Predica Patriarhului Daniel de Adormirea Maicii Domnului | „Fecioara Maria este icoana vie a Bisericii”

Patriarhul Daniel Adormirea Maicii Domnului

Maica Domnului este icoana vie a Bisericii care trece pe oameni de la viaţa pământească trecătoare la viaţa cerească netrecătoare, a spus astăzi Patriarhul Daniel. Omilia din ziua Sărbătorii Adormirii Maicii Domnului a fost rostită în Paraclisul Sf. M. Mc. Gheorghe din Reşedinţa Patriarhală.

Pentru început, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române a explicat că Adormirea Maicii Domnului este şi mutare la ceruri care nu este nici înviere şi nici înălţare. Această mutare a ei nu este numită înviere, pentru că ea nu s-a arătat pe pământ cu trupul înviat ca să fie văzută de oameni cum S-a arătat Hristos. Nu se numeşte nici înălţare, pentru că nu s-a înălţat la ceruri cu propriile puteri, ci se numeşte mutare, a precizat Preafericirea Sa.

În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a argumentat că Biserica a rânduit ca această sărbătoare să fie prăznuită în 15 august, deoarece în luna august sunt încă două sărbători care se referă la timpul Judecăţii de Apoi.

Este vorba de Schimbarea la Faţă a Domnului din 6 august care ne prezintă pe Hristos Cel preaslăvit aşa cum S-a arătat pe Muntele Tabor şi cum Se va arăta întru slavă în Ziua Judecăţii de Apoi când va veni să judece viii şi morţii.

La nouă zile după Schimbarea la Faţă sărbătorim Adormirea Maicii Domnului pentru că ea este mai presus de cetele îngereşti. Spre sfârşitul lunii, în 29 august, este serbată pomenirea Sfântului Ioan Botezătorul, dascălul pocăinţei şi rugător pentru păcatele noastre împreună cu Maica Domnului în ceasul morţii şi în ziua judecăţii la sfârşitul veacurilor. Adormirea Maicii Domnului ne aduce aminte şi de cele ale sfârşitului nostru.

Sărbătoarea de astăzi, a mai punctat Patriarhul, este şi o sărbătoare a tainei Bisericii care ne trece din lumea aceasta pământească trecătoare la viaţa cerească veşnică după ce în tot timpul vieţii Biserica ne cheamă să ne pregătim şi noi pentru adormirea întru Domnul.

Mai departe, Patriarhul Daniel s-a concentrat pe beneficiile rugăciunii îndreptate către Maica Domnului care este cea mai apropiată fiinţă umană de Sfânta Treime.

Ea este rugătoare pentru noi în toată viaţa noastră şi mijloceşte pentru oameni mai ales când ei se află în situaţii grele. Maica Domnului este chemată în toate rugăciunile Bisericii. Maica Domnului este cinstită în cultul ortodox imediat după Sfânta Treime. Este cea mai apropiată fiinţă umană de Sfânta Treime pentru că Unul din Sfânta Treime, Hristos Domnul, S-a zămislit şi S-a născut din ea, a adăugat Patriarhul Daniel.

Praznicul de astăzi este sărbătoare legală în care nu se lucrează. În acest context, Patriarhul României a mulţumit Maicii Domnului pentru ajutorul oferit poporului român pe parcursul istoriei.

În această zi de pomenire deosebită a Maicii Domnului, care a devenit în România la cererea Bisericii noastre şi cu aprobarea autorităţilor de stat sărbătoare legală, aducem mulţumiri şi laudă Maicii Domnului pentru tot ajutorul pe care l-a dăruit poporului român de la naşterea lui în istorie ca popor român creştinat printr-un botez lent şi profund ca să poată birui ispitele, valurile popoarelor migratoare, necazurile şi suferinţele istoriei. Maica Domnului iubeşte ţara noastră pentru că este plină de Biserici şi mănăstiri.

Reflectând mai departe la rolul Maicii Domnului în viaţa noastră, Preafericirea Sa a subliniat faptul că Fecioara Maria este ocrotitoarea familiilor, deoarece ea este mamă care a născut şi a crescut pe Pruncul Iisus şi cunoaşte nevoile tuturor familiilor.

Născătoarea de Dumnezeu a cunoscut durerea cea mai mare când a văzut ca mamă cum este răstignit pe cruce Fiul ei Iisus Hristos. Ea este o mamă a suferinţelor, a durerilor. De aceea, ea înţelege şi simte orice suferinţă şi orice durere din familie, orice suferinţă a părinţilor care cresc copii şi îi îngrijesc, precum simte şi bucuriile celor care primesc ajutorul lui Dumnezeu.

Potrivit Preafericirii Sale, printre cei aflaţi sub grija Născătoarei de Dumnezeu se află şi fecioarele, tinerii, monahii, ierarhii, văduvele, săracii şi orfanii.

Maica Domnului este şi ocrotitoarea fecioarelor, a tuturor tinerilor, este şi ocrotitoarea mănăstirilor, a maicilor şi a călugărilor. Maica Domnului este ocrotitoarea familiilor conjugale, dar şi a familiilor monahale care au fii şi fiice duhovniceşti. Maica Domnului este şi ocrotitoarea slujitorilor Bisericii. Este ocrotitoarea ierarhilor, a preoţilor şi a diaconilor pentru că fiul ei Iisus Hristos este Arhiereul veşnic. Ea este şi ocrotitoarea văduvelor, orfanilor, săracilor. Este, aşa cum o numeşte Biserica, «bucuria tuturor celor necăjiţi».

Patriarhul Daniel ne îndeamnă să citim acatistele şi paraclisele Preasfintei Fecioare Maria, deoarece sunt de un real folos duhovnicesc.

Când citim aceste rugăciuni după o vreme simţim în sufletul nostru multă pace şi bucurie. Sunt pacea şi bucuria pe care ni le dăruieşte Maica Domnului ca pace şi bucurie venite de la Preasfânta Treime în sufletele noastre prin rugăciunile ei. În evlavia poporului nostru sunt trăite şi cunoscute multe minuni care s-au săvârşit de Maica Domnului ajutând pe oameni în situaţii dificile şi sporind bucuria lor atunci când s-au împlinit cererile lor.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române şi-a încheiat predica printr-o rugăciune către Maica Domnului.

Să ne ajute Bunul Dumnezeu să simţim ajutorul Maicii Domnului atunci când o chemăm în rugăciune, când îi adresăm cântare de laudă, când îi adresăm cântare de laudă împreună cu Biserica întreagă, când citim acatistele şi paraclisele ei. Să ne rugăm Bunului Dumnezeu să ne dăruiască credinţă puternică să putem urma pilda Maicii Domnului – ascultare şi smerenie în bucuria de a sluji lui Dumnezeu – spre slava Preasfintei Treimi şi spre a noastră mântuire. Amin.

Comentarii Facebook


Știri recente