Patriarhul Daniel: Sărbătorile lunii august ne ajută să ne gândim la cele de pe urmă ale vieții noastre

Anul bisericesc este pus sub ocrotirea Maicii Domnului, având la început nașterea, iar la final adormirea ei. Adormirea Maicii Domnului, alături de Schimbarea la Față a Domnului și de Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul ne ajută, în ultima lună din anul bisericesc, să ne gândim la cele de pe urmă ale vieții noastre, a explicat luni Patriarhul Daniel, la Mănăstirea prahoveană Ghighiu.

„Adormirea Maicii Domnului ne ajută să ne gândim la modul în care noi plecăm din lumea aceasta și trecem la viața veșnică”, a spus Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Apoi, Schimbarea la Față are același scop eshatologic și de aceea nu a fost pusă în calendar cronologic, înainte de Pătimirile Domnului, ci la final de an bisericesc.

„Schimbarea la față este plasată în ziua a șasea din ultima lună a anului pentru a ne arăta că slava lui Hristos arătată pe Muntele Taborului era cu anticipație slava Învierii, slava Înălțării Sale la ceruri și, în plus, slava celei de a doua veniri a lui Hristos, când el va veni să judece viii și morții”.

„Ultima lună din anul bisericesc are, prin cele trei sărbători, un triptic care Îl arată pe Dreptul Judecător cum stă în mijloc pe tron, iar Maica Domnului în dreapta Sa și pe Sfântul Ioan Botezătorul în stânga, în picioare. Această icoană se numește Deisis, icoana Judecății de Apoi”.

„Dreptul Judecător este sfătuit, rugat de Maica Domnului și de Sfântul Ioan Botezătorul ca să izbăvească din moarte sufletele noastre”, a spus Preafericirea Sa amintind că „moartea cea mai periculoasă nu este cea fizică, ci despărțirea omului de Dumnezeu prin necredință și prin păcate pentru care nu s-a pocăit”.

Maica Domnului a murit, ca orice muritor

Mai departe, Patriarhul a explicat cum a avut loc moartea Maicii Domnului și de ce se folosesc termenii de „adormire” și „mutare”.

„Această sărbătoare se numește Adormirea Maicii Domnului pentru că ea s-a născut cu păcatul strămoșesc ca orice om, după cum toți oamenii mor în Adam și toți vor învia în Hristos. Maica Domnului a murit ca orice muritor, doar că trupul ei nu a cunoscut stricăciunea și nu a rămas în mormânt pentru că a fost trupul din care Dumnezeu Cuvântul, prin lucrarea Sfântului Duh, și-a făcut propriul Trup și S-a născut din ea”.

„Nu se putea ca trupul din care S-a întrupat Fiul lui Dumnezeu să rămână întru moarte. De aceea, Fiul, dorind să cinstească pe mama care L-a născut ca om a hotărât să o mute la ceruri”.

„Este vorba de o mutare din moarte la viață veșnică nu numai cu sufletul, ci după puțin timp, și cu trupul în care a revenit sufletul. Iar trupul a fost schimbat, înveșnicit, sfințit și preaslăvit, plin de harul lui Dumnezeu, ca să nu cunoască stricăciunea”.

„Sfinții Părinți ai Bisericii Ortodoxe au arătat că această mutare a Maicii Domnului și cu trupul la cer nu se numește nici înviere – pentru că nu a văzut-o nimeni înviată, cum a fost cu Mântuitorul, nici înălțare – pentru că Înălțarea Mântuitorului la cer s-a făcut cu forțe proprii, pe când mutarea Maicii Domnului s-a făcut prin voința lui Hristos și ea a fost călăuzită și ridicată la cer de către îngeri”.

„Deci sărbătoarea aceasta se numește adormire fiindcă a murit real, s-a despărțit sufletul de trup, iar după aceea – la puțin timp – sufletul a revenit, trupul a fost schimbat, înduhovnicit și făcut și el nestricăcios și nemuritor. De aceea, noi vorbim de adormirea și de mutarea Maicii Domnului la ceruri”.

„Mutarea nu înseamnă numai o deplasare spațială a trupului din mormânt la cer, ci înseamnă și o mutație, o schimbare a modului de existență de la viața limitată și trecătoare la cea nelimitată și netrecătoare din Împărăția Cerurilor”, a explicat Preafericirea Sa.

Omul nu este făcut pentru mormânt

Patriarhul Daniel a concluzionat că „Maica Domnului care se mută la viața veșnică este pentru noi o icoană profetică și arată că rostul vieții noastre pe pământ este să ne pregătim pentru mutarea în împărăția, lumina, slava și iubirea Preasfintei Treimi”.

„Iar pentru această lucrare mijlocește Maica Domnului, rugătoare nebiruită sau nerefuzată care se roagă pururea pentru Biserica lui Hristos, pentru întreaga lume și în mod deosebit pentru cei care îi cer ajutorul”.

„Maica Domnului, prin mutarea sa la cer, ne arată destinația noastră ultimă, și anume că omul nu e făcut pentru mormânt. Moartea a fost urmare a păcatului, dar prin Iisus Hristos, păcatele se iartă dacă ne pocăim”.

„Omul nu este făcut pentru mormânt, ci pentru Rai și Împărăția veșnică a Preasfintei Treimi”, a spus Părintele Patriarh.


Patriarhul Daniel, împreună cu Episcopii Ieronim al Daciei Felix și Mihail al Australiei și Noii Zeelande, a resfințit luni Biserica Mănăstirii Ghighiu, în urma lucrărilor de restaurare efectuate în perioada 2017-2020.

Mai multe imagini de la eveniment, în curând în Secțiunea Galerii Foto.

Foto credit: Basilica.ro / Mircea Florescu

Comentarii Facebook


Știri recente