PS Ieronim: Să fim stăruitori pe calea binelui, asemenea femeii cananeence

„Să fim stăruitori pe calea binelui, astfel încât, având acest exemplu al femeii cananeence, și noi să ne bucurăm de statornicirea Binelui în noi prin stăruință, în rugăciune, stăruință în fapte bune, așa cum îndemnau Sf. Ap. Pavel și Sf. Ap. Luca pe cei cărora li se adresau”, a transmis duminică Preasfințitul Părinte Ieronim Sinaitul în predica rostită la Catedrala Patriarhală.

Evanghelia care relatează întâlnirea Mântuitorului Iisus Hristos cu femeia cananeeancă ne arată că Mântuirea oferită de Mântuitorul Iisus Hristos nu este mărginită numai la un singur popor”, a explicat ierarhul.

„El este Părintele și Creatorul tuturor oamenilor. El dorește ca toți oamenii să se mântuiască și să vină la cunoștința Adevărului Său”, a adăugat episcopul-vicar patriarhal.

„Dar acest lucru nu era ușor de explicat contemporanilor, care se vedeau pe ei în glorie, ca moștenitori și fii ai lui Avraam și credeau că această calitate singură le poate asigura restabilirea în fața lui Dumnezeu.”

De aceea, „Mântuitorul folosește această întâmplare în mod pedagogic”, a explicat ierarhul.

În continuare, Preasfințitul Părinte Ieronim a vorbit despre felul în care femeia respectivă s-a făcut vrednică să primească darul lui Dumnezeu: prin credință și nădejde și prin stăruință în rugăciune – „căci de trei ori a insistat înaintea Mântuitorului, nesimțindu-se jignită, smerindu-se pe sine, recunoscându-și păcătoșenia și că nu cunoaște dreapta credință”.

Despre perseverența în cele duhovnicești

„Iată ce înseamnă rugăciunea stăruitoare, iată cum se transformă o persoană nevrednică, prin rugăciune și stăruință, într-una vrednică”, a subliniat părintele episcop-vicar patriarhal.

„Sf. Antonie cel Mare ne învederează că o viață înțeleaptă și dreaptă presupune mai întâi să dorești binele, după aceea să te străduiești să-l împlinești, să te nevoiești pentru ca să-l poți înfăptui. Or, aceasta înseamnă stăruință.”

„De fapt, spune Fericitul Augustin că stăruința este un dar al lui Dumnezeu care transformă omul și care face ca Binele să sălășluiască în el și Hristos să fie cu cel ce săvârșește binele până la sfârșit”, a continuat ierarhul.

„Acest lucru este deosebit de important, în sensul că, așa cum observau și părinții gânditori din Biserica creștină primară, a sta pe loc înseamnă a nu fi într-o stare bună, nu înseamnă a nu progresa, ci înseamnă a regresa”, a subliniat Preasfinția Sa.

„Alt gânditor spune că, și atunci când mergi cu pași mici, dacă ești perseverent, stăruitor, cu acești pași mici vei străbate distanțe importante.”

„Tot Fericitul Augustin spune că este importantă stăruința, pentru că stăruința aceasta statornicește Binele în ființa noastră și nu ne mai despărțim de acest bine”, a adăugat Preasfințitul Părinte Ieronim.

„Iar Sf. Grigorie de Nazianz spune că cel ce vrea să fie desăvârșit trebuie să fie cu luare aminte și, săvârșind binele, să nu se oprească, ci să meargă înainte, silindu-și firea sa și neluând în seamă nici un fel de obstacol care i-ar sta înainte.”

Împlinirea vocației de a merge pe Cale

„Cu alte cuvinte, această stăruință este o împlinire a vocației noastre de a merge pe calea desăvârșirii, de a ne desăvârși în Dumnezeu, Care Se sălășluiește în noi, nu Se desparte de noi și, acolo unde Dumnezeu, acolo unde Duhul Sfânt sălășluiește, mersul în bine este necontenit”, a mai explicat ierarhul.

„Omul nu se oprește și nu trebuie să se oprească, pentru că ținta sa nu este pământul, nici cele mai de jos ale pământului, ci ținta sa este cerul, este Împărăția lui Dumnezeu. Acolo se ajunge prin această autodepășire, care nu este numai o lucrare a egoului nostru și a puterilor noastre sufletești și trupești, ci este o împreună-lucrare cu harul lui Dumnezeu.”

„Să ne străduim, deci, iubiții mei, să înfăptuim în viața noastră acest progres spiritual necontenit, pentru că acesta aduce în noi acea stare care se numește acțiunea de îndumnezeire a omului”, a mai spus episcopul-vicar patriarhal.

Foto credit: Arhiva Basilca.ro / Raluca Ene

Urmărește-ne pe Telegram: t.me/basilicanews

Comentarii Facebook


Știri recente