Patriarhul Daniel se adresează pelerinilor de la Iaşi: Viaţa sfinţilor este lumină pentru viaţa noastră

Mesaj PF Daniel

Mesajul către pelerini al Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, adresat cu ocazia sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi, sâmbătă, 14 octombrie 2017:

Viața creștină este un pelerinaj duhovnicesc spre Împărăția lui Dumnezeu, după îndemnul Domnului nostru Iisus Hristos, Care spune: „Căutaţi mai întâi Împărăţia lui Dumnezeu” (Matei 6 ,33) şi „Împărăţia Mea nu este din lumea aceasta” (Ioan 18, 36). În această călătorie spre Împărăția lui Dumnezeu, fiecare credincios este călăuzit de harul Sfântului Duh, deoarece numai prin lucrarea Sfântului Duh oamenii pot deveni sfinți. Duhul Sfânt îl ajută pe om să crească duhovnicește prin împlinirea poruncilor evanghelice de-a iubi pe Dumnezeu şi pe semeni, prin urmarea exemplului vieții sfinților, prin invocarea lor în rugăciune, cinstirea icoanei şi a moaştelor acestora. Moaștele sfinților sunt o mărturie văzută a harului Duhului Sfânt prezent în ele, un ajutor de întărire în credinţă şi împrospătare a vieţii spirituale şi, în acelaşi timp, o pregustare a sfinţeniei din Împărăţia lui Dumnezeu.

Pelerinajul miilor de credincioşi la sărbătoarea Sfintei Cuvioase Parascheva de la Iaşi, precum şi la sărbătorile altor sfinţi, arată cât de mare este lucrarea misionară a sfinţilor care, prin exemplul vieţii lor şi prin rugăciunile lor, aduc pe oameni aproape de Dumnezeu şi îi adună laolaltă în rugăciune.

Anul acesta, 2017, bucuria duhovnicească a sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva este sporită de primirea la Catedrala Mitropolitană din Iaşi a moaştelor Sfintei Muceniţe Tecla, aduse spre închinare de la Mănăstirea Neamţ.

Sfinţii mucenici şi sfinţii cuvioși au în comun iubirea lor jertfelnică pentru Hristos. Mucenicii au îndurat multe suferințe, iar cuvioşii şi-au asumat liber multe nevoințe, şi anume: smerita ascultare, sărăcia, fecioria, pocăința, postirea, privegherea, metaniile şi slujirea smerită a semenilor.

Sfânta Muceniţă Tecla a trăit în a doua parte a secolului 1 şi la începutul secolului 2, fiind uceniţă a Sfântului Apostol Pavel, iar Sfânta Cuvioasă Parascheva a trăit în secolul al 11-lea, dar, deși aceste sfinte femei creştine au trăit în locuri și timpuri diferite, totuşi ele au avut în comun trei mari virtuţi: credința puternică, ascultarea smerită și iubirea jertfelnică pentru Hristos-Domnul, care cuprinde şi iubirea milostivă pentru ajutorarea semenilor, virtuţi cultivate încă din timpul tinereții lor. Ele sunt modele pentru tinerii creştini, prin sfinţenia vieţii lor, mărturisirea neclintită a credinţei lor în Hristos Cel răstignit şi înviat şi prin iubire milostivă faţă de semeni.

Prezența la Iaşi, în aceste zile de sărbătoare, a moaştelor Sfintei Mucenițe Tecla, alături de moaştele Sfintei Cuvioase Parascheva, ne cheamă să cerem ajutorul sfinţilor lui Dumnezeu, pentru a uni libertatea cu responsabilitatea, dar şi pentru a cultiva în viața copiilor și a tinerilor duhul smereniei creştine, al comuniunii frăţeşti şi al prieteniei, al iubirii faţă de Dumnezeu şi al iubirii faţă de Biserică, pentru ca şi tinerii să devină, la rândul lor, mărturisitori ai lui Hristos, prin rugăciune și fapte ale iubirii milostive sau darnice.

În drumul spre propria lor formare spirituală, prin participarea la viața liturgică a Bisericii, împărtășirea cu Sfintele Taine şi ajutorarea celor nevoiaşi, tinerii creştini află în exemplul de viaţă al Sfintelor Tecla şi Parascheva izvoare de bucurie duhovnicească şi de lumină pentru formarea personalităţii lor.

Biserica își exprimă bucuria de a-i primi şi binecuvânta pe tineri cu dragostea arătată de Domnul Iisus Hristos faţă de copii şi tineri şi de-a ajuta familia creştină tradiţională să cultive în viața copiilor credinţa în iubirea milostivă şi darnică a Preasfintei Treimi. În acest sens, pentru a veni în întâmpinarea tinerilor ortodocși, în Biserica Ortodoxă Română sunt organizate anual întâlniri internaționale ale acestora, iar anul acesta (2017) cea de-a patra ediţie a Întâlnirii Internaționale a Tinerilor Ortodocşi a avut loc, la începutul lunii septembrie, în cetatea Sfintei Cuvioase Parascheva, la Iaşi.

Iar acum, în aceste zile de bucurie a sărbătorii Sfintei Cuvioase Parascheva, ocrotitoarea Moldovei şi a tuturor pelerinilor prezenţi la Iaşi, ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu ca, pentru mijlocirile Sfintei Cuvioasei Parascheva şi ale Sfintei Muceniţe Tecla, să vă binecuvinteze pe toţi cei prezenţi aici, ierarhi, autorităţi, clerici, monahi şi credincioşi mireni, şi să vă răsplătească credința şi evlavia, râvna şi osteneala, dăruindu-vă sănătate şi mântuire, pace şi bucurie, ajutor în familia şi în activitatea dumneavoastră, pentru a spori în credință şi în iubire frățească, în sfințenie şi fapte bune, spre slava Preasfintei Treimi, bucuria sfinților şi dobândirea mântuirii!

Cu părintească dragoste şi preţuire,

 

† Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Comentarii Facebook


Știri recente