Patriarhul României: Sărbătoarea Întâmpinării Domnului este pentru noi o lumină a vieții creștine

Patriarch Daniel on the Feast of the Meeting of the Lord

Sărbătoarea Întâmpinării Domnului nu se referă doar la întâlnirea dreptului Simeon cu Iisus Mântuitorul lumii, ci ea este pentru noi o lumină a vieții creștine, a spus Patriarhul României în data de 2 februarie 2017.

În cadrul omiliei rostite la paraclisul Reşedinţei Patriarhale cu hramul Sfântul Grigorie Luminătorul, Patriarhul României a explicat că venirea lui Mesia era așteptată de poporul lui Israel.

Cel care l-a întîmpinat pe Hristos în Templu, bătrânul Simeon, era, după cum a spus Părintele Patriarh, un om plin de Duh Sfânt, drept și evlavios. În momentul în care a luat în brațe pe pruncul Iisus, dreptul Simeon a simțit bucuria împlinirii făgăduințelor făcute de Dumnezeu. 

Făcând referire la Evanghelia citită astăzi la Sfânta Liturghie, Patriarhul Daniel a transmis că dreptul Simeon prevestește momente din viața Mântuitorului Iisus Hristos privind misiunea Sa în interiorul poporului ales. Simeon a fost luminat de Duhul Sfânt și a mărturisit că Hristos este Mântuitorul lumii. El a văzut cu ochii lui trupești pe Cel pe care prorocii Vechiului Testament l-au văzut duhovnicește.

În continuare, expunând omilia la praznicul Întâmpinării Domnului, Patriarhul României a transmis că bătrânul Simeon și prorocița Ana sunt exemple de persoane care au conștientizat că drumul spre Împărăția Cerurilor necesită o stare de permanentă veghe și rugăciune.

Mântuirea vine mai ales către cei care o caută permanent cu stăruință, răbdare și cu multă speranță. Dreptul Simeon și prorocița Ana reprezintă toată așteptarea sfântă plină de nădejde, rugăciune, post și smerenie în fața lui Dumnezeu, a explicat Patriarhul României.

Praznicul Întâmpinării Domnului oferă fiecărui creștin ocazia să conștientizeze că în toată viața sa este chemat să îl întâmpine și să-l primească pe Hristos, a transmis Părintelui Patriarh. Această întâmpinare se face prin ascultarea de cuvântul Evangheliei și săvârșirea de fapte bune.

Sărbătoarea de astăzi este un prilej ca noi să conștientizăm adevărul că toată viața noastră suntem chemați, ca si dreptul Simeon, să primim și să întâmpinăm pe Hristos în sufletul și viața noastră. Această întâmpinare se face mai ales când ascultăm cuvântul Evangheliei, când ne împărtășim cu Sfânta Euharistie, când primim preotul care binecuvântează casa, când săvârșim faptele bune în numele lui Hristos, a spus Preafericirea Sa.

În încheierea cuvântului său, Părintele Patriarh a subliniat că oamenii îl întâmpină pe Hristos atunci când Acesta este chemat în rugăciune, dar şi în momentul în care se împărtăşesc cu Sfintele Taine.

 Avem șansa să îl întâmpinăm pe Mântuitorul Hristos prin împărtășirea cu Sfintele Taine. Așa cum dreptul Simeon l-a primit în brațe pe Hristos, așa îl primim noi în sufletul și în trupul nostru când ne împărtășim din potir, a concluzionat Patriarhul Daniel.

Comentarii Facebook


Știri recente