Patriarhul Daniel: Împărăția Cerurilor este iubirea veșnică a lui Dumnezeu, cu care suntem chemați să ne hrănim sufletul

Patriarhul Daniel a participat, în Duminica a Treia după Rusalii, la Sfânta Liturghie oficiată în Paraclisul Sf. Mare Mc. Gheorghe al Reședinței Patriarhale. Cu acest prilej, Părintele Patriarh a spus că Evanghelia despre grijile vieții este una a libertății spirituale. Ea ne călăuzește să ne stabilim ca prioritate căutarea Împărăției Cerurilor, înțeleasă ca împărtășire a omului, prin darul Duhului Sfânt, de iubirea din sânul Sfintei Treimi.

De darurile Duhului Sfânt ne împărtășim prin rugăciune, citirea Sfintelor Scripturi, Sfintele Taine și slujbele Bisericii, precum și prin împlinirea voii lui Dumnezeu.

„Cea dintâi hrană pentru suflet este iubirea lui Dumnezeu, este harul lui Dumnezeu, care se găsește în cuvântul lui Dumnezeu din Sfintele Scripturi, în Sfintele Taine ale Bisericii, dar și în viețuirea sfântă, potrivit voii lui Dumnezeu”, a spus Patriarhul Daniel.

Așadar, atunci când ne îndeamnă să nu ne îngrijim de cele materiale, Mântuitorul nu ne cere să nu muncim pentru cele necesare vieții, ci să lucrăm totul din perspectiva veșniciei, cu ajutorul lui Dumnezeu.

„Evanghelia de astăzi nu ne îndeamnă la lenevire, ci la mântuire, adică îl îndeamnă pe om să caute mântuirea sufletului prin unirea lui cu Dumnezeu, prin dobândirea Împărăției Cerurilor ca prioritate a vieții”, a precizat Părintele Patriarh.

„Dacă omul este exclusiv sau excesiv legat de procurarea bunurilor materiale, această atitudine devine o paralizie pentru suflet”, a avertizat Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Mântuirea este unirea omului cu Dumnezeu

„Mântuirea este unirea omului limitat și trecător cu Dumnezeu cel nelimitat, netrecător și veșnic viu”, a explicat Patriarhul Daniel. Aceasta „începe prin botez, se cultivă prin rugăciune, prin Sfintele Taine, împărtășindu-ne cu Trupul și Sângele Domnului, ca arvună a vieții veșnice și a Învierii, și săvârșind faptele credinței, în care arătăm că iubirea lui Dumnezeu cea smerită și milostivă lucrează în noi și se arată lumii prin faptele bune față de semenii noștri”.

„Poporul nostru, înțelegând Evanghelia aceasta, a rezumat-o într-un mod foarte concentrat, zicând: «Totdeauna lucrul tău să-l începi cu Dumnezeu». Este o formă populară a îndemnului Mântuitorului Iisus Hristos care zice: «Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu… și toate celelalte se vor adăuga vouă» (Matei 6, 33)”.

A căuta mai întâi Împărăția lui Dumnezeu înseamnă ca, îndată după ce ne trezim din somn și ne spălăm pe față, să ne rugăm în fața Sfintelor Icoane. „Împărăția lui Dumnezeu înseamnă prezența Duhului Sfânt în viața oamenilor”, a spus Patriarhul Daniel. „Cerând ajutorul Său, harul Său, ne umplem de prezența Lui iubitoare, smerită și milostivă și purtăm în noi iubirea lui Dumnezeu”, a adăugat el.

Rugându-ne, ne hrănim cu iubirea lui Dumnezeu

Căutarea Împărăției lui Dumnezeu este subliniată în toate rugăciunile rânduite în Biserica Ortodoxă, după modelul Rugăciunii Domnești, Tatăl nostru, pe care ne-a spus-o chiar Mântuitorul Iisus Hristos.

Prin ea „cerem ca să vină în sufletul nostru Împărăția lui Dumnezeu, adică prezența lucrătoare a harului Preasfintei Treimi și după aceea ne întoarcem spre Dumnezeu și cerem și lucrurile privind hrana trupească”, a explicat Părintele Patriarh. „După ce hrănim sufletul cu iubirea milostivă a lui Dumnezeu, cerem și pâinea cea de toate zilele.”

Împărăția Cerurilor ca dar al Duhului Sfânt

„Din Sfânta Scriptură și din tâlcuirile Sfinților Părinți, înțelegem că Împărăția lui Dumnezeu este comuniunea de viață și iubire a lui Dumnezeu cu Sfinții Îngeri și cu toți sfinții care au împlinit în viața lor voia lui Dumnezeu”, a precizat Patriarhul României. „Deci Împărăția lui Dumnezeu este iubirea lui Dumnezeu revărsată în îngeri și în toți sfinții, de la începutul veacurilor până la sfârșitul veacului.”

Duhul Sfânt este Cel Care ne împărtășește iubirea din sântul Sfintei Treimi.

„Această iubire din Sfânta Treime se împărtășește prin har Bisericii lui Hristos”, a spus Părintele Patriarh. „Deci noi, când ne rugăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, ne împărtășim din iubirea Tatălui față de Fiul, iubire adeverită de Duhul Sfânt și împărtășită nouă, creștinilor, prin harul Sfântului Botez și prin toată viața liturgică, sacramentală, duhovnicească a Bisericii”.

De aceea a și rânduit Biserica rugăciunile începătoare și aproape toate slujbele Sfintelor Taine să înceapă cu invocarea Sfântului Duh: „Duhul Sfânt deschide făptura spre Creator, cum spun Sfinții Părinți. Duhul Sfânt ne comunică nouă iubirea Tatălui, a Fiului și a Sfântului Duh.”

De aceea, după împărtășirea credincioșilor cu Sfânta Euharistie, arhiereul sau preotul spune: „Dă-ne nouă să ne împărtășim mai cu adevărat” – adică mai deplin, explică Părintele Patriarh – „în ziua cea neînserată a Împărăției Tale”.

„Aceasta ne arată că Sfintele Taine ale Bisericii sunt o arvună a păcii, a luminii, a bucuriei, a slavei din Împărăția Cerurilor. Iar când vom ajunge la Învierea cea de obște, atunci și sufletul, și trupul se vor împărtăși de plinătatea Împărăției Cerurilor”, a încheiat Părintele Patriarh.

Foto credit: Ziarul Lumina / Arhid. Ștefan Sfarghie

Comentarii Facebook


Știri recente