O nouă conferință Urcuș spre Înviere, la Iași

Seria conferințelor mari organizate în Postul Paștilor de Asociația Studenților Creștini Ortodocși Români (ASCOR) – filiala Iași, sub genericul „Urcuș spre Înviere”, a prilejuit marți, 16 aprilie 2013, întâlnirea studenților ieșeni cu Preasfințitul Marc Alric Nemțeanul, Episcop-vicar al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Meridionale și Occidentale. Episcopul de origine franceză a susținut conferința cu tema „Lumina lui Hristos luminează tuturor”, informează Ziarul Lumina, Ediția de Moldova.

În fața unui public numeros, PS Marc Alric Nemțeanul, Episcop-vicar al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Meridionale și Occidentale, a susținut marți seară, în Aula „Mihai Eminescu” a Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, prelegerea cu titlul „Lumina lui Hristos luminează tuturor”. În debutul întâlnirii, invitatul a explicat titlul conferinței și semnificațiile sale duhovnicești: „Tema care mi-a fost propusă este o frază din Liturghia Darurilor mai înainte sfințite, anume «Lumina lui Hristos luminează tuturor», și, când am auzit aceste cuvinte, m-am gândit imediat la începutul Evangheliei de la Ioan: «Cuvântul era Lumina cea adevărată, care luminează pe tot omul care vine în lume; dar lumea nu L-a cunoscut. Întru ale Sale a venit, dar ai Săi nu L-au primit; și celor câți L-au primit, care cred în numele Lui, le-a dat putere ca să se facă fii ai lui Dumnezeu». Lumina lui Hristos luminează tuturor, dar «ai Săi» nu au primit această lumină. Dumnezeu a venit printre noi, dar «ai Săi» nu l-au primit. Aceasta înseamnă că Dumnezeu acceptă să fie refuzat, nu se impune cu forța. A impune «fericirea» cu forța este caracteristica regimurilor totalitare. Dumnezeu nu este un dictator, nu impune, dar propune: «dacă vrea cineva, să vină după Mine»”.

„Suntem creștini pentru a deveni niște dumnezei după har”

Intrând în subiectul propriu-zis al conferinței, PS Marc Nemțeanul a arătat că scopul vieții creștine nu este nimic altceva decât îndumnezeirea: „De ce suntem creștini? Pentru că am fost botezați așa? Pentru că părinții noștri au fost creștini? Suntem creștini pentru că este ceva social? Este oare creștinismul o filosofie, pentru a trăi într-un mod vrednic? Nici unul din aceste motive. Suntem creștini pentru cu totul alt lucru. Creștinismul nu este o morală care să ajute la bunul mers al societății, ci noi suntem creștini pentru a deveni niște dumnezei după har. Dacă creștinismul ar fi fost o morală, primul om care ar fi intrat în împărăția cerurilor nu ar fi fost tâlharul pocăit de pe cruce. Îndumnezeirea sau dobândirea Duhului Sfânt, sau sfințenia, sau moștenirea împărăției lui Dumnezeu, sau – cum spune Sfântul Evanghelist Ioan – primirea numelui de «fii ai lui Dumnezeu» este aceeași realitate. Mântuitorul ne spune: «Unde sunt Eu, acolo va fi slujitorul Meu». Și unde este Hristos, dacă nu la dreapta Tatălui? Aceasta înseamnă că El este în slava lui Dumnezeu, fiind Dumnezeu, și acolo este și locul nostru. Acolo suntem toți chemați să devenim dumnezei prin har”.

În continuarea conferinței, Episcopul-vicar al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Meridionale și Occidentale a explicat Rugăciunea Sfântului Efrem Sirul, „Doamne și Stăpânul vieții Mele”, și rugăciunea „Învrednicește-ne Doamne..”, precum și câteva pilde prezente în Evanghelii. În cea de-a doua parte a întâlnirii, invitatul a răspuns întrebărilor celor prezenți în sală.

Episcop de origine franceză, călugărit la Mănăstirea Sihăstria

PS Marc Alric Nemțeanul s-a născut la data de 11 mai 1958, la Paris, unde și-a făcut studiile primare, gimnaziale și liceale, după care a urmat cursurile Facultății de Arhitectură din Paris, pe care le absolvă în anul 1981, timp în care studiază și la Institutul de Urbanism din Paris din cadrul Universității Paris VIII, al cărui licențiat devine în anul 1980. Îmbrățișează calea Bisericii Ortodoxe în sânul căreia este primit la 25 ianuarie 1987, în jurisdicția Bisericii Ortodoxe Române, iar în anul 1991 este închinoviat la Mănăstirea Sihăstria – județul Neamț, pentru că mai apoi, la 6 septembrie 1992, să primească tunderea în monahism în aceeași vatră monahală a Mănăstirii Sihăstria. A fost hirotonit întru ierodiacon la data de 9 septembrie 1992 și hirotonit întru ieromonah la 20 august 1994 de către Preafericitul Patriarh Daniel, pe atunci Mitropolit al Moldovei și Bucovinei. În timpul șederii și împlinirii lucrării sale călugărești în Moldova a îndeplinit diferite ascultări în cadrul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, perioadă de timp în care a studiat la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Dumitru Stăniloae” din Iași, devenind licențiat în anul 1995. În anul 1996, după revenirea în Franța, s-a dedicat activității misionare în cadrul mai multor parohii, iar din anul 2003, în calitate de consilier al Protoieriei Franței și colaborator apropiat al IPS Iosif, Mitropolit pentru Europa Occidentală și Meridională. Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în ședința sa de lucru din 3 martie 2005, a aprobat alegerea arhim. Marc Alric în cel de-al doilea post de episcop-vicar al Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale și ridicarea sa la treapta de arhiereu, urmând a purta titulatura de „Nemțeanul”. Hirotonia întru arhiereu a avut loc în sâmbăta din Săptămâna Luminată, 7 mai 2005, în Biserica „Sfinții Arhangheli” din Paris.

Comentarii Facebook


Știri recente