Postul omului ce este bolnav

Spuneți-le cuvântul apostolic: Cel ce mănâncă pentru Domnul mănâncă, cel ce nu mănâncă pentru Domnul nu mănâncă, și mulțumește lui Dumnezeu (Rom., 14, 6).

Iar pe frații voștri, care din pricina unei slăbiciuni trupești nu pot să postească, îndemnați-i să nu lipsească de la această învățătură duhovnicească.

Învățați-i, spuneți-le cele grăite de mine, arătați-le că acela care mănâncă și bea cu măsură nu-i nevrednic să vină la biserică și să asculte predica. Nevrednic e cel trândav, cel lenș.

Spuneți-le cuvântul apostolic: Cel ce mănâncă pentru Domnul mănâncă, cel ce nu mănâncă pentru Domnul nu mănâncă, și mulțumește lui Dumnezeu (Rom., 14, 6).

Deci și cel ce postește mulțumește lui Dumnezeu, că a avut putere să ducă osteneala postului, și iarăși și cel ce mănâncă mulțumește lui Dumnezeu, pentru că aceasta cu nimic nu-i poate vătăma mântuirea sufletului, dacă vrea.

(Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Facere, omilia X, II, în col. PSB, vol. 21, p. 117)

Comentarii Facebook


Știri recente