Patru ani de slujire ca Patriarh a Preafericitului Părinte Daniel

Activitățile Patriarhiei Române în cel de-al patrulea an de slujire patriarhală a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel

Cu toate că anul acesta atât societatea românească, cât și Biserica s-au confruntat direct cu efectele crizei economice, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a reușit, prin energia, tenacitatea și înțelepciunea cu care a coordonat activitățile Administrației Patriarhale, să demonstreze că, sfințită prin rugăciune, munca susținută și cinstită poate să limiteze și chiar să înfrângă efectele acestei crize economice. Astfel, păstrând tradiția celor peste 20 de ani de rodnică slujire arhierească, și cel de-al patrulea an de patriarhat al Preafericitului Părinte Daniel se încheie cu împliniri remarcabile, sintetizate succint în cele ce urmează.

Arătând o permanentă grijă părintească tuturor fiilor Bisericii noastre, din țară și din afara granițelor ei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a efectuat mai multe vizite canonice, și anume: 9-13 aprilie 2011 – vizita canonică în Mitropolia Europei Occidentale și Meridionale, la Strasbourg; 9-12 septembrie 2011 – vizita canonică în Mitropolia Germaniei, Europei Centrale și de Nord, Austriei și Luxemburgului, la München; 13-17 octombrie 2010 – vizita canonică în Mitropolia Moldovei și Bucovinei; 12-14 noiembrie 2010 – vizita canonică în Arhiepiscopia Râmnicului; 20 noiembrie 2010 – inaugurarea pasarelei pietonale de la Mănăstirea Snagov; 2-3 februarie 2011 – participarea la funeraliile Înalt Preasfințitului Părinte Bartolomeu, mitropolitul Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului; 3-5 martie 2011 – participarea la slujba de pomenire a Înalt Preasfințitului Părinte Bartolomeu, mitropolitul Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului; 14-15 martie 2011 – participare la Sinodul Mitropolitan, Adunarea Eparhială și Adunarea Eparhială a Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului și Clujului; 23-25 martie – participarea la întronizarea Înalt Preasfințitului Părinte Andrei ca Mitropolit al Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului; 30 aprilie-2 mai 2011 – vizita canonică în Mitropolia Olteniei cu prilejul proclamării canonizării Sfântului Cuvios Irodion de la Lainici; 3-6 iunie 2011 – participarea la întronizarea Înalt Preasfințitului Părinte Irineu Pop ca Arhiepiscop al Alba Iuliei; 19-22 august – vizita canonică în Arhiepiscopia Sucevei, sfințirea Catedralei de la Gura Humorului; 29-30 august 2011 – vizita canonică în Arhiepiscopia Argeșului și Muscelului; 17-19 septembrie 2011 – vizita canonică în Mitropolia Clujului, Albei, Crișanei și Maramureșului, sfințirea Bisericii din Turda Băi; 23-26 septembrie 2011 – vizita canonică în Arhiepiscopia Aradului, târnosirea bisericii Mănăstirii Gai.

În ultimele 12 luni, Cancelaria Sfântului Sinod a organizat o ședință solemnă și 5 ședințe de lucru ale Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, precum și o ședință de lucru a Sinodului Permanent. De asemenea, a organizat și ședința anuală de lucru a Adunării Naționale Bisericești și cea a Consiliului Național Bisericesc. Pentru toate aceste ședințe, Cancelaria Sfântului Sinod a elaborat procesele-verbale ale lucrărilor, referate, rapoarte și dări de seamă.

Pentru promovarea vieții duhovnicești, s-a aprobat canonizarea a trei noi sfinți români, și anume Sfântul Cuvios Irodion de la Lainici (3 mai), Sfântul Ierarh Andrei Șaguna (30 noiembrie) și Sfântul Ierarh Simion Ștefan (24 aprilie), și s-au stabilit norme privind modul de înscriere a sfinților, de redactare și editare a calendarului bisericesc. În același sens, s-au stabilit rânduieli liturgice privind înmormântarea pruncilor nebotezați decedați la naștere, privind modalitatea primirii eterodocșilor la Ortodoxie, privind stabilirea unei rânduieli liturgice unitare în Biserica Ortodoxă Română pentru slujba ce se oficiază în noaptea unei treceri dintre ani, precum și pentru săvârșirea Molitfelor Sfântului Vasile cel Mare.

În plus, tot în acest an, prin Cancelaria Sfântului Sinod s-au continuat procesele de îmbunătățire a legiuirilor Bisericii Ortodoxe Române, de întărire a disciplinei canonice la toate nivelurile de slujire din Biserica Ortodoxă Română, de îmbunătățire a activității editoriale și de protejare a drepturilor Patriarhiei Române în domeniul editorial, al producerii și difuzării colportajului, de promovare a măsurilor de sprijin financiar din partea Statului către unitățile de cult, de recuperare a unor proprietăți, precum și de aplicare a prevederilor statutare și a hotărârilor sinodale privind întrajutorarea frățească și solidaritatea între eparhii.

De asemenea, la inițiativa Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a fost constituit Consiliul Consultativ al Cultelor din România, prima ședință a acestuia desfășurându-se la Palatul Patriarhiei în data de 14 aprilie 2011.

În perioada amintită, Oficiul canonico-juridic a desfășurat o intensă activitate de recuperare a proprietăților bisericești confiscate de către regimul comunist, precum și de elaborare de documentații, propuneri de amendamente și intervenții către Parlament, Guvern, ministere și alte instituții competente, în vederea soluționării sau elaborării unor documente referitoare la viața și activitatea Bisericii și a cultelor.

La Biblioteca Sfântului Sinod, în afara activităților specifice, au fost organizate: un simpozion științific internațional cu privire la vechi texte liturgice românești, o expoziție de fotografie și una de carte veche dedicată activității Sf. Antim Ivireanul și a fost lansat site-ul său oficial, www.bibsinod.ro.

La Biroul de sesizări și scrisori s-au primit peste 450 de solicitări din partea centrelor eparhiale și au fost studiate și formulate, spre examinare și aprobare, trei cereri de recurs și o cerere de iertare.

Sectorul Relații bisericești și interreligioase a organizat, în perioada 24-28 octombrie 2010, vizita Sanctității Sale Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, și a unei delegații a Bisericii Ortodoxe a Greciei, condusă de Înalt Preasfințitul Părinte Pavel, Mitropolit de Drama, precum și participarea unei delegații a Bisericii Ortodoxe Române la Pec la întronizarea Patriarhului Irineu al Serbiei în ziua de 3 octombrie 2010. Reprezentanți ai Bisericii Ortodoxe Române au participat, în acest an, la numeroase întruniri, congrese și alte evenimente interortodoxe, intercreștine și interreligioase.

Pentru comunitățile ortodoxe românești din afara granițelor, au fost înființate mai multe parohii (în Italia, Germania și Spania) și a fost numit personalul clerical necesar. Pentru buna desfășurare a activităților acestora s-au făcut intervenții la autoritățile competente pentru sprijinirea demersurilor de obținere a unor terenuri sau lăcașuri de cult în proprietate sau doar în folosință, precum și de sprijin financiar. În acest an au fost finalizate construcția, amenajarea și dotarea bisericii de lemn din orașul Most (Cehia) pentru cinstirea memoriei ostașilor români căzuți în cel de-al Doilea Război Mondial, slujba târnosirii fiind programată pentru ziua de 9 octombrie 2011. Un eveniment important pentru viața ortodocșilor români din Italia a fost obținerea personalității juridice pentru Episcopia Ortodoxă Română a Italiei din partea Guvernului italian. Comunităților ortodoxe românești din afara granițelor, Patriarhia Română a continuat să le ofere obiecte liturgice și cărți de cult, precum și sprijin la salarizare.

Reprezentanța Patriarhiei Române pe lângă instituțiile Uniunii Europene, în afara activității specifice de reprezentare, a organizat evenimente de promovare a valorilor cultural-spirituale românești la Bruxelles, Strasbourg și București; a promovat și facilitat accesul la fonduri europene pentru fundațiile și asociațiile Patriarhiei Române. Totodată, au continuat lucrările de consolidare și reamenajare a imobilului Patriarhiei Române de la Bruxelles.

Prin Biroul de protocol al Patriarhiei Române au fost organizate audiențele, primirile și întâlnirile de la Patriarhia Română cu personalități politice, șefi de stat și de guvern, miniștri, reprezentanți ai Corpului diplomatic, precum și protocolul altor evenimente interne.

La Reședința patriarhală, s-au derulat numeroase activități de restaurare și amenajare a spațiilor existente, dintre care cea mai importantă o constituie restaurarea Paraclisului ‘Sfântul Mare Mucenic Gheorghe’, sfințit în ziua de 22 iulie 2011, de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, împreună cu un sobor de ierarhi. De asemenea, a fost construit un pasaj de trecere care face legătura între Reședința patriarhală și Palatul Patriarhiei, a fost ctitorit un altar de vară și s-au realizat 5 icoane din mozaic de Murano în curtea interioară, iar în parcul ‘Grădina Maicii Domnului’, s-a forat un puț de mare adâncime (183 m), care asigură alimentarea cu apă a Reședinței patriarhale.

Ca și în anii precedenți, activitatea Secretariatului Cabinetului Patriarhal a asigurat bunul mers al lucrărilor specifice și a organizat primirea de către Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a delegațiilor și personalităților bisericești din țară și străinătate.

Sectorul Teologic-educațional al Patriarhiei Române a avut și în acest an numeroase activități și inițiative, dintre care se remarcă numeroasele demersuri la Ministerul Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului și la Parlamentul României, pentru ca disciplina religie să fie menținută în planurile-cadru ale învățământului primar, gimnazial și liceal prevăzute în Legea educației naționale intrată în vigoare în data de 7 ianuarie 2011. A organizat concursul național de muzică eclezială corală ‘Lăudați pe Domnul!’, concursul național de oratorie creștină ‘Copilul în familie’, congresul național ‘Hristos împărtășit copiilor’, precum și întrunirea Colegiului Decanilor Facultăților de Teologie Ortodoxă din România. Pentru eparhiile ortodoxe române din afara granițelor, a tipărit 120.000 de manuale de religie pentru clasele I-IV și aproape 30.000 de exemplare din lucrarea ‘Apostolat educațional. Ora de religie – cunoaștere și devenire spirituală’.

Trebuie notat și faptul că, în acest moment, la Sectorul Teologic-educațional sunt în curs de organizare sau desfășurare mai multe activități și evenimente, precum cele de organizare de concursuri naționale, congrese sau simpozioane internaționale, de semnare a unor protocoale de colaborare cu instituții publice ale Statului român, de traducere și editare a unor noi ghiduri catehetice, precum și de alcătuire a curriculumului pentru alte proiecte catehetice.

La editurile Patriarhiei Române au fost publicate mai multe scrieri și volume, din care se distinge trilogia dedicată Autocefaliei bisericești. De asemenea, au fost publicate mai multe scrieri biblice, patristice, liturgice și pastorale, monografii, precum și traduceri ale unor autori străini. Dintre aceste apariții editoriale, amintim volumul omagial Euharistirion Patriarhului Daniel al României și albumul aniversar Lucrând spre zidirea Bisericii, dedicate Întâistătătorului Bisericii noastre, la împlinirea a 60 de ani de viață. Tot la editurile Patriarhiei Române au fost publicate ultimele numere ale revistelor bisericești centrale (Biserica Ortodoxă Română, Ortodoxia, Studii Teologice și Chemarea credinței), iar acum sunt în curs de apariție alte scrieri teologice, patristice, de cult, precum și numere ale unor reviste bisericești.

La Tipografia Cărților Bisericești, au fost tipărite, în această perioadă, 54 de titluri într-un total de peste 300.000 de exemplare, precum și diferite broșuri, pastorale și circulare, calendare, felicitări, mape etc. Pentru promovarea și distribuirea noilor apariții de carte religioasă, Tipografia Cărților Bisericești a fost prezentă la numeroase activități culturale, târguri de carte, precum și la diferite hramuri bisericești. Trebuie notat și faptul că, din data de 01.06.2011, cotidianul Ziarul Lumina se tipărește la noua și moderna tipografie ‘Pharos’ a Patriarhiei Române.

Pentru o îmbunătățire a dialogului dintre cultura teologică și cea laică, editurile Patriarhiei Române au semnat în data de 7 iunie 2011 un protocol de colaborare cu Biblioteca Centrală Universitară.

În activitatea Sectorului Patrimoniu cultural momentul cel mai însemnat a fost inaugurarea, în cadru solemn, la 26 octombrie 2011, de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, alături de Sanctitatea Sa Bartolomeu, Patriarhul Ecumenic, a noului sediu al Centrului pentru patrimoniu cultural ‘Sfântul Constantin Brâncoveanu’ din Str. Maria Rosetti nr. 63.

În ultimul an, Sectorul Patrimoniu cultural a organizat mai multe cursuri de conservare, de inventariere și evidență a patrimoniului și a pregătit pentru avizare cursuri de ghizi și de bibliotecari.

Comisia de pictură bisericească și-a desfășurat activitatea reunindu-se lunar pentru a aviza, la nivelul Patriarhiei Române, proiecte și atribuiri de lucrări de pictură din nou și restaurare, precum și pentru a întocmi procese-verbale de recepție parțială sau definitivă. Pentru buna desfășurare a activităților acestei comisii, s-a elaborat proiectul unui nou Regulament al Comisiei de pictură bisericească și se află în fază avansată de elaborare un Îndrumar de pictură bisericească.

Sectorul Ateliere și-a desfășurat activitatea în scopul confecționării obiectelor de cult necesare bisericilor din țară și din străinătate. În acest an s-a demarat un amplu proces de investiții în utilaje de producție, menite să îmbunătățească atât cantitativ, cât și calitativ producția atelierelor Institutului Biblic. În acest sens, s-au achiziționat o serie de utilaje de fabricație germană și italiană, iar altele sunt în curs de fabricație, deoarece se realizează doar pe bază de comandă la parametrii solicitați de clienți.

Sectorul Social-filantropic a continuat derularea celor două programe sociale, ‘Ajutor de la distanță’ și ‘Masa Bucuriei’, și s-a implicat, ca partener, în șase proiecte finanțate din fondurile structurale europene prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane (POSDRU). Împreună cu Federația Filantropia, Sectorul Social-filantropic s-a implicat activ și în sprijinirea persoanelor afectate de inundațiile din anul 2010, furnizând sprijin logistic, financiar și material eparhiilor din zonele respective. De asemenea, în colaborare cu Ambasada Elveției la București, derulează proiectul Creșterea eficienței energetice, reabilitarea și extinderea centrului de îngrijire paliativă pentru pacienții adulți bolnavi aflați în stadiu terminal, modernizarea și dotarea Centrului de îngrijiri paliative ‘Sfântul Nectarie’. Acest proiect, în valoare de aproximativ 682.000 de euro, presupune amenajarea vechiului Centru de îngrijiri paliative ‘Sfântul Nectarie’ și construirea unui centru nou, cu 30 de paturi. Pentru ilustrarea activităților sale specifice, a inițiat proiectul Album al furnizorilor de servicii sociale ai Bisericii Ortodoxe Române, în cadrul căruia se vor realiza următoarele materiale de prezentare: album, DVD, postare pe site. În prezent se derulează procesul de realizare a fotografiilor și culegere date prin intermediul formularului online.

Centrul de Conferințe – Palatul Patriarhiei s-a îngrijit de buna desfășurare a tuturor activităților și evenimentelor organizate în această monumentală clădire, precum și de întreținerea acesteia. Cea mai importantă izbândă a sa o constituie intrarea Palatului Patriarhiei în proprietatea Patriarhiei Române, în ziua de 6 decembrie 2010, conform H.G. nr. 1229/ 2010, și semnarea actului de proprietate în data de 11 ianuarie 2011.

În perioada amintită, la Centrul de Conferințe – Palatul Patriarhiei, au avut loc 281 de acțiuni (conferințe, congrese, seminarii, simpozioane, concerte, spectacole, lansări de carte etc.) ale Bisericii Ortodoxe Române, dar și ale unor instituții sau firme care au închiriat aceste spații. Trebuie, de asemenea, menționat că, în viitorul apropiat, vor fi demarate lucrările de restaurare, consolidare și protecție a Palatului Patriarhiei.

Centrul social cultural ‘Sfântul Apostol Andrei’ a găzduit în ultimul an mai multe evenimente naționale sau internaționale, organizate atât de sectoare ale Administrației Patriarhale, cât și de alte organisme. Echipa de construcții ‘Arcada’ a Patriarhiei a efectuat numeroase lucrări de reabilitare, renovare și igienizare a unor apartamente, spații sau clădiri ale Patriarhiei Române.

Prin Sectorul Monumente și construcții bisericești, în ultimele 12 luni, s-au derulat ample lucrări de consolidare și amenajare a unor imobile, de restaurare a unor biserici, precum și ridicarea de noi clădiri. Însă, cea mai importantă activitate a acestui sector este cea legată de construirea Catedralei Mântuirii Neamului. În noiembrie 2010, s-au semnat contractele de execuție lucrări la organizarea de șantier, de execuție lucrări pentru pereții mulați, ancoraje, epuismente și piloni forați pentru fundațiile macaralelor, precum și cel de prestări servicii dirigenție de șantier. În luna martie a anului 2011, s-a semnat contractul de execuție lucrări excavații generale, iar în luna iunie a acestui an s-au semnat contractele de prestări servicii securitate și sănătate în muncă, precum și cel de execuție lucrări radiere și infrastructură. De asemenea, s-au coordonat și înregistrat toate documentele aferente Colectei Naționale pentru Catedrala Mântuirii Neamului.

Sectorul Economic al Patriarhiei Române a administrat cu chibzuință resursele financiare și materiale și a plătit fără întârziere toate impozitele și contribuțiile la Stat, reușind astfel să obțină certificatele fiscale necesare pentru obținerea de fonduri europene. De asemenea, a gestionat mijloacele financiare provenite din donațiile credincioșilor și din contribuțiile unităților publice pentru construirea Catedralei Mântuirii Neamului. Totodată, prin Sectorul Economic, s-au finanțat lucrări de renovare și amenajare, precum și de achiziționare a unor spații pentru eparhiile ortodoxe române din afara granițelor (Bruxelles, Christchurch – Noua Zeelandă), apoi s-a modernizat și extins parcul auto prin achiziționarea unui autocar și a două microbuze.

Sectorul Pelerinaje, prin Centrul de Pelerinaj ‘Sfântul Apostol Pavel’ și S.C. ‘Basilica Travel’ srl, a desfășurat, în cursul acestui an, activități misionare cu destinații în țară (peste 135 de pelerinaje) și în afara granițelor țării (peste 115 pelerinaje), în Israel, Iordania, Macedonia, Ucraina, Turcia, Grecia, Bulgaria, Italia, la care au participat peste 6.550 de pelerini. În plus, Sectorul Pelerinaje a oferit sprijin financiar altor sectoare ale Administrației Patriarhale.

Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române și-a desfășurat activitatea în cooperare cu toate sectoarele Administrației Patriarhale și cu sectoarele culturale și comunicații media de la centrele eparhiale și a mediatizat viața bisericească din țară și din diaspora. Strategia editorială a tuturor componentelor Centrului de Presă Basilica a avut ca dimensiuni permanente programele din ‘Anul omagial al Sfântului Botez și al Sfintei Cununii – 2011’ și evoluția lucrărilor la Ansamblul arhitectural Catedrala Mântuirii Neamului.

Radio Trinitas și-a îmbunătățit recepția în municipiul București prin obținerea unei licențe audiovizuale pentru frecvența 88,5 MHz în Capitală. De asemenea, a continuat extinderea ariei de emisie în țară prin achiziționarea a șase noi frecvențe proprii.

La Televiziunea Trinitas TV, cea mai importantă realizare a ultimului an o constituie achiziționarea unui car de transmisiuni prin satelit. Acest lucru a fost posibil datorită cooperării mai multor eparhii cu Patriarhia Română, prin implicarea directă a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel. De asemenea, la sfârșitul anului 2010, Trinitas TV a început să emită pe satelit, prin mijloace proprii, prin echipamentul specific instalat la Patriarhia Română. Au fost continuate demersurile de extindere a ariei de emisie prin cablu, iar generalizarea distribuirii Televiziunii Trinitas în rețeaua analogică UPC este cea mai notabilă reușită în acest sens. În prezent, Trinitas TV ajunge în casele a peste 90% dintre români. Echipa redacțională a fost înnoită, au fost introduse unele programe noi, așa cum este emisiunea Patrimoniu național bisericesc sau programul săptămânal Ziarul Lumina. Actualități. Eforturi mari se fac pentru diversificarea producției de film documentar, iar multe dintre aceste filme sunt editate ulterior pe suport DVD, fiind astfel disponibile celor interesați.

Publicațiile Lumina ale Patriarhiei Române (cotidianul Ziarul Lumina, săptămânalul Lumina de Duminică și revista lunară Vestitorul Ortodoxiei) au mediatizat evenimentele și inițiativele desfășurate în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, atât la nivel național, cât și la nivel regional, prin cele patru subredacții și ediții corespunzătoare de la Iași, Sibiu, Craiova și Timișoara. Totodată, s-au stabilit termenii unei noi strategii în ceea ce privește tipărirea ediției naționale la Tipografia ‘Pharos’ a Patriarhiei Române, precum și în ceea ce privește distribuirea publicațiilor Lumina către abonații din toată țara.

Activitatea Agenției de știri Basilica s-a axat în principal pe mediatizarea evenimentelor religioase din viața Patriarhiei Române de la nivelul Administrației Patriarhale, la nivelul eparhial și chiar mănăstiresc sau parohial. Pentru o mai bună reflectare a activității Bisericii Ortodoxe Române, începând cu data de 30 septembrie 2010, a fost lansată noua interfață a site-ului Agenției de știri cu o grafică îmbunătățită, axată și pe informația vizuală adusă prin intermediul fotografiilor. În această perioadă, pe site-ul www.basilica.ro au fost postate peste 9.000 de știri, care au fost accesate din 4.847 de orașe, din 149 de țări de pe 6 continente.

Biroul de presă și relații publice al Patriarhiei Române a continuat să informeze opinia publică prin mass-media asupra activității Patriarhiei Române în diferite domenii de activitate (pastoral-misionar, social-filantropic, învățământ, cultură, relații cu alte culte din România, relații interbisericești și interreligioase etc.) prin redactarea a peste 170 de comunicate de presă, știri și documentare postate cu prioritate pe site-ul Agenției de știri BASILICA. Au mai fost redactate peste 40 de drepturi la replică și precizări în cazul unor prezentări tendențioase sau a atacurilor la adresa Bisericii, a unor erori de informare în legătură cu probleme bisericești sau aflate în dezbatere publică. O atenție specială a fost acordată susținerii mediatice a Construirii Catedralei Mântuirii Neamului. În acest sens, Biroul de presă administrează pagina de internet www.catedralaneamului.ro, care cuprinde toate informațiile referitoare la construirea viitoarei Catedrale patriarhale, arhivă foto și video.

Serviciul IT s-a ocupat, în principal, cu întreținerea rețelelor de calculatoare ale Patriarhiei Române, care totalizează peste 100 de echipamente IT. Conectivitatea la Internet și găzduirea site-urilor Patriarhiei Române sunt asigurate de un Data Center propriu, realizat de Serviciul IT, compus din mai multe servere și echipamente de rețea performante. Site-ul oficial al Patriarhiei Române www.patriarhia.ro a fost accesat în această perioadă de 521.792 de vizitatori, care au vizualizat 1.528.329 de pagini. Aproximativ 80% dintre vizitatori au fost din România, urmați de cei din SUA, Germania, Italia, Franța, Republica Moldova etc. Unul dintre cele mai importante proiecte dezvoltate de Serviciul IT a fost realizarea site-ului www.construimcatedrala.ro, destinat colectării online de fonduri pentru construirea noii Catedrale patriarhale.

Această succintă și sintetică prezentare a activităților Administrației Patriarhale arată cu elocvență dinamismul și angajarea deplină a Patriarhului României în procesul de înnoire a Bisericii noastre, de sporire a demnității ei în societatea secolului al XXI-lea, în identificarea de noi și eficiente mijloace de răspuns la nevoile spirituale, dar și materiale ale fiilor ei din țară și din afara granițelor.

Pentru toate acestea, la popas aniversar, ostenitorii Administrației Patriarhale își exprimă recunoștința profundă pentru munca intensă și eforturile depuse de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, rugându-ne Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Arhiereul Veșnic, să reverse asupra Sa mulțumirea și bucuria roadelor, sănătate deplină și puteri înnoite, viață îndelungată și inspirată de Duhul Sfânt, spre slava lui Dumnezeu, spre creșterea prestigiului Bisericii Ortodoxe străbune și spre mântuirea fiilor ei.

Comentarii Facebook


Știri recente