Mesajul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel adresat cu ocazia întronizării noului Patriarh al Moscovei și al întregii Rusii

COMUNICAT DE PRESĂ

La festivitățile de întronizare a noului Patriarh al Moscovei și al Întregii Rusii, care au loc astăzi, 1 februarie 2009, în Catedrala Hristos Mântuitorul din Moscova, Biserica Ortodoxă Română este reprezentată de o delegație formată din Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Laurențiu al Ardealului, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei și Exarh Patriarhal, și Preasfințitul Părinte Episcop Casian al Dunării de Jos.

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a adresat cu ocazia întronizării Sanctității Sale Kiril, Patriarhul Moscovei și al întregii Rusii, următorul mesaj:

Sanctitatea Voastră Kiril, Patriarh al Moscovei și al întregii Rusii,

preaiubit frate în Hristos Domnul și coliturghisitor,

Alegerea Sanctității Voastre ca Patriarh al Moscovei și al întregii Rusii a fost primită de ierarhii, clerul și credincioșii Bisericii Ortodoxe Române, cu mare bucurie. Prin lucrarea harului Preasfântului Duh, prin care toate cele bune se împlinesc în Biserica lui Hristos, Vi s-a încredințat spre păstorire poporul dreptcredincios al Bisericii Ortodoxe Ruse.

Sunteți al șaisprezecelea patriarh al Moscovei, în șirul arhiereilor care au păstorit această Biserică dătătoare de mulți sfinți și martiri. Începând cu anul 1991, după dobândirea libertății, Biserica dreptslăvitoare Rusă a cunoscut o nouă înflorire, concretizată în renașterea vieții duhovnicești din Rusia, o mulțime de mănăstiri noi, școli de teologie și biserici noi.

Suntem încredințați, Sanctitatea Voastră, că, dată fiind bogata experiență pe care o aveți atât la nivel național, cât și internațional, veți contribui mult la apărarea și afirmarea valorilor creștine, la promovarea lucrării social filantropice a Bisericii, cât și la mărturia pe care Ortodoxia este chemată să o aducă în lumea contemporană.

În virtutea unității noastre dogmatice, canonice și de cult, a iubirii frățești, precum și a legăturilor străvechi între Biserica Ortodoxă Română și Biserica Ortodoxă Rusă, sperăm într-o multiplă conlucrare dintre Bisericile noastre surori. Suntem convinși că, trăind unitatea Duhului în legătura păcii (Efeseni 4, 3) vom reuși să dăm împreună mărturie creștină credibilă în Europa și în lumea întreagă, confruntată astăzi cu fenomenul secularizării acute, criza spirituală și criza economică.

Rugăm pe Hristos Domnul, Păstorul Cel Bun (Ioan 10,11) și Arhiereul mărturisirii noastre (Evrei 3,1) să Vă dăruiască ajutorul Său ca să slujiți Biserica Ortodoxă Rusă și să călăuziți poporul ortodox pe calea mântuirii.

La acest binecuvântat început de drum al slujirii patriarhale a Sanctității Voastre, Vă felicităm și Vă dorim ani mulți și binecuvântați!

Cu frățească dragoste în Iisus Hristos, prietenie și prețuire,

†Daniel

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

BIROUL DE PRESĂ AL PATRIARHIEI ROMNE

Comentarii Facebook


Știri recente