Moment de bilanț în Episcopia Caransebeșului

Sâmbătă, 15 decembrie 2012, a avut loc, la reședința episcopală din Caransebeș, ședința anuală a Adunării Eparhiale a Episcopiei Caransebeșului

Deschiderea sesiunii s-a făcut prin săvârșirea slujbei de Te-Deum specifice, de către pr. cons. Gabriel Gozman alături de pr. protopop Bogoliub Martinovici și de pr. Simion Bica, în sala de festivități „Episcop Elie Miron Cristea” a Episcopiei Caransebeșului. După oficierea slujbei, Preasfințitul Lucian, Episcopul Caransebeșului a adresat tuturor un cuvânt de deschidere. Apoi, după cum aflăm de pe site-ul episcopiacaransebsului.ro, părintele Alin Câmpean, consilier administrativ-bisericesc al eparhiei, a prezentat raportul general al Consiliului Eparhial pe anul 2012.

Membrii Adunării Eparhiale au luat act cu bucurie de faptul că în anul 2012, în urma reorganizării Episcopiei Caransebeșului, în ședința Consiliului Eparhial din 1 noiembrie 2012 s-a aprobat înființarea Protopopiatului Moldova Nouă, eveniment important din viața bisericească a Banatului de munte. Astfel, cu data de 1 decembrie 2012 a luat ființă Protopopiatul Moldova Nouă care cuprinde 28 de parohii în special din zona Clisurii Dunării, fiind urmaș al vechiului protopopiat de la Biserica Albă. Instalarea și hirotesia noului protopop a avut loc, într-un cadru festiv, la data de 26 noiembrie 2012, în biserica cu hramul „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe” din Moldova Nouă. Au fost prezentate deopotrivă toate activitățile culturale, simpozioane, festivaluri, conferințe, cărți editate, precum și rezultatele activității catehetice desfășurate în Episcopia Caransebeșului, prin proiectele implementate de către Patriarhia Română. În anul 2012, activitatea organelor eparhiale a fost una bogată. Dintre deciziile mai importante amintim numirea personalului clerical și neclerical în eparhie, precum și continuarea cursurilor de formare și perfecționare în profesia de muzeograf în cadrul Proiectului strategic european „Pregătirea resurselor umane pentru valorificarea și promovarea patrimoniului cultural național”.

După citirea raportului, președintele Adunării, Preasfințitul Lucian, a împărțit celor cinci comisii de lucru rapoartele sectoarelor administrației eparhiale spre a fi dezbătute și elaborate procesele-verbale cu propuneri pentru anul 2012. Comisiile de lucru s-au retras pentru dezbateri, iar Preasfințitul Lucian a suspendat ședința întreținându-se în acest timp cu invitații, reprezentanți ai așezămintelor monahale din eparhiei, ai învățământului teologic caransebeșean, precum și ai instituțiilor culturale și filantropice din județul Caraș-Severin.

La reunirea în plen, membrii Adunării Eparhiale au ratificat hotărârile propuse de comisiile de specialitate. Președintele Adunării a supus la vot toate cele discutate precum și deciziile consemnate în scris pe care Adunarea le-a votat în unanimitate. S-a stabilit o comisie formată din cei trei secretari ai Adunării plus încă doi delegați care vor elabora procesul-verbal al lucrărilor, cu toate propunerile făcute de comisii, invitați și de către cei care au luat cuvântul.

Preasfințitul Lucian, Episcopul Caransebeșului, a rostit cuvântul de încheiere în care a mulțumit tuturor celor prezenți pentru osteneala lor în slujba Bisericii strămoșești și și-a exprimat nădejdea ca anul 2013 să fie tot un an bun pentru Episcopia Caransebeșului, cu multe realizări pe toate planurile, un an în care toate obiectivele propuse de Adunarea Eparhială să fie duse la îndeplinire. La final toți cei prezenți au ținut un moment de reculegere în memoria celor ce și-au pierdut viața în Revoluția din decembrie 1989.

Comentarii Facebook


Știri recente