Părintele Nicușor Beldiman: Sărutul femeii păcătoase se transformă în mântuirea ei, iar al lui Iuda în pierderea sa

Părintele profesor Nicușor Beldiman, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București, a rostit omilia la cea de a treia Denie a Sfintelor Pătimiri oficiată marți seara în Catedrala Patriarhală. El a vorbit despre contrastul dintre femeia păcătoasă, care își recunoaște păcatul și devine prima mironosiță, ungându-L cu mir pe Hristos, și Iuda, care își ascunde păcatul.

Părintele a explicat semnificația bogată a mirului, preparat în Biserică sub forma Sfântului și Marelui Mir. Cu acesta se sfințește altarul bisericilor, care închipuie Mormântului Mântuitorului, și se ung și cei care, botezați în apă și în Duh Sfânt, devin părtași la moartea și la Învierea Domnului. Mireasma deosebită a mirului de mare preț simbolizează prezența Duhului Sfânt în omul credincios, a spus părintele. De aceea și moaștele sfinților emană acest miros.

„După cum harul Duhului Sfânt era prezent în trupul lui Hristos pe când se afla în mormânt și L-a păstrat nestricăcios, tot așa, harul Duhului Sfânt pecetluiește pe unii dintre sfinți cu nestricăciunea osemintelor și cu parfumul minunat la prezenței harului divin în omul duhovnicesc care a trăit în sfințenie conform Evangheliei lui Iisus Hristos.”

În continuare, părintele a citat din cântările Deniei, care ne pun în față contrastul dintre starea duhovnicească a femeii și starea de păcat a lui Iuda: „Aceea se bucura turnând mirul de mult preț, iar el se grăbea să vândă pe Cel fără de preț; aceea a cunoscut pe Stăpânul, iar acesta se despărțea de Stăpânul; aceea se mântuia, iar Iuda se făcea rob vrăjmașului”.

Conform Sfântului Ioan Gură de Aur, gestul femeii arată că aceasta îl recunoaște pe Hristos ca Dumnezeu, a amintit clericul.

„Așadar Biserica ne așază în față chipul femeii păcătoase, care se pocăiește, și chipul lui Iuda, care trădează… Hristos, aflându-se în Grădina Ghetsimani, este sărutat de Iuda pe obraz. Sărutul femeii păcătoase se transformă în mântuirea ei, iar cel al lui Iuda în pierderea acestuia”, a spus părintele Nicușor Beldiman.

„Femeia păcătoasă își recunoaște păcatul, în timp ce Iuda îl ascunde. Femeia păcătoasă nu-și pierde nădejdea în Mântuitorul Hristos și în iertarea păcatelor ei, pe când Iuda, constatând trădarea care l-a definit, cade în deznădejde și se spânzură”.

Din exemplul pozitiv al femeii păcătoase învățăm „dărnicia, respectul, recunoștința și empatia”, iar din exemplul negativ al lui Iuda învățăm „să nu dăm niciodată prioritate celor materiale înaintea celor spirituale”, a adăugat părintele.

„De ce? Pentru că sufletul omului, creat după chipul lui Dumnezeu cel veșnic și nesfârșit, este atât de dornic de iubire veșnică și nesfârșită, încât nimic din lumea aceasta materială, limitată și trecătoare, nu-l poate mulțumi pe deplin.”

„Astfel, mirul de mare preț este sufletul drept-credincios și sufletul curățit de păcate. Sufletul nostru curățit de păcate și luminat de fapte bune se dăruiește lui Hristos ca mir de mare preț”, a spus pr. Beldiman în încheierea cuvântului său.


Pr. Nicușor Beldiman 

În prezent deține funcția de Consilier patriarhal coordonator la Sectorul teologic-educațional al Administrației Patriarhale și este Directorul Departamentului de Teologie Sistematică, Practică și Artă Sacră din cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București.

Din anul 2011 este doctor în Teologie al Facultății de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” a Universității din București, cu teza „Predica în Biserica Ortodoxă Română din Muntenia în sec. al XX-lea. Analiză şi evaluare” (Conducător: Pr. prof. univ. dr. Vasile Gordon).

Este autor și coordonator a numeroase cărți și studii apărute în publicații naționale și internaționale.

Foto credit: Ziarul Lumina / Mihnea Păduraru

Comentarii Facebook


Știri recente