Patriarhul Daniel explică ce au în comun Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel

Mărturisirea dumnezeirii lui Hristos, experimentarea pocăinţei, iubirea pentru unitatea Bisericii şi pentru Hristos, şi moartea martirică sunt aspectele principale pe care Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel le-au avut în comun, a spus Patriarhul Daniel în predica rostită marţi la Paraclisul Reşedinţei Patriarhale.

Mărturisirea dumnezeirii lui Hristos

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a precizat că aceşti corifei ai apostolilor au mărturisit dumnezeirea lui Hristos, au mărturisit că Iisus Hristos nu este un simplu Om, ci este Fiul lui Dumnezeu cel Veşnic, care S-a făcut Om din iubire pentru oameni şi pentru mântuirea lor.

„Sfântul Apostol Petru, când a fost întrebat Cine zic oamenii că sunt Eu, a răspuns şi a zis în numele celorlaţi apostoli:  Tu eşti Hristosul, Fiul lui Dumnezeu Celui viu (Mt 16:16). Iar Sfântul Apostol Pavel a mărturisit că în Iisus Hristos locuieşte trupeşte toată plinătatea dumnezeirii (Col 2:9), deoarece în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, S-a arătat Dumnezeu în trup, S-a îndreptat în Duhul, a fost văzut de îngeri, S-a propovăduit între neamuri, a fost crezut în lume, S-a înălţat întru slavă (I Tim. 3, 16).

Dascăli ai pocăinţei

Preafericirea Sa a subliniat că ambii apostoli au arătat o puternică trăire a pocăinţei, au experimentat pocăinţa în viaţa lor. „Amândoi apostolii au fost oameni care au greşit, dar s-au pocăit toată viaţa, nu doar un moment, de aceea ei sunt dascăli ai pocăinţei”, a spus Preafericirea Sa.

„Sfântul Apostol Petru, de frică, atunci când Mântuitorul Iisus Hristos a fost arestat şi dus la judecată, în curtea arhiereului Caiafa, a spus că nu-l cunoaşte pe Iisus, dar apoi a regretat foarte mult, a plâns cu amar; l-a iubit pe Hristos atât de mult încât a murit mărturisindu-l cu moarte martirică”.

În ceea ce-l priveşte pe Sfântul Pavel, Patriarhul României a reamintit că a fost mai înainte prigonitor al Bisericii, dar apoi, după ce s-a convertit, a devenit creştin şi a regretat toată viaţa faptul că a prigonit Biserica:

„S-a străduit să îndrepte greşeala sa, să arate râvnă sporită faţă de Biserica lui Hristos pe care a prigonit-o, şi anume a lucrat mai mult decât oricare dintre Apostoli pentru răspândirea Evangheliei şi a Bisericii lui Hristos în lume”.

Dragostea pentru unitatea Bisericii

Un alt aspect pe care cei doi apostoli l-au avut în comun a fost dragostea pentru Hristos şi pentru unitatea Bisericii. „Ei au arătat iubire jertfelnică pentru Hristos”, a spus Patriarhul.

„Sfântul Petru a spus că Biserica este zidită pe Hristos, piatra din capul unghiului şi îi îndemană pe credincioşi să păstreze unitatea Bisericii. De aceea el zice: Apropiaţi-vă de Hristos, piatra cea vie, de oameni într-adevăr neluată în seamă, dar la Dumnezeu aleasă şi de preţ; şi voi înşivă, ca pietre vii, zidiţi-vă drept casă duhovnicească, preoţie sfântă, ca să aduceţi jertfe duhovniceşti, bine-plăcute lui Dumnezeu, prin Iisus Hristos„

„Iar Sfântul Apostol Pavel spune: Cine ne va despărţi pe noi de iubirea lui Hristos? Necazul, sau strâmtorarea, sau prigoana, sau foametea, sau lipsa de îmbrăcăminte, sau primejdia, sau sabia? Căci sunt încredinţat că nici moartea, nici viaţa, nici îngerii, nici stăpânirile, nici cele de acum, nici cele ce vor fi, nici puterile,     nici înălţimea, nici adâncul şi nici o altă făptură nu va putea să ne despartă pe noi de dragostea lui Dumnezeu, cea întru Hristos Iisus, Domnul nostru”.

Mucenicia la Roma

Preafericirea Sa a reamintit că ambii apostoli au primit moarte martirică, în timpul împăratului Nero, la Roma.

„Ei şi-au găsit sfârşitul în ziua de 29 iunie, anul 67, la Roma. Sfântul Petru a fost răstignit pe Colina Vaticanului, cu capul în jos. El a cerut, din smerenie, să fie răstignit aşa. Sfântul Pavel nu putea fi răstignit pentru că era cetăţean roman. Doar împăratul putea să-l condamne la moartea, iar moartea nu putea fi prin răstignire pentru că era o moarte pentru sclavi, ci prin decapitare. El a fost decapitat pe drumul ce duce de la Roma spre mar, în aceeşi zi cu Sfântul apostol Petru. De aceea, cinstirea Sfinţilor Petru şi Pavel are loc în aceeaşi zi.

La final, Patriarhul României a urat celor care poartă numele celor doi Sfinți Apostoli Petru și Pavel, și derivatele din acestea, sănătate și mântuire, pace și bucurie, întru mulți și fericiți ani.

Sursă foto: Arhivă Basilica.ro/Mircea Florescu

Comentarii Facebook


Știri recente