Patriarhul Alexandriei la Patriarhia Română

Preafericitul Părinte Teodor al II-lea, Papă și Patriarh al Alexandriei și al întregii Africi, a sosit astăzi, 26 octombrie 2011, la București.

Primirea oficială de către Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a delegației Patriarhiei Alexandriei și a întregi Africi condusă de Preafericirea Sa Teodor al II-lea, Papă și Patriarh al Alexandriei și al întregii Africi, a avut loc, în jurul orei 12:00, pe scena special amenajată din apropierea Catedralei Patriarhale. Cu acest prilej a fost oficiată o slujbă de Te Deum.

La finalul Slujbei de Te Deum, Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a adresat un cuvânt de bun venit Preafericirii Sale, Preafericitului Părinte Teodor al II-lea, Papă și Patriarh al Alexandriei și al întregii Africi:

„În numele tuturor ierarhilor Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în numele clerului și credincioșilor Bisericii noastre, Vă spunem din toată inima, bine ați venit!

Preafericirea Voastră, continuați șirul vizitelor irenice ale Patriarhilor Alexandriei și ai întregii Africi, arătând prin aceasta comuniunea noastră frățească ortodoxă, dar și coresponsabilitatea noastră în misiunea ortodoxă astăzi.

În ultimii 50 de ani am avut mai mulți patriarhi ai Alexandriei care ne-au vizitat. În 1958 a fost prezent la București vrednicul de pomenire Patriarh al Alexandriei Hristofor. În 1971 a fost Preafericitul Patriarh Nicolae, deci cu 40 de ani în urmă. În 1994 și în 1995 a fost la București, în vizită frățească, Preafericitul Patriarh Partenios al III-lea care a fost și părintele duhovnicesc al Preafericirii Voastre. În anii 1998 și în 2003 a fost în România, invitat de Preafericitul Părinte Patriarh Teoctist, vrednicul de pomenire Patriarh al Alexandriei și al întregii Africi, Petros al VII-lea.

Astăzi, cu multă bucurie primim pe Preafericirea Voastră în mijlocul nostru la sărbătoarea mare a Sfântului Cuvios Dimitrie, Ocrotitorul Catedralei noastre patriarhale, dar și Ocrotitorul Bucureștilor. Bucuria noastră este mare pentru că Înaltpreasfințitul Mitropolit Hrisostom de Patras, cu binecuvântarea Preafericitului Ieronim al Atenei și al întregii Elade, ne-a adus Cinstitul Cap al Sfântului Apostol Andrei care ne îndeamnă să păstrăm credința apostolică și care adună toate popoarele în bucuria mărturisirii Evangheliei Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Bucuria noastră sporește și prin prezența Preafericirii Voastre la București.

Amintim tuturor celor care ne ascultă că Preafericirea Voastră sunteți un om bun la suflet și harnic misionar. Citind biografia Preafericirii Voastre am rămas impresionați de multa activitate misionară pe care ați desfășurat-o și pe care o desfășurați ca Patriarh al Alexandriei, dar și înainte ca Mitropolit al acestei patriarhii. V-ați născut în 1954 în Creta, ați studiat la Atena, la Tesalonic și la Odessa, unde ați studiat literatură, filozofie și artă. Ați fost reprezentant al Patriarhiei Alexandriei în Patriarhia Rusă, cu sediul la Odessa, apoi, din 1990 până în 1997 ați fost reprezentant al Patriarhiei Alexandriei la Atena. Ați fost vicar patriarhal pentru scurt timp și apoi ați devenit Mitropolit pentru Camerun, pentru Zimbabwe și ați desfășurat o activitate deosebită pentru promovarea Ortodoxiei în Africa. Ați înființat o mulțime de centre misionare și culturale nu numai în Camerun și Zimbabwe, ci și în Mozambic, Botswana și în Angola, iar în orașul Johannesburg avem o parohie ortodoxă românească care funcționează cu binecuvântarea Preafericirii Voastre și care se bucură de o deosebită atenție din partea Mitropolitului de Johannesburg și Pretoria din cadrul Patriarhiei Alexandriei.

Această cooperare frățească misionară care se vede prin prezența unei parohii românești care se află în jurisdicția Preafericirii Voastre, dar care este susținută și de Patriarhia Română, ne îndeamnă să dăm ca exemplu această conlucrare ca o conlucrare frățească misionară realistă și responsabilă pentru timpul de astăzi. Pentru toate aceste motivații și pentru multe altele noi vă primim cu multă dragoste frățească și cu mult respect. Știm că patriarhii Alexandriei au fost mari apărători ai credinței ortodoxe în timpul Sinoadelor Ecumenice, începând cu Sfântul Atanasie al Alexandriei la Sinodul I Ecumenic, continuând cu Sfântul Chiril al Alexandriei și alți mari teologi ierarhi ai Alexandriei care au devenit învățători ai lumii creștine. Deci, noi astăzi ne bucurăm că sunteți prezent aici.

Bine ați venit în mijlocul nostru și rugăm pe Bunul Dumnezeu să Vă dăruiască sănătate și același zel în lucrarea misionară în Africa și în mărturia pe care o dați în lumea întreagă astăzi”.

De asemenea, Patriarhul Alexandriei a mulțumit Patriarhului României pentru primirea deosebită și pentru dragostea și purtarea de grijă, în duhul iubirii frățești :

„Preafericirea Voastră,

Preafericite Părinte Daniel,

Patriarh al României,

Preaiubite frate și împreună liturghisitor cu Smerenia Noastră,

Înaltpreasfințiile și Preasfințiile Voastre,

Excelențele Voastre,

domnilor reprezentanți ai autorităților de Stat,

Iubiți preoți și diaconi ai lui Hristos,

preacuvioși monahi și monahii,

iubiți credincioși,

Slavă și preacinstire înălțăm lui Dumnezeu, Cel în Preasfânta Treime lăudat că Ne-a învrednicit să venim astăzi în România, țara dumneavoastră binecuvântată, și să ne întâlnim aici cu frați preaiubiți.

În acest moment, ne aflăm lângă Preafericirea Voastră, răspunzând invitației pe care ne-ați adresat-o cu dragoste frățească, să prăznuim împreună, mâine, sfânta pomenire a Cuviosului Dimitrie cel Nou, Apărătorul și Ocrotitorul Bucureștilor.

Acest pelerinaj constituie expresia dragostei frățești autentice și a comuniunii sincere, în duhul iubirii și susținerii reciproce între Preasfintele Noastre Biserici, fapt care se petrece de multe veacuri.

Preafericirea Voatră,

Venim lângă Preafericirea Voastră ca frate în Hristos, ca să dăm expresie, împreună, unității noastre de credință în legătura dragostei.

Venim lângă Preafericirea Voastră din Tronul Patriarhal al Sfântului Evanghelist Marcu ca să împărtășim tuturor, din inimă, binecuvântarea apostolică.

Cu mare bucurie, Ne întâlnim și cu Înaltpreasfințiții și Preasfințiții arhierei ai Tronului Patriarhal al României, care, cu simțăminte de dragoste frățească și din dorința de a ne onora, se află astăzi, aici, pentru a-și arata astfel respectul și aprecierea față de cel care, cu harul lui Dumnezeu, este Patriarh al unui Tron Apostolic, cu o moștenire spirituală covârșitoare, și cu o istorie care se pierde în negura vremurilor, din primii ani de creștinism.

Da, Preafericirea Voastră, cinstiții arhierei, în calitatea lor de sprijinitori și colaboratori ai Preafericirii Voastre sunt pietrele de mare preț care împodobesc mitra de întâi ierarh a Preafericirii Voastre. Să se bucure Israel de Cel ce l-a făcut pe el, și fiii Sionului să se veselească de împăratul lor, spune psalmistul (Ps.149, 2).

Străvechea Patriarhie a Alexandriei și a întregii Africi străbate deja al III-lea mileniu al istoriei sale foarte agitate. O istorie care a început cu primul ei episcop, Sfântul Evanghelistul Marcu, și se continuă până în zilele noastre fără întrerupere, păstrând cu statornicie credința creștină nealterată, întemeiată pe tradiția apostolică și pe moștenirea neschimbată lăsată de Sfinții Părinți și de marile personalități duhovnicești, care au împodobit acest Tronul. Istoria Tronului Patriarhal al Alexandriei a întregistrat, totodată, și a arătat sensul în care trebuie să meargă Biserica de pretutindeni, încă din primele zile ale prezenței sale în lume.

Aducând, așadar, și această mărturie despre calea străbătută de Patriarhia Alexandriei de-a lungul istoriei, privim cu bucurie la distinșii clerici și colaboratori ai Preafericirii Voastre, dorindu-le din adâncul inimii sănătate, bunăsporire în viața duhovnicească și roade bogate de la Hristos, în activitatea lor pastorală.

În aceste momente, când ne aflăm sub înrâurirea emoției firești, mulțumirea Smereniei Noastre se exprimă cu sinceritate și cu sentimente bogate de veselie duhovnicească, în adâncul sufletului. Dar ea se exteriorizează și devine stare de rugăciune, cerere tot mai stăruitoare și rugă fierbinte ca Domnul să vă întărească pe toți, iubiți frați, ca să duceți mai departe slujirea Bisericii în duhul Crucii și al Învierii, adică cu sacrificii spre biruință. De odată ne vin pe buze cuvintele imnografului: Doamne al Puterilor, fii cu noi…; Doamne al Puterilor, miluiește-ne pre noi!.

Vă urăm, Preafericirea Voastră, cinstit frate în Hristos, să trăiți întru mulți ani și să păstoriți poporul român cel drept credincios, spre lauda și slava lui Dumnezeu. Pe lângă acestea, credem, de asemenea, că și Preafericirea Voastră vă veți ruga pentru străvechea Noastră Patriarhie; Rugăciunile Preafericirii Voastre constituie pentru noi un dar scump și de mare preț !

Vă mulțumim pentru primirea cordială pe care ne-o faceți, pentru dragostea și purtarea de grijă, în duhul iubirii frățești. Dar, mai ales, Vă mulțumim pentru cuvintele frumoase adresate nouă și delegației însoțitoare, care sunt expresia nobleței sufletești a Preafericirii Voastre.

Rugăciunea de preaslăvire a lui Dumnezeu se înalță ca o tămâie cu bun miros, dar și ca cerere stăruitoare și caldă, către Hristos, Păstorul cel Mare, Căruia cu mare glas îi strigăm: Doamne, Doamne, caută din cer și vezi și cercetează via aceasta pe care a sădit-o dreapta Ta și o desăvârșește pe ea!

Întru mulți ani, Preafericirea Voastră !”

Comentarii Facebook


Știri recente