Stareţ Atanasie Rosuş din motive personale a  demisionat din funcţie şi s-a retras din nou la mănăstirea Secu.

Tot la propunerea Vicariatului în funcţia de stareţ, începând cu 01 octombrie 2013 este recunoscut de către Patriarhie PC. Ieromonah Ignatie Bocicorec, care a venit la această mănăstire la începutul lunii decembrie 2012 de la mănăstirea Izvorul Tămăduirii  din Petrova.

Stareţul Ignatie prin blândeţea ce-l caracterizează a reuşit să facă cunoscută mănăstirea din Ruscova nu numai creştinilor din zonă ci chiar şi celora din judeţele limitrofe, cum ar fi Satu Mare, Bistriţa-Năsăud, Cluj şi Sălaj.

A condus cu multă pricepere şi dăruire lucrările de construcţie începute de Părintele Atanasie Rosuş  încât la data întocmirii prezentului istoric s-a ajuns la faza mansardării a celor două mari corpuri care se compun din subsol, parter, etaj şi mansardă.

La 14 iunie 2014 cu ocazia sfinţirii locului şi a pietrei de temelie la noua biserica din parohia „Sf. Proroc Ilie” Ruscova, de către PS. Episcop Varlaam Ploieşteanul, vicar patriarhal şi delegat al Patriarhului Daniel, pe seama mănăstiri a fost hirotonit întru  ipodiacon PC.  Gurie Bocicorec, iar a doua zi, de hramul bisericii parohiale din Remeţi pe Tisa, de Duminica Tuturor Sfinţilor a primit darul preoţiei, având mănăstirea de metanie Frăsinei Vâlcea.

Comentarii Facebook


Știri recente