Mesajul de binecuvântare al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel cu ocazia manifestărilor culturale dedicate Sfinților Părinți Capadocieni, Institutul Cultural Român din Stockholm, 5.10.2009

Ne bucurăm din toată inima că instituțiile reprezentative ale culturii și spiritualității românești din capitala Suediei, Episcopia Ortodoxă Română a Europei de Nord împreună cu Ambasada României în Regatul Suediei și cu Institutul Cultural Român și-au unit eforturile pentru organizarea unui eveniment foarte semnificativ: o expoziție de icoane dedicată Sfinților Capadocieni, omagiați anul acesta într-un mod deosebit în toată Patriarhia Română. În anul 2009, se împlinesc 1630 de ani de la trecerea la cele veșnice a Sfântului Vasile cel Mare (379-2009), unul dintre cei mai cunoscuți Sfinți Părinți ai Bisericii Ortodoxe, mare teolog și înțelept păstor de suflete. Cu acest prilej, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a declarat anul 2009, An comemorativ-omagial al Sfântului Vasile cel Mare și al tuturor Sfinților Capadocieni.

Sfântul Vasile cel Mare, născut în Cezareea Capadociei din părinții Vasile si Emilia, care au avut nouă copii, dintre care cinci au devenit sfinți, împreună cu părinții lor și cu bunica lor, Macrina cea Bătrână, s-a deprins în această familie cu o viață de sfințenie, trăind de mic într-o atmosferă de rugăciune, milostenie și bună așezare a sufletului. Deci, familia Sfântului Vasile cel Mare a fost o familie de sfinți. În fiecare an, în calendar pomenim pe frații săi care și-au sfințit viața ca ierarhi sau sihaștri: Sfântul Grigorie, Episcop de Nyssa, Sfântul Navgratie, mare pustnic și făcător de minuni în pustia Sinaiului, Sfântul Petru, episcopul Sevastiei. De asemenea, pomenim pe Sfânta Macrina, sora Sfântului Vasile.

Acest Sfânt din veacul de aur al Bisericii a rămas important până astăzi prin opera sa dogmatică, liturgică, ascetică și filantropică. Liturghia sa este o capodoperă a exprimării în act a comuniunii universale, iar Vasiliada, așezământul ctitorit de el, model al asistenței sociale creștine de pretutindeni. Sfântul Vasile cel Mare a acordat, în scrierile sale, o importanță deosebită comuniunii familiale, dar și responsabilității sfinte pentru creșterea și educația copiilor. În celebra sa Omilie către tineri care poartă subtitlul Despre folosul pe care-l pot trage tinerii din lectura literaturii eline, îi sfătuiește pe tinerii creștini să se hrănească cu discernământ din tot ceea ce mintea omenească și cultura universală au alcătuit de-a lungul timpului și să extragă, precum albinele, numai polenul, lăsând deoparte ceea ce este dăunător sănătății lor morale.

Sfântul Vasile cel Mare este un dascăl ecumenic, adică un învățător al întregii lumi, iubit și apreciat pretutindeni. Pentru noi, românii, este semnificativă grija pe care a arătat-o față de creștinii din Dacia Pontica (Dobrogea), de cei din Dacia Carpatica (geto-daco-romanii), ca și de creștinii goți, care locuiau în răsăritul Munteniei de azi și în sudul Moldovei. El este cel care a scris rudeniei și prietenului său Junius Soranus, guvernatorul sau comandantul militar al Scythiei Minor (Dobrogei), rugându-l sa-i trimită, în Cezareea natală, moaștele Sfântului Sava de la Buzău, martirizat în 12 aprilie 372. În epistolele sale adresate guvernatorului pomenit și Episcopului de Tomis, Bretanion, își arată admirația pentru tăria credinței trăite de strămoșii noștri de la Dunăre și Marea Neagră. Ca urmare a acestor legături ale Sfântului Vasile cu țara strămoșilor noștri, Patriarhia Ecumenică de la Constantinopol a decis la data de 10 octombrie 1776 ca Mitropolitul Țării Românești de la București să poarte și titlul onorific de Locțiitor al Tronului episcopal din Cezareea Capadociei, acest titlu fiind purtat din anul 1925 de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, fiind și Mitropolit al Țării Românești.

Cinstirea de care se bucură Sfântul Vasile cel Mare în țara noastră se poate remarca cu ușurință de la răspândirea numelui său (cca 615.000 de persoane din România poartă acest nume) până la prezența masivă a numelui său în folclorul românesc, mai ales în colinde și plugușor. În haghiografia populară, Sfântul Vasile cel Mare este așezat de-a dreapta Maicii Domnului sau locuind în aceeași casă cu Dumnezeu. De sărbătoarea Sfântului Vasile cel Mare, la cununa fiecărui an, înălțăm rugăciuni de mulțumire lui Dumnezeu pentru binefacerile primite și cerem ajutorul Său în toată lucrarea cea bună și folositoare pe care dorim să o săvârșim.

Să nu uităm, așadar, că în acești Sfinți din Capadocia omagiem pe cei care au realizat fericita întâlnire între credința creștină și cultura antică, între Filocalie și filosofie, între omilia pastorală și retorica antică, între Liturghie și filantropie. În chipurile sfinților din icoane strălucește lumina harică a transfigurării lumii și a culturilor. Folosind simbolurile și codurile plastice specifice pentru transmiterea mesajului credinței în graiul oamenilor de pretutindeni, icoanele sfinților focalizează și sporesc prezența harică sfințitoare și aducătoare de bucurie a sfinților între noi, intensificând comuniunea sfinților din cer cu Biserica de pe pământ.

Cu prilejul manifestărilor culturale dedicate Părinților Capadocieni, găzduite de Galeriile Institutului Cultural Român din Stockholm, adresăm felicitări și binecuvântare organizatorilor și participanților la acest eveniment de suflet: Preasfințitului Părinte Macarie, Episcopul românilor ortodocși din Europa de Nord, Doamnei Ambasador Răduța Matache și Domnului Dan Shafran, Director al Institutului Cultural Român din Stockholm, nepotul binecunoscutului rabin Alexandru Shafran, și nu în ultimul rând autoarelor expoziției, Simona Teodora Roșca, Cornelia Giurgiuman, Niculina Albu, precum și tuturor invitaților și credincioșilor noștri din Europa de Nord.

Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu – Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi cu toți! (II Corinteni 13, 13).

Cu părintești binecuvântări și multă prețuire,

†D A N I E L

PATRIARHUL ROMNIEI

Comentarii Facebook


Știri recente