Patriarhul Daniel: Sfinții Arhangheli au fost slujitori ai Domnului în lucrarea de mântuire

„Sfinții Arhangheli au fost, în mod deosebit, slujitori ai Domnului în lucrarea de mântuire a omenirii. Atât Vechiul Testament, cât și Noul Testament, dar și Tradiția Bisericii ne arată că îngerii sunt duhuri slujitoare”, a spus Patriarhul Daniel marți la Paraclisul Reședinței Patriarhale.

Preafericirea Sa a explicat în predică faptul că sărbătoarea Soborul Sf. Arhangheli a fost hotărâtă de Biserică pentru a ne aduce aminte că prin Sfinți Îngeri și prin toate Puterile Cerești se manifestă puterea și bunătatea lui Dumnezeu cel veșnic: „Cifra 8 însemnă veșnicie sau viața veșnică. De aceea, deși Sfinții îngeri sunt pomeniți în fiecare zi de luni, este necesar ca și Puterile Cerești netrupești să aibă o zi în an când sunt pomeniți”.

„Îngerii sunt ființe spirituale, luminoase, aceste Puteri Cerești netrupești au fost create înainte de facerea universului material și rostul creării Îngerilor a fost acela de a se împărtăși de bucuria și de fericirea Preasfintei Treimii, de a lăudă pe Dumnezeu și de a împlini voia Lui în lucrarea de mântuire a lumii”, a adăugat Preafericirea Sa.

„În iconografia ortodoxă Îngerii apar ca persoane tinere dar cu maturitate, nu sunt copii, sunt tineri luptători, inteligenți, capabili să împlinească voia lui Dumnezeu cu toată dăruirea de sine, cu multă înțelepciune ascultând de Dumnezeu”, a subliniat Patriarhul României.

„Îngerii, când sunt în ascultarea lui Dumnezeu reflectă slava Lui prin lumina din ei, dar și dreptatea și bunătatea lui Dumnezeu”.

„De aceea, atunci când a căzut Lucifer și toți îngerii care erau împreună cu el, Arhanghelul Mihail a zis «să luăm aminte, să stăm bine» și i-a atenționat pe îngerii care au rămas fideli lui Dumnezeu să fie cu luare amine”, a amintit Patriarhul Daniel.

„Toate numele Arhanghelilor sunt «Teofore», purtătoare de Dumnezeu, Mihael înseamnă «cine este mare ca dumnezeu?», iar Gabriel înseamnă «om al lui Dumnezeu» sau «tăria lui Dumnezeu»”, a semnalat Preafericitul Părinte Patriarh.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat Sfânta Liturghie de sărbătoarea Sfinților Arhangheli Mihail și Gavriil la Paraclisul „Sfântul M. Mc. Gheorghe” din incinta Reședinței Patriarhale. Foto credit: Ziarul Lumina

Arhanghelul dreptății

„Arhanghelul Mihail, al dreptății, este cel care pedepsește pe cei păcătoși și ocrotește pe cei drepți. El este ocrotitorul popoarelor și al persoanelor care ascultă de Dumnezeu”, a menționat Părintele Patriarh.

„El pedepsește pe cei răi și ocrotește pe cei buni, se arată viu, lucrător și ocrotitor, și este înfățișat în iconografia ortodoxă ca purtând în mână sabie de foc. El se arată de mai multe ori în Vechiul Testament și în general atât numele lui cât și cel al Arhanghelului Gavriil se arată scrise prima dată în cartea Prorocului Daniel și se arată și ce au făcut”, a explicat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

„Arhanghelul Mihael pedepsește pe regii care se împotriveau poporului Israel, el ajută la dărâmarea zidurilor Ierihonului, pedepsește pe locuitori din Sodoma și Gomora și ocrotește pe Lot să nu fie ars de viu”, a spus Părintele Patriarh.

„El este cel care îl ajută pe Moise să biruiască, la moartea lui Moise el îi îngroapă trupul. Arhanghelul Mihael este cel care va veni la sfârșitul veacurilor și va suna trâmbița pentru chemarea popoarelor la judecată fiind arhanghelul dreptății”.

„Sfântul Arhanghel Mihael este cel care a ajutat în războaie pe cei care au fost credincioși lui Dumnezeu cel adevărat Făcătorul Cerului și al Pământului. El a ajutat împărați și regi, creștini în războaie, dar a ajutat și pe cei care se luptă duhovnicește cu duhurile rele, pe monahii din pustie care s-au luptat cu duhurile reale atunci când aceste duhuri căutau să îi îndepărteze de viața de smerenie și de sfințenie în fața lui Dumnezeu”, a evidențiat Patriarhul Daniel.

Arhanghelul darului și al harului

„Arhanghelul Gavriil este un Înger al darului sau al harului, prin el se aduce vestea ce-a bună, el s-a arătat Fecioarei Maria și a spus că va naște pe Iisus, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul lumii. De asemenea s-a arătat lui Zaharia, căruia i-a spus că va avea un fiu și va pune numele lui Ioan, adică este vorba că despre Sfântul Ioan înainte mergătorul și Botezătorul Domnului”, a reamintit Patriarhul României.

„Arhanghelul Gavriil s-a arătat atunci când a condus corul îngerilor din ceruri la Nașterea Mântuitorului Iisus Hristos, în Bethleem. S-a arătat la mormânt fiind cel care, după învierea lui Hristos a răsturnat piatra de pe mormânt și a șezut pe ea pentru a bine vesti femeilor mironosițe”, a evidențiat Preafericirea Sa.

„El este prezentat în iconografia ortodoxă ca purtând în mână o floare de crin ca semn al curăției, al nevinovăției și al bucuriei”, a explicat Patriarhul Daniel.

În încheiere, Preafericirea Sa a vorbit despre ierarhia cerească care este „grupată în nouă cete cerești. Acestea sunt împărțite în trei grupe sau triade. Prima grupă este a Serafimilor, Heruvimilor și Tronurilor. A doua triadă: Domniile, Puterile și Stăpâniile, și a treia triadă este cea mai apropiată de oameni, incluzând Începătoriile, Arhanghelii și Îngerii. Aceste nouă cete sunt prezentate de Dionisie Areopagitul”.

La final, Patriarhul României a adresat un felicitări celor peste 1.500.000 de români care poartă nume de îngeri sau derivate ale acestora.

Foto reprezentativă: Basilica.ro / Mircea Florescu

Comentarii Facebook


Știri recente