Neofit Cretanul, Jurnal de călătorie

Sub egida Editurii BASILICA a Patriarhiei Române a apărut, cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, lucrarea cu titlul Jurnal de călătorie, autor mitropolitul Neofit Cretanul al Țării Românești, ediție îngrijită, introducere și note de Arhimandrit Nectarie Șofelea (București, 2013, 176p. – ISBN 978-606-8495-17-0).

Neofit Cretanul a fost timp de 15 ani mitropolitul Țării Românești, între anii 1738 și 1753, după ce, înainte vreme, pentru o perioadă de timp destul de scurtă, a fost titularul scaunului mitropolitan din Mira Lichiei. Pe scaunul mitropolitan de la București a ajuns ca urmare a insistențelor domnitorului Constantin Mavrocordat.

Ierarh luminat, știutor de carte, mitropolitul Neofit Cretanul a rămas în istoria Bisericii Ortodoxe Române ca un mare iubitor și fidel apărător al tiparului, sursă imediată de lumină pentru cler și credincioși deopotrivă, pe parcursul celor 15 ani de arhierie pe scaunul mitropolitan de la București tipărind peste 30 de titluri de carte (de slujbă, traduceri din literatura patristică sau lucrări teologice).

Dragostea pentru cultură și dorința sa sinceră de a ajuta la luminarea poporului l-au determinat să întemeieze, prin eforturi proprii, o școală în mediul rural, la Pătroia, Dâmbovița, în jurul anului 1716, unde învățau gratuit copii țăranilor din sat, școală care a funcționat mai bine de două decenii după plecarea sa la Domnul. Dragostea față de popor l-a determinat să plece destul de des prin țară, dornic să cunoască realitățile prin contact direct cu slujitorii sfintelor altare, dar și cu credincioșii Bisericii, astfel, fiind cunoscute vizitele sale pastorale din anii 1746 și 1747 efectuate în Țara Românească.

Jurnalul misionar pe care l-a întocmit cu meticulozitate, cu acest prilej, redactat în limba greacă, cuprinzând date istorice, geografice și etnografice, publicat un an mai târziu, în 1748 la București, reprezintă pentru oricine are curiozitatea să-l parcurgă o mărturie a erudiției ierarhului cărturar născut în Insula Creta, dar și a profundei sale trăiri spirituale, un păstor bun, format în cetatea Sfântului Ierarh Nicolae al Mirelor Lichiei.

Jurnalul vizitelor canonice ale mitropolitului Neofit Cretanul, o frescă a stării Bisericii și a Țării Românești din jumătatea secolului al XVIII-lea, dincolo de bogăția și ineditul informațiilor, dar și de dulceața exprimării literare, reprezintă un izvor de cunoaștere și o călătorie duhovnicească, fapt pentru care recomandăm cu căldură această lucrare ca pe o lectură agreabilă în care cititorul îl însoțește imaginar pe autor.

Lucrarea poate fi achiziționată potrivit Editurii BASILICA a Patriarhiei Române de la Librăria Cărților Bisericești (Intr. Miron Cristea nr. 6, accesul se face din strada 11 Iunie), Librăria „Ortodoxia” (Calea Victoriei nr. 45, lângă biserica Krețulescu), Galeriile „Cuvântul vieții”, prin comandă pe internet la adresa [email protected], precum și de la pangarele bisericilor și mânăstirilor din cuprinsul Arhiepiscopiei Bucureștilor.

(text preluat din Nota editorială a cărții)

Comentarii Facebook


Știri recente