Moaştele Sfântul Efrem cel Nou la Mănăstirea Radu Vodă

În urmă cu aproape un an şi jumătate, câţiva dintre credincioşii mănăstirii bucureştene Radu Vodă, având evlavie către Sfântul Cuvios Sfinţit Mare Mucenic Efrem cel Nou, şi-au dorit ca în lăcaşul unde se întâlnesc cu Dumnezeu la fiecare Sfântă Liturghie să fie găzduit şi Sfântul pe care îl simţeau aproape de sufletul lor. Astfel şi-au dorit să ajute la pictarea unei icoane care să-l reprezinte pe Sfântul Sfinţit Mucenic Efrem cel Nou, Făcătorul de minuni. Primind binecuvântarea părintelui Arhimandrit Nectarie Şofelea, stareţul mănăstirii, au reuşit să adune în foarte scurt timp suma necesară realizării icoanei.

La sfârşitul anului 2013, cu multă bucurie s-a aşezat icoana Sfântului Efrem în pronaosul bisericii mănăstirii, spre mângâierea credincioşilor şi spre ajutor duhovnicesc. O dată cu prezenţa icoanei în mijlocul credincioşilor, Sfântul s-a arătat un mijlocitor şi grabnic ajutător, fiind iubit şi îndrăgit atât de obştea mănăstirii cât şi de evlavioşii închinători.

La mai puţin de un an de la aşezarea cinstitei sale icoane în biserica mănăstirii, în luna septembrie a anului 2014, prin râvna şi dragostea unei credincioase a Mănăstirii Radu Vodă care studiază la Atena, Sântul Cuvios, ca unul care s-a desăvârşit în nevoinţele vieţii monahiceşti, încununându-şi viaţa cu sfârşit mucenicesc, a binecuvântat ca Mănăstirea Radu Vodă să primească un fragment din Sfintele sale Moaşte.

Duminică, 3 mai 2015, obştea Mănăstirii Radu Vodă şi credincioşii aflaţi la Sfânta Liturghie au fost martorii unei mari bucurii. Cu Înalta binecuvântare a Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, Sfintele Moaşte ale Sfântului Sfinţit Mucenic Efrem cel Nou au fost aşezate în biserica mare a mănăstirii spre a fi călăuzitor şi povăţuitor monahilor, iar credincioşilor sprijin în necazuri şi întărire în credinţă.

În această zi, la prăznuirea Sfântului Cuvios Sfinţit Mare Mucenic Efrem cel Nou, făcătorul de minuni, mulţime multă de credincioşi şi-au îndreptat paşii spre dealul secular al Sfintei Mănăstirii Radu Vodă, pentru a-l cinsti pe Cuviosul care, de pe Colina Neprihăniţilor din Nea Makri, Grecia, şi-a găsit acum sălaş în mănăstirea bucureşteană.

Comentarii Facebook


Știri recente