#NuVăTemeți, cu Sfântul Ioan Scărarul. „Sufletul mândru este robul fricii lașe”

Continuăm să luptăm în acest post cu slăbiciunile noastre urmând exemplul Mântuitorului și pe al prietenilor săi, sfinții.

Sub genericul #NuVăTemeți, ne facem curaj să deschidem „Scara dumnezeiescului urcuș” la treapta 20, unde marele sihastru din Sinai, Sfântul Ioan Scărarul, vorbește despre frica lașă sau nebărbătească.

Definițiile oferite de sfânt arată că frica vine din mândrie:

„Frica lașă este o simțire copilărească în sufletul îmbătrânit de slava deșartă. Frica lașă este o slăbire a credinței, arătată în așteptarea plină de spaimă a unor lucruri neprevăzute. Frica lașă este o primejdie mai înainte de frică; sau ea este o simțire plină de tremurare a inimii, clătinată și speriată de nenorociri îndoielnice. Frica lașă este lipsa încredințării. Sufletul mândru este robul fricii lașe, pentru că se bizuie pe sine și se teme de zgomotele lucrurilor și de umbre”.

Sf. Ioan explică în „Scară” că „cei ce plâng și nu se sperie de dureri nu sunt stăpâniți de frică, dar cei ce se înfricoșează de ceva își ies din minți”. „Și pe drept cuvânt. Căci e drept Cel ce părăsește pe cei mândri. El vrea să fim pedepsiți, ca și noi și ceilalți să nu ne trufim”.

Cuviosul scrie că „toți cei fricoși sunt iubitori de slavă deșartă, dar nu toți cei ce nu se tem sunt și smeriți la cuget”. „Nici tâlharii sau jefuitorii de morminte nu au frică”, amintește Sf. Ioan.

Nu poți birui frica dintr-o dată

„Scara” a fost practic redactată ca un manual duhovnicesc pentru monahii din Sinai. Cu toate acestea, opera are drept scop călăuzirea omului spre viața veșnică prin edificare spirtiuală.

Iată cât de practic detaliază cum să îți învingi temerile:

„În locurile în care te-ai obişnuit să-ţi fie frică, nu pregeta să te duci pe întuneric. Iar de vei tremura puţin, această patimă copilărească şi de râs va îmbătrîni împreună cu tine. Mergând, înarmează-te cu rugăciunea. Ajungând acolo, întinde mîinile în sus şi biruieşte pe vrăjmaşi, cu numele lui Iisus, căci nu e în cer şi pe pămînt armă mai tare. Izbăvit de boală, preamăreşte pe Cel ce te-a izbăvit. Căci mulţumindu-I, te va acoperi în veci”.

Și continuă, explicând că procesul presupune perseverență.

„Aşa cum nu vei putea umple niciodată stomacul dintr-odată, tot aşa nu vei putea birui nici frica dintr-odată. Şi pe măsura plânsului, va scădea şi ea mai repede şi pe măsura lipsei lui vom rămâne fricoşi”.

Sfântul Ioan Scărarul spune că „uneori se înfricoşează mai întîi sufletul, alteori trupul şi de la el trece şi la celălalt”. El subliniază că atunci când frica fără motiv nu pătrunde în suflet, e mai aproape izbăvirea de boală.

Cum știm că ne-am eliberat cu adevărat de frică? „Când primim cu suflet deschis toate cele neaşteptate, întru zdrobirea inimii”, mai scrie Starețul Sinaiului, autorul „Scării”.

Cel ce nu se teme de Domnul, se teme şi de umbra sa

„Cel ce s-a făcut rob Domnului nu se va teme decât numai de Stăpânul său. Dar cel ce nu se teme încă de Acesta, se teme şi de umbra sa”, conchide cuviosul Ioan.

Sfântul Ioan Scărarul a trăit în sec. 6-7 în Palestina. Cuviosul are ca zile de cinstire în Biserica Ortodoxă data de 30 martie și Duminica a patra din Postul Mare – 11 aprilie în acest an.

Vezi și alte articole din seria #NuVăTemeți.

Citește și alte câteva cuvinte duhovnicești din Scara Sfântului Ioan.


*Notă: Textele din „Scara” au fost preluate din „Filocalia sfintelor nevoințe ale desăvârșirii”, volumul 9, Editura Institutului Biblic și de Misiune Ortodoxă, București, 2013.

Comentarii Facebook


Știri recente