Mesajul de felicitare al Excelenței Sale Domnul Emil BOC, Prim-Ministru al României

Cu ocazia împlinirii a 60 de ani de viață a Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, dl. Adrian Lemeni, Ministru Secretar de stat pentru Culte, a dat citire, în cadrul momentului festiv ce a avut loc cu acest prilej în Aula Magna Teoctist Patriarhul din Palatul Patriarhiei, mesajului Premierului României, dl. Emil Boc, pe care îl redăm în cele ce urmează:

La împlinirea frumoasei vârste de 60 de ani, îi adresez Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, urări de sănătate și viață lungă în slujba ortodoxiei și a spiritualității românești.

Apreciez eforturile Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române – începute la cârma Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, extinse astăzi la nivelul întregii țări – de a aduce un suflu nou în viața religioasă creștin-ortodoxă și monahală, prin punerea acesteia într-o mai pronunțată atingere cu viața concretă a societății și dinamica ei tot mai complexă sub efectele globalizării. Implicarea în importante proiecte de natură socială, atenția acordată comunităților românești din afara granițelor, preocuparea constantă pentru restaurarea monumentelor istorice și de artă bisericești, dar și pentru construirea unor biserici noi, grija pentru problemele pastorale, administrative și economice ale Bisericii sunt câteva dintre semnele acestei viziuni înnoitoare a Preafericirii Sale.

Tot ca un reper al noii viziuni, cu originea în vocația teologică și formația de cărturar a Preafericitului Părinte Daniel, apare preocuparea sa față de legătura fecundă între teologie și cultură, aptă să genereze o nouă cale a renașterii morale și spirituale pentru societatea noastră.

De asemenea, contribuția la dezvoltarea dialogului ecumenic și interreligios, întru prestigiul Bisericii Ortodoxe Române, dar, în sens mai larg, întru propovăduirea acceptării și toleranței în raporturile interumane – trăsături care definesc ființa noastră națională – întregește profilul spiritual complex al Patriarhului Daniel.

Ținând cont de rolul cultelor în viața interioară a fiecăruia și în cea publică, Guvernul României rămâne receptiv la cooperarea, în continuare, cu Biserica Ortodoxă Română și cu celelalte culte recunoscute în proiectele menite să ajute în mod special categoriile mai vulnerabile de cetățeni români, în temeiul unor valori structurate pe coeziune socială, generozitate și respect.

Totodată, îl asigur pe Preafericitul Părinte Patriarh Daniel de prețuirea noastră și reînoiesc, cu prilejul acestui moment aniversar, urarea de mulți ani cu bine!

Emil BOC

Prim-Ministru al României

Comentarii Facebook


Știri recente