Proiectele „Hristos împărtăşit copiilor” şi „Alege Şcoala!”, o binefacere pentru Familie, Şcoală și Biserică

Mesajul Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, cu prilejul festivităților de închidere a Proiectului Alege Şcoala!, edițiile a V-a, a VI-a și a VII-a, 2021:


O educație edificatoare pentru viață vizează experiențe nemijlocite, trăite în cadrul unei comunități concrete, începând din familie și continuând în școală și în viaţa Bisericii.

Pentru a răspunde nevoilor profunde ale generațiilor de copii și de tineri din societatea actuală, o exigență misionară relevantă o constituie cooperarea dintre Biserică, Familie și Şcoală, urmărindu-se consolidarea acestei relații într-o perspectivă cuprinzătoare în care să fie cultivate vocațiile specifice ale acestora.

În societatea de astăzi, accentul în educație este pus pe formarea unor abilități de tip tehnic, pe încurajarea unor aptitudini antreprenoriale, pe achiziția unor informații referitoare la cunoașterea mecanismelor funcționale ale economiei de piață, astfel încât învățământul să fie articulat eficient la piața muncii.

În această viziune, școala ar trebui să formeze absolvenți perfect integrați în sistemul de producție și de consum al societății tehnicizate actuale.

În acest context restrictiv, fără a neglija formarea unei atitudini civice și a unei pregătiri de ordin pragmatic, este esențial să fie cultivată dimensiunea formativă a educației, care nu se epuizează în achiziția unor informații și în dobândirea unor competențe.

Prin urmare, şcoala este chemată să formeze caractere morale puternice, oameni care să cultive un ideal şi să apere valori permanente.

În plus, educația religioasă are specificitatea de a pregăti pe oameni să devină şi cetățeni pentru Împărăția cerurilor, nu doar pentru viaţa pământească, deoarece omul creat după chipul lui Dumnezeu Cel veşnic viu este chemat la viaţă şi iubire veşnică.

În domeniul educației, Biserica Ortodoxă Română a avut un rol semnificativ de-a lungul istoriei poporului român, contribuind la organizarea și îmbogățirea educației și a culturii naționale.

În contextul actual al societăţii secularizate şi individualiste, este fundamentală cultivarea unei educații de promovare a unor idealuri umane bazate pe adevăr, dreptate şi generozitate, de cultivare a libertăţii şi a demnității umane, dar şi a responsabilităţii în societate, dincolo de dorința de a obține rezultate materiale imediate și performanțe tehnice spectaculoase.

Pedagogia dezvoltată în lumina Evangheliei iubirii lui Hristos îl orientează pe copil spre comuniune de iubire generoasă şi solidaritate. În acest sens, educația religioasă este chemată să devină mărturia vie a unei astfel de pedagogii.

Festivitatea de închidere a proiectului „Alege școala!” desfășurată la biserica Parohiei „Sf. Ap. Petru și Pavel” din Medgidia. Foto credit: Ziarul Lumina / Alexandra Drugan

Educația autentică poate contribui la formarea adevăratei înțelepciuni al cărei început este iubirea responsabilă (cf. Pildele lui Solomon 9, 10). Omul credincios şi responsabil în faţa lui Dumnezeu – Creatorul universului cultivă iubirea faţă de semeni şi nu se mai teme de nimeni și de nimic din lumea materială, limitată şi trecătoare.

Această înțelepciune, inspirată de credinţă şi iubire smerită, face distincția între realitățile cerești și cele pământești, între ceea ce este etern și ceea ce este efemer sau trecător.

În acest sens, Sfântul Ioan Gură de Aur spune: „Învață-ți copilul să nu pună preț pe bani, nici pe slavă lumească, nici numai pe viața de aici. Dacă va avea astfel de gânduri, va fi un înțelept”[1].

În completarea  educației religioase din școli, a orei de Religie, Patriarhia Română, prin proiectele „Hristos împărtășit copiilor” și „Alege Şcoala!”, își propune să refacă legătura copiilor cu o comunitate vie, mărturisitoare și lucrătoare.

Astfel, în cadrul parteneriatelor dintre parohii și școli se desfășoară acțiuni social-filantropice ample, prin intermediul cărora este susținută educația copiilor și diminuarea abandonului şcolar.

Prin Proiectul „Alege Şcoala!”, Biserica susţine educația copiilor aflați sub risc de abandon școlar, pentru a se integra şi a creşte în comunitatea bazată pe valori spirituale şi culturale. Prin rezultatele obținute de-a lungul timpului, Proiectul „Alege Şcoala!” a arătat că, prin programe catehetice bine gândite și structurate, poate oferi o alternativă educațională, aducând un spor de cunoaștere și înțelepciune în inimile și în sufletele copiilor din familiile, parohiile și comunitățile din întreaga țară.

Biserica este preocupată în egală măsură atât de cultivarea intelectului, cât și de modelarea trăirilor sufletești ale copiilor. În acest sens, Proiectul „Alege Școala!” a completat armonios orele de Şcoală după Şcoală cu Şcoala de Duminică, dar și cu ateliere și campanii de voluntariat, menite să îi responsabilizeze social pe copii, pentru a deveni vocea comunității căreia îi aparțin.

La finalul celor trei ani de implementare, ne bucurăm să observăm progresul copiilor, dorința lor de cunoaştere şi efortul lor de a nu abandona școala.

Ne rugăm lui Dumnezeu să ne dăruiască duhul înțelepciunii Sale și să ne ajute să insuflăm copiilor și tinerilor doritori de cunoaștere bucuria de a învăța, de a deveni, printr-o educație autentică, oameni demni și onești, harnici și darnici, în această viață pământească, precum şi cetățeni luminați ai patriei cereşti, ai Împărăției iubirii Preasfintei Treimi.

† Daniel
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

[1] Sfântul Ioan Gură de Aur, Despre slava deșartă și despre creșterea copiilor, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2001, p. 427.

Foto credit: Basilica.ro / Raluca Ene


Abonează-te la newsletter şi fii la curent cu noutăţile!

Vă mulțumim că citiți Basilica.ro.

Comentarii Facebook


Știri recente