Pe urmele aşezămintelor de odinioară de la Udricani

Rugăciune, istorie, cultură, filantropie, speranţă sunt cuvintele ce descriu viaţa dintotdeauna a bisericii monument istoric „Sfântul Nicolae“ – Udricani din Bucureşti. Locaşul sfânt, ridicat la anul 1734, a reuşit să spintece valurile învolburate ale timpului, asemenea unei corăbii pe mare, şi să fie astăzi loc de închinare, linişte şi mângâiere pentru mulţi credincioşi. Dintre toţi, copiii sunt cei care îşi exprimă făţiş entuziasmul, prin bucuria ce o degajă în cadrul renumitelor ateliere de creaţie organizate de biserică în perioada vacanţelor.

Aproape de centrul aglomerat al Capitalei, pierdută îndărătul unor bifurcaţii pietonale ce dau în strada Barasch nr. 11, într-una din după-amiezi, Biserica „Sfântul Nicolae“ – Udricani din Bucureşti ne-a aşteptat în cânt de păsări, cu muşcate roşii atârnate la bolţile pridvorului şi cu uşa larg deschisă. O imagine şi o atmosferă cu totul străine de peisajul urban din vecinătate, aşadar, datorate unei bune administrări coordonate de pr. paroh Constantin Pătuleanu, profesor la Facultatea de Teologie „Justinian Patriarhul“ din Bucureşti.

Mai multe informaţii în Ziarul Lumina.

Comentarii Facebook


Știri recente