Pelerini pe Calea Sfinților

Mesajul Preafericitului Părinte DANIEL, Patriarhului României, către pelerinii veniți la hramul Catedralei patriarhale din București (24-28 octombrie 2011).

Iubiți pelerini,

În urma hotărârii Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române din anul 1997, Sfântul Apostol Andrei a fost numit și „Ocrotitorul României„. Această hotărâre a fost luată după aducerea la Iași, de sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva din anul 1996, a Cinstitului cap al Sfântului Apostol Andrei, de la Patras, Grecia, confirmându-se astfel legătura dintre Apostolul cel Întâi chemat și teritoriul României. După aproape 2000 de ani poporul român creștin ortodox se întâlnea cu Apostolul și Botezătorul său, iar evlavia românilor față de Sfântul Andrei s-a arătat atunci prin cel mai mare pelerinaj care a avut loc în țara noastră după anul 1989.

Acum, la sărbătoarea Sfântului Cuvios Dimitrie cel Nou, în perioada 24 – 28 octombrie 2011, este adus pentru a doua oară în România și pentru prima dată la București, Cinstitul cap al Sfântului Apostol Andrei, de la Patras, cu aprobarea Sfântului Sinod al Bisericii Greciei și prin bunăvoința Înaltpreasfințitului Părinte Hrisostom, Mitropolit de Patras. Venirea Cinstitului cap al Sfântului Apostol Andrei la București este motivată și de faptul că în anul acesta 2011 încep efectiv lucrările de înălțare a Catedralei Mântuirii Neamului, care are ca al doilea hram pe Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României, alături de sărbătoarea Înălțării Domnului, aceasta fiind și Ziua Eroilor Români.

Mântuitorul Iisus Hristos l-a chemat pe Sfântul Andrei să-I fie Apostol, adică să fie trimis către popoare diferite pentru a propovădui Evanghelia mântuirii și a vieții veșnice. Imediat după ce L-a întâlnit pe Hristos-Domnul, prima datorie și bucurie a Sfântului Andrei a fost aceea de a-l aduce la Hristos pe fratele său Simon Petru, spunându-i: „Am găsit pe Mesia” (Ioan 1, 41). Astfel își începe Sfântul Andrei misiunea sa de mărturisitor al lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Care S-a făcut Om din iubire pentru oameni și pentru mântuirea lor. Fiind pescar, om smerit și obișnuit cu greutățile vieții, Sfântul Andrei a devenit un Apostol harnic și plin de zel pentru a-L mărturisi pe Hristos, pătimind moarte de martir în primul secol creștin al istoriei, fiind răstignit în orașul Patras din Grecia, pe o cruce în formă de X, care poartă numele de „Crucea Sfântului Andrei„.

Cu aproape două milenii în urmă, Sfântul Apostol Andrei a predicat Evanghelia și în Sciția Mică – Dobrogea de astăzi, la strămoșii noștri geto-daco-romani, din care s-a născut poporul român tocmai pe când se creștina. Lucrarea misionară a Sfântului Apostol Andrei a sfințit istoria poporului român, care a pomenit necontenit numele său și a zidit o mulțime de biserici mici și mari, schituri, mănăstiri, instituții culturale și social-filantropice. Credința apostolică primită de la Sfântul Apostol Andrei a rodit în noul popor creștin și o mulțime de sfinți români: martiri, cuvioși, ierarhi, voievozi și oameni simpli, bărbați și femei, tineri și vârstnici, în pofida invaziei multor popoare migratoare și ale multor prigoane.

Vedem, așadar, că Sfântul Apostol Andrei a deschis Calea Sfinților rugători pentru poporul român. Între ei se află și Sfântul Cuvios Dimitrie cel Nou din Basarabi, Ocrotitor al Catedralei Patriarhale și al orașului București, începând cu anul 1774, care-l primește acum la București pe Sfântul Apostol Andrei, Ocrotitorul României. Ca belșug de bucurie, tot acum, în zilele revenirii Sfântului Apostol Andrei în România, va avea loc, la Sibiu și Alba Iulia, proclamarea canonizării a doi sfinți înscriși recent în calendarul Bisericii Ortodoxe Române, și anume, Sfinții ierarhi Andrei Șaguna și Simion Ștefan, Mitropoliții Transilvaniei, luptători pentru păstrarea unității de credință și de neam în vremuri grele pentru românii transilvăneni.

Întrucât credința creștină ortodoxă, primită de la Sfântul Apostol Andrei, este cea mai mare bogăție spirituală a poporului român, cinstirea lui cu multă evlavie de către români este semnul recunoștinței lor pentru toate darurile pe care Hristos le-a oferit poporului român prin Sfântul Apostol Andrei cel Întâi chemat, Luminătorul (Creștinătorul) sau Apostolul Românilor.

Astăzi, Sfântul Apostol Andrei ne cheamă pe toți să păstrăm dreapta credință, să săvârșim fapte bune și să ne întâlnim cu Mesia-Hristos, adică să „căutăm sfințenia, fără de care nimeni nu va vedea pe Dumnezeu” (Cf. Evrei 12, 14).

Iubiți pelerini,

Lumina și bucuria de pe chipurile și din sufletele dumneavoastră ne arată că sunteți icoana vie a credinței și a darurilor duhovnicești pe care Sfântul Apostol Andrei le-a transmis neamului românesc prin lucrarea sa pe teritoriul țării noastre. Deși acum trecem prin vremuri de sărăcie materială să păstrăm totuși comoara spirituală a credinței noastre apostolice și mântuitoare. Credința, evlavia, răbdarea și dărnicia dumneavoastră ca pelerini sunt lumini ale sufletului poporului român care își cinstește istoria, identitatea și demnitatea de popor creștin, care nu uită că botezul său a început odată cu prezența și lucrarea Sfântului Apostol Andrei pe teritoriul țării noastre. Să păstrăm aceste lumini în suflet în orice loc și în orice timp ne aflăm!

În aceste zile de sărbătoare și de binecuvântare, dăruite nouă de Hristos-Domnul prin Sfinții Săi, vă felicităm pe toți și ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să vă răsplătească dragostea și osteneala, dăruindu-vă tuturor ajutor în familie, pace și bucurie, sănătate și mântuire, spre slava Preasfintei Treimi, bucuria Sfinților și binele poporului dreptcredincios.

†DANIEL

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente