PS Sebastian: Este creștinismul logic? Nu, pentru că Dumnezeu are o altă logică – logica cerului

Episcopul Sebastian al Slatinei și Romanaților explică în ce fel creștinismul pare adeseori ilogic.

În textul publicat sâmbătă pe site-ul oficial al Eparhiei, ierarhul vorbește despre începutul propovăduirii Mântuitorului, o propovăduire care nu poate fi percepută decât în „logica cerului”.

PS Sebastian se referă la faptul că trebuie să prețuim mai mult jertfa decât viața, mai mult milostenia decât bogăția și răbdarea decât dreptatea proprie.

Textul integral:


De ce nu este creștinismul logic?

Evanghelia de astăzi ne spune: „Și Iisus, auzind că Ioan (Botezătorul) a fost închis în temniță, a plecat în Galileea”. Atât! Sec! Adică, l-a abandonat, pur și simplu, pe cel care Îi pregătise calea, Îl botezase în Iordan și Îl prezentase poporului ca fiind Mesia. Vi se pare logic?…

Omul acela pătimea (și nu oricine) – „cel mai mare om născut din femeie” (Luca 7, 28) –, iar Hristos S-a dus să propovăduiască… „împărăția cerurilor”. Este logic?…

În cele din urmă Sfântului Ioan i-a fost tăiat capul, fără ca Domnul să „miște un deget” pentru a împiedica acest lucru. Ba încă, avea să rostească și acel cuvânt sec: „Lăsați morții să-și îngroape morții lor!” (Matei 8, 22) Vi se pare logic?…

Dragii mei,

Dacă e să ne referim strict la noi, cei de astăzi, cel mai de preț lucru pe care-l deținem noi oamenii este, cu siguranță, viața. Știți, însă, ce prețuiește Hristos cel mai mult la noi? Să ne dăm viața: fie jertfindu-ne-o pentru El ori pentru aproapele – „mai mare dragoste decât aceasta nimeni nu are, decât să-și pună sufletul pentru prietenii săi” (Ioan 15, 13), fie închinându-ne-o Lui − „din toată inima, din tot sufletul, din tot cugetul și din toată puterea” (Marcu 12, 29). Este logic?…

Cea mai mare virtute cultivată de oameni pe pământ pare a fi dreptatea – că se tot vorbește de drepturile omului, de demnitatea acestuia și de statul de drept –, OMUL considerându-se centrul universului și arătându-se obsedat de dreptatea personală și de cea socială. Știți care este cea mai mare virtute la Dumnezeu, apropo de dreptate? Să suportăm creștinește nedreptatea! Vi se pare logic?…

Alta: cei mai mulți dintre oameni au ca deziderat principal pe pământ bogăția – să strângă cât mai multe bunuri materiale, să prospere… ─ în timp ce Hristos ne vorbește mai mult decât orice de milostivirea către aproapele, de slujirea și ajutorarea acestuia, de renunțarea la tot ceea ce pare mai „de preț” și chiar de… sărăcie: „Fericiți sunteți voi cei săraci, că a voastră este Împărăția Cerurilor!” (Luca 6, 20) Este logic?…

Nu! Nu este deloc logic! Și știți de ce? Pentru că Dumnezeu are o altă logică – logica cerului. În spiritul acesteia, până nu vom învăța să prețuim jertfa mai mult decât viața; îndurarea nedreptății în duh creștin, în locul obsesiei pentru dreptatea omenească (Matei 5, 10); și sărăcia pe care a fericit-o Hristos, mai mult decât bogăția, nu-L vom putea înțelege nici pe Dumnezeu și nici logica Lui. Căci, la El:

  • nemuritor este nu cel ce-și petrece viața în desfătări (Luca 16, 19-23), ci acela care „moare” pentru El (Ioan 15, 13);
  • bogat este nu cel ce constată că-i sunt hambarele neîncăpătoare, ci acela care „se îmbogățește în Dumnezeu” (Luca 12, 20-21);
  • iar drept este nu cel ce ia arma și își face singur dreptate, potrivit dreptății pământești, ci acela care se încredințează dreptății divine.

Această logică cerească a început Domnul a propovădui astăzi: alta decât cea a pământului! Din păcate…-le noastre!


Vezi și:


Sursă foto: crosswalk.com

Comentarii Facebook


Știri recente