Patriarhul Daniel: Bunătatea lui Hristos eliberează pe oameni de răutatea demonilor

Duminica aceasta Patriarhul României s-a adresat românilor ortodocşi de pretutindeni, transmiţându-le că esenţa textului biblic citit astăzi este următoarea: bunătatea lui Hristos eliberează pe oameni de răutatea demonilor.

Preafericirea Sa a oficiat Sfânta Liturghie în Paraclisul istoric din Reşedinţa Patriarhală cu hramul Sf. M. Mc. Gheorghe.

În omilia expusă, Părintele Patriarh a atras atenţia că demonii din evanghelie recunoşteau că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu. Ei mărturiseau dumnezeirea Lui, dar se simţeau nu numai deranjaţi, ci chiar chinuiţi de faptul că Iisus a venit mai înainte de vreme, de vremea judecăţii de Apoi. Demonii din oamenii stăpâniţi de ei se simt chinuiţi prin contrastul dintre bunătatea lui Iisus şi răutatea demonilor, sfinţenia şi smerenia lui Iisus şi necurăţia şi mândria demonilor.

Parcurgând mai departe textul biblic (Matei 8, 28-34; 9, 1) ce ne înfăţişează vindecarea demonizaţilor din ţinutul Gadarei, Patriarhul a evidenţiat că Mântuitorul aprobă în mod surprinzător cererea demonilor de a intra în turma de porci.

Aceasta se datorează faptului că Iisus vrea să arate că puterea demonilor este limitată şi că va veni ziua în care ei vor fi pedepsiţi şi aruncaţi în adâncul iadului care acum va fi simbolizat de adâncul mării în care se va arunca turma de porci şi unde va pieri.

Cu privire la puterea demonilor, ei ştiu că au putere limitată, adaugă Întâistătătorul Bisericii noastre. Caracteristic lor, este faptul că îi deranjează iubirea milostivă a lui Hristos faţă de oameni pentru că ei sunt răi. Îi chinuiesc pe unii oameni pe care îi stăpânesc şi apoi îi îndeamnă pe cei stăpâniţi de ei să-i facă să sufere pe alţi oameni. Ca o remarcă, Iisus vine să-i elibereze pe cei doi posedaţi din ţinutul Gadarei, dar nimeni nu L-a chemat.

În pericopa de astăzi identificăm o pagubă materială însemnată prin aruncarea turmei de porci în mare. Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a explicat acest moment şi a spus că pierderile materiale au un caracter salvator.

Evanghelia ne arată că uneori Dumnezeu îngăduie, ca să salveze sufletul omului, unele pagube materiale în gospodăria, viaţa şi lucrarea oamenilor pentru ca ei să nu se mai lipească atât de mult de lucrurile materiale, limitate şi trecătoare, ci să se apropie mai mult de Dumnezeu prin rugăciune şi prin fapte de milostenie, a spus Preafericirea Sa.

Omul chinuit de demoni trăieşte o mare dramă. În evanghelie se observă că cei doi nu mai sunt persoane umane libere. Altcineva foloseşte vocea, mintea şi mişcările trupului lor. Ei sunt violenţi din cauza duhurilor rele din ei. Demonizarea este o înstrăinare a omului de propria natură. Este o îndepărtare de Dumnezeu, de semeni şi o înstrăinare de el însuşi.

În contrast, Mântuitorul Iisus Hristos vrea ca omul să fie liber. El doreşte să-l ducă în comunitate nu în izolare, să-l ridice nu să-l coboare sub nivelul demnităţii sale, să-l facă iubitor de semeni nu răufăcător, potrivit Patriarhului României. Aici vedem diferenţa dintre iubirea milostivă a lui Hristos pe de o parte şi răutatea demonilor pe altă parte.

Distinctiv pentru pasajul biblic citit azi este faptul că este un text al eliberării. Totodată, este un text profetic, deoarece Mântuitorul începe eliberarea de sub stăpânirea diavolului prin vindecări sau eliberări ale oamenilor de sub puterile demonice.

Puterea vindecătoare o va transmite mai departe Sfinţilor Apostoli şi Bisericii Sale. În Biserică avem mai multe rugăciuni pentru scoaterea demonilor din oamenii pe care au pus stăpânire şi aceste rugăciuni se citesc însă în stare de post, de smerenie, a punctat cu înţelepciune Patriarhul.

Remediul pentru a nu cădea sub incidenţa duhurilor rele este acela de a avea permanent o legătură cu Dumnezeu, a continuat Părintele Patriarh.

Sfinţii Părinţi spun că dacă omul este în permanentă legătură cu Dumnezeu prin rugăciune şi prin fapte bune demonii nu au nicio putere asupra lui. Dacă însă slăbesc rugăciunea, credinţa şi scade râvna pentru cele sfinte omul se înstrăinează de Dumnezeu şi din cauza aceasta este stăpânit de duhurile rele.

Patriarhul Daniel şi-a încheiat predica sa cu o rugăciune: Ne rugăm Preamilostivului Dumnezeu să ne dăruiască şi nouă puterea de a rămâne permanent uniţi cu Hristos prin rugăciune, prin împlinirea voii Lui, prin toate faptele bune pe care le săvârşim.

În cadrul Sfintei Liturghii, Părintele Protosinghelul Andrei Anghel de la Reşedinţa Patriarhală a fost hirotesit Arhimandrit. El a primit ca semne distincte Crucea, Bedernița și Toiagul, informează Radio Trinitas.

La finalul slujbei, Părintele Patriarh Daniel l-a felicitat și i-a urat ani rodnici de slujire în noua demnitate.

Ne rugăm lui Dumnezeu să-i dăruiască putere să-şi continue activitatea şi să reprezinte Biserica în relaţie cu oamenii care vizitează Reşedinţa şi care cer sfaturi şi informaţii. Ne-am gândit că această încurajare este şi un semn de recunoştinţă, dar şi de apreciere pentru tot ceea ce a făcut în anii mulţi de slujire la Mănăstirea Bistriţa, apoi la Reşedinţa Mitropolitană de la Iaşi şi în mod deosebit aici la Reşedinţa Patriarhală.

Noul Arhimandrit Andrei Anghel a fost hirotesit în această nouă treaptă cu aprobarea Sfântului Sinod. Părintele este călugăr de la vârsta de 14 ani.

Photo by Mircea Popa / Ziarul Lumina

Comentarii Facebook


Știri recente