Praznicul Întâmpinării Domnului la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului

În ziua praznicului Întâmpinării Domnului, ieri, 2 februarie, la Paraclisul Catedralei Mântuirii Neamului, Sfânta Liturghie a fost săvârşită de Preasfinţitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al românilor ortodocşi din Europa de Nord, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi.

În cuvântul de învăţătură, Preasfinţitul Părinte Episcop Macarie a arătat că momentul central al sărbătorii este întâlnirea Vechiului Testament cu Noul Testament prin Cel ce a dat Legea lui Moise pe Sinai, veşnicul Cuvânt întrupat, Care S-a supus Legii şi S-a adus la templu. Dreptul Simeon a devenit superior lui Moise, „văzătorul de Dumnezeu” pe Muntele Sinai, deoarece L-a primit pe braţele sale pe Însuşi Dumnezeu, devenind atât „văzător de Dumnezeu”, cât şi „primitor de Dumnezeu”. El este proroc, deoarece a prorocit Lumina, Crucea şi Învierea, dar este şi apostol, fiindcă L-a vestit neamurilor pe Hristos, Lumina lumii şi Mântuirea cea veşnică, şi drepţilor Vechiului Testament care se aflau întemniţaţi în întunericul iadului. Ierarhul a mai precizat că Sfinţii Părinţi ne învaţă că, înainte de pogorârea lui Hristos la iad, cei care aşteptau izbăvirea au primit bucuria Întrupării prin mai mulţi vestitori: prin pruncii martirizaţi de Irod la Naşterea lui Hristos, prin dreptul Simeon şi apoi prin Prorocul Ioan, Înaintemergătorul şi Botezătorul lui Hristos, căruia i s-a tăiat capul înainte de răstignirea şi învierea Domnului.

Preasfinţia Sa a arătat că Sfântul Atanasie cel Mare ne împărtăşeşte câtă bucurie au avut cei înlănţuiţi în cele mai de jos ale pământului, când au aflat de la dreptul Simeon de Întruparea Mântuitorului Hristos: „Dreptul Simeon s-a arătat cu veselie lui Adam, care trăia cu mâhnire în iad şi a vestit bucuria Evei, care se afla în chinuri, zicând: «Vine mântuirea; Vine Izbăvitorul; Vine iertarea; Vine Slobozitorul; Nu mai plânge fire omenească! Vine ajutorul nostru; Vine şi nu întârzie!»”.

Episcopul românilor ortodocşi din ţările scandinave a mai arătat că fiecare credincios, asemenea dreptului Simeon, Îl poate primi pe Domnul Iisus Hristos-Emanuel din braţele Maicii Domnului pe braţele sufletului său: „Suntem îndemnaţi să lucrăm poruncile lui Dumnezeu din fragedă vârstă întru curăţie, asemenea Fecioarei Maria, care de la frageda vârstă de trei ani a fost adusă la templu, devenind ea însăşi Biserică însufleţită, şi până la adânci bătrâneţi, asemenea dreptului Simeon, care nu s-a îndepărtat de templu, ci a rămas în templul Celui Preaînalt, devenind şi el templu însufleţit prin primirea Mântuitorului Iisus Hristos pe braţele sale, iar lăuntric pe braţele inimii sale. De aceea, şi noi trebuie să-L primim pe Mântuitorul Iisus Hristos pe braţele inimilor noastre pentru a-Şi afla odihnă, aşa cum Şi-a aflat odihnă pe braţele inimii dreptului Simeon, odihnindu-ne sufleteşte, aşa cum L-a odihnit şi pe dreptul Simeon”, a precizat Părintele Episcop Macarie.

La finalul sfintei slujbe, Preasfinţia Sa a felicitat pe cei care poartă numele dreptului Simeon şi prorociţei Ana, cei care L-au întâmpinat la templu pe Hristos, şi a mulţumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru binecuvântarea de a săvârşi Sfânta Liturghie, dar şi slujitorilor de la altarul Paraclisului „Învierea Domnului” al Catedralei Mântuirii Neamului şi numeroşilor credincioşi prezenţi cu evlavie şi credinţă la slujirea euharistică.

Comentarii Facebook


Știri recente