Patriarhul Ecumenic: Respectul pentru creație și protejarea ei țin de centrul identității ortodoxe

„Respectul pentru creație și grija constantă pentru protejarea acesteia țin de centrul identității noastre ortodoxe”, afirmă Sanctitatea Sa Patriarhul Ecumenic Bartolomeu în mesajul transmis de Ziua protecției mediului înconjurător, marcată în fiecare an la data de 1 septembrie.

Patriarhul Bartolomeu reamintește de eforturile Patriarhiei Constantinopolului începând cu anul 1989 de a promova „mesajul prietenos cu mediul al Ortodoxiei”.

În mesajul de anul acesta, Patriarhul Ecumenic afirmă că dezvoltarea durabilă „asigură echilibrul ecologic în prezent și constituie o garanție pentru viitor, dar are condițiile sale: economie ecologică, schimbări în producția agricolă și biomecanică, în producția și utilizarea energiei, în circulația și transportul de bunuri, noi modele de consum și altele”.

Sanctitatea Sa atrage atenția că omenirea se amăgește crezând că natura are o capacitate înnăscută de a se ocroti și de a depăși daunele pe care le produce omul.

„Omenirea nu a învățat din consecințele schimbărilor climatice, din incendiile distructive, valurile de căldură și inundațiile, din reducerea rapidă a biodiversității, poluarea atmosferei și a mărilor, din defrișările pădurilor și repercusiunile sociale ale crizei de mediu, care se manifestă mai ales prin migrația în masă din motive ecologice”.

Patriarhul Constantinopolului a făcut referire și la conflictul din Ucraina, subliniind că „fiecare război este o catastrofă umanitară și ecologică”.

Cu încrederea inspirată de Evanghelie că răul nu va avea ultimul cuvânt în istorie, Patriarhul Ecumenic dorește tuturor „un an nou bisericesc binecuvântat și rodnic”.


Mesajul Sanctităţii Sale Patriarhul Ecumenic Bartolomeu I cu ocazia Zilei Protecţiei Mediului Înconjurător 2022: Text integral

†Bartolomeu

Din mila lui Dumnezeu Arhiepiscop al Constantinopolului – Noua Romă și Patriarh Ecumenic

Plenitudinii Bisericii: Har, pace și milă

De la Creatorul tuturor, Domnul și Dumnezeul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos

Intrând astăzi, cu binecuvântarea lui Dumnezeu, în noul an bisericesc, odată cu Sărbătoarea Indictionului cinstim „Ziua protecției mediului natural” și dăm slavă și rugăciuni de mulțumire Creatorului a toate pentru „marele dar al creației”.

Proclamăm încă o dată cu toată inima că respectul pentru creație și grija constantă pentru protejarea acesteia țin de centrul identității noastre ortodoxe, fiind unul dintre elementele ei cele mai de preț.

Biserica cunoaște și învață că motivul înstrăinării omului de creația „bună foarte” și de semeni este „înstrăinarea de Dumnezeu”. Ea ne reamintește cu îndrăzneală că nu există libertate autentică fără Adevăr și în afara Adevărului, care este prin excelență puterea eliberatoare. „Cunoașteți adevărul, iar adevărul vă va face liberi” (Ioan 8:32).

De peste trei decenii, prin diferitele sale inițiative, Sfânta și Marea Biserică a lui Hristos promovează accentuat și dinamic mesajul prietenos cu mediul al Ortodoxiei. Ziua de 1 septembrie 1989 va însemna pentru totdeauna începutul unei mișcări binecuvântate care a produs multe roade, a indicat rădăcinile și parametrii spirituali și etici ai distrugerii mediului natural, a mobilizat persoane și instituții, a inspirat restul lumii creștine, a evidențiat calea de răspuns la această mare provocare – o cale care trece, în primul rând, prin înțelegerea legăturii acesteia cu criza libertății umane și necesitatea unei schimbări radicale de mentalitate și de conduită în privința creației și, în al doilea rând, printr-o acțiune comună și universală, date fiind dimensiunile globale și consecințele tragice ale distrugerii ecologice.

O moștenire neprețuită pentru viitor sunt numeroasele scrieri importante în domeniul ecologiei teologice, printre care lucrările Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Senior Ioan de Pergam, profesor și academician, păstrează un loc de frunte.

O sursă inepuizabilă de inspirație se va regăsi, de asemenea, în prezentările celor nouă simpozioane internaționale ecologice, care au găzduit specialiști și oameni de știință de renume, precum și reprezentanți ai lumii politice, culturale și spirituale.

Aceste texte sunt deosebit de benefice pentru educația privind mediul, care și-a croit un loc important în educația contemporană. Așa cum s-a spus pe bună dreptate: „În viitor, o educație fără orientare ecologică va fi o parodie de educație”.

Dezvoltarea durabilă este o stradă cu sens unic. Ea asigură echilibrul ecologic în prezent și constituie o garanție pentru viitor, dar are condițiile sale: economie ecologică, schimbări în producția agricolă și biomecanică, în producția și utilizarea energiei, în circulația și transportul de bunuri, noi modele de consum și altele.

Din nefericire, bunele intenții, acordurile și declarațiile rămân adesea teoretice, doar „vorbe mari”, fără niciun impact asupra acțiunii, „cecuri false”, așa cum s-a scris.

Omenirea nu a învățat din consecințele schimbărilor climatice, din incendiile distructive, valurile de căldură și inundațiile, din reducerea rapidă a biodiversității, poluarea atmosferei și a mărilor, din defrișările pădurilor și repercusiunile sociale ale crizei de mediu, care se manifestă mai ales prin migrația în masă din motive ecologice.

Omenirea continuă să se amăgească cu privire la capacitatea înnăscută a naturii de a se autoproteja și de a depăși daunele provocate de om.

Știm, și totuși continuăm să ne comportăm ca și cum am fi neinformați, suprimând adevărul că, în ceea ce privește relația sa cu mediul natural, civilizația noastră modernă, tehnocrată și economo-centrică, nu cuprinde progresul, deși cele mai mari distrugeri ale mediului natural au avut loc în timpul nostru, în epoca în care știința și economia prevalează.

Schimbările climatice reprezintă o distrugere imensă cauzată de iresponsabilitatea umană și de impasul modelului nostru de organizare a vieții economice. Avem un viitor doar dacă înțelegem că protecția integrității creației nu numai că nu constituie un obstacol pentru dezvoltarea economică, ci este vehiculul pentru un progres real.

În acest an, sărbătorirea Zilei protecției creației este însoțită de sunetul armelor din Ucraina, de strigătul victimelor violenței militare, de bombardarea orașelor și a infrastructurilor, de natura împreună-pătimitoare și de suspinele refugiaților.

Fiecare război este o catastrofă umanitară și ecologică. Violența continuă, dincolo de distrugerea miilor de vieți omenești și de poluarea mediului natural, obligă statele și popoarele să se întoarcă la modalități de asigurare a eficienței energetice prin mijloace neprietenoase cu mediul.

Astfel, omenirea intră într-un nou cerc vicios de impasuri distructive, care confirmă zicala conform căreia homo sapiens continuă până în ziua de azi să se comporte simultan ca homo demens, ca imprudent și irațional.

Frați în Domnul și fii binecuvântați,

Pentru Biserică, elementele lumii – conform unei formulări teologice – „nu sunt doar bani, o simplă materie folositoare pentru nevoile individuale ale oamenilor, ci sunt lucruri, adică fapte – acțiuni ale unei Persoane creatoare”.

Toate lucrurile Domnului Îl binecuvântează, Îl laudă și Îl preaînalță pe Dumnezeu întru toți vecii; cerurile vestesc slava Sa. Acesta este mesajul exprimat de preocuparea Marii Biserici pentru protejarea creației.

Viața Bisericii lui Hristos este o pregustare a tot ceea ce așteptăm ca realitate în Împărăția Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh. În drumul nostru spre cele de pe urmă, Sfânta Biserică oferă lumii Evanghelia harului ca ghid și certitudinea neclintită că răul, în toate formele sale, nu va avea ultimul cuvânt în istorie.

În încheiere, vă dorim un an nou bisericesc binecuvântat și rodnic și invocăm asupra voastră, a tuturor, prin mijlocirile Preasfintei Născătoare de Dumnezeu celei întru totul fericite și prima între sfinți, harul dătător de viață și marea milă a Ziditorului și Izbăvitorului creației întregi, începătorul și desăvârșitorul credinței noastre fără prihană, Hristos Dumnezeu, Căruia I se cuvin slava și stăpânirea în vecii vecilor. Amin!

1 Septembrie 2022

Al vostru către Domnul fierbinte rugător,

†Bartolomeu al Constantinopolului

Foto credit: Patriarhia Ecumenică / Nikos Papachristou

Urmăriți-ne pe Twitter: @AgentiaBasilica

Comentarii Facebook


Știri recente