Patriarhul Daniel la Mănăstirea Ţigăneşti: Planul lui Dumnezeu de mântuire a lumii nu poate fi zădărnicit

„Planul lui Dumnezeu de mântuire a lumii nu poate fi zădărnicit, chiar dacă unii dintre slujitori sunt nevrednici”, a spus duminică Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la Mănăstirea Ţigăneşti.

Patriarhul a reflectat la textul biblic duminical, în care este prezentată Pilda lucrătorilor răi, şi a explicat că „Dumnezeu merge înainte cu planul său de mântuire a lumii, pentru că iubirea Lui milostivă pentru toţi oamenii nu poate fi blocată de un grup de lucrători leneşi şi lacomi care nu înţeleg valoarea misiunii la care au fost chemaţi”.

Părintele Patriarh a explicat de ce lucrătorii devin răi şi nu mai merg pe drumul ales.

„Această ostilitate a oamenilor care uită de misiunea lor şi sunt robiţi de patima lăcomiei, dar şi de starea de lenevire, de uitare a lui Dumnezeu, dăruitorul viei, creatorul Universului, arată că lucrătorul devine rău atunci când uită că via nu i-a fost dată în stăpânire ca pe o proprietate, ci i-a fost dată spre lucrare”, a spus Preafericirea Sa.

Totodată, Patriarhul României a atras atenţia că „nu trebuie niciodată să generalizăm”.

„Dacă sunt câţiva oameni răi într-un popor nu e tot poporul vinovat. Dacă sunt câţiva slujitori nevrednici nu sunt toţi slujitorii nevrednici. Aşa se explică faptul că Iosif din Arimateea şi Nicodim care L-au admirat şi iubit pe Iisus Hristos au făcut parte din cărturarii poporului evreu”.

Tot evrei au fost şi Apostolii. „Ei L-au urmat pe Hristos, L-au admirat şi au răspuns chemării Lui ca să devină noii slujitori în vie, adică în lucrarea de mântuire a omenirii prin iubirea milostivă a lui Dumnezeu”.

În acest sens, Patriarhul a evidenţiat că „evanghelia vorbeşte pe de o parte despre slujitorii răi care nu L-au recunoscut şi primit pe Hristos ca fiind Mesia cel prorocit, dar pe de altă parte ne arată că există în toată lumea, în toate popoarele şi în toate generaţiile lucrători buni şi lucrători răi, lucrători cinstiţi şi lucrători necinstiţi, responsabili şi mai puţin responsabili”.

Potrivit Preafericirii Sale, aleşii lui Dumnezeu au o responsabilitate foarte mare faţă de misiunea încredinţată lor.

„Dumnezeu dăruieşte o cinste deosebită celor pe care îi cheamă să fie slujitorii Lui”, a spus Patriarhul, „dar această cinste deosebită presupune nu doar o alegere spre laudă, ci presupune în primul rând o responsabilitate foarte mare”.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel le-a spus celor prezenţi că şi mirenii au datoria de a apăra şi răspândi credinţa.

„Creştinul care cunoaşte credinţa dăruită de Hristos, de Sfinţii Apostoli, de Sfinţii Părinţi trebuie să o apere. Nu doar preotul, ci şi credincioşii acolo unde se află să fie şi ei mărturisitori ai credinţei”, a explicat Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române.

După rostirea omiliei, Patriarhul Daniel a oferit aşezământului monahal mai multe volume apărute recent la editurile Patriarhiei Române.

Mănăstirea Ţigăneşti, înconjurată de un curs de apă cunoscut sub numele de „Lacul Maicilor”, este situată pe şoseaua DN 1, între localităţile Bucureşti şi Ploieşti, în dreptul localităţii Ciolpani.

Această mănăstire este una dintre cele mai cunoscute mănăstiri din apropierea Bucureştilor, fiind aşezată în foştii codri ai Vlăsiei, unde există o tradiţie monahală veche.

Foto Credit: Ioan Buşagă / Ziarul Lumina

Comentarii Facebook


Știri recente