„Mare Domn și bun creștin al neamului românesc”

La finele anului 1932, Comisiunea Monumentelor Istorice a luat hotărârea efectuării unor săpături arheologice sub lespedea de marmură a mormântului ctitoricesc din Biserica „Sfântul Gheorghe”-Nou, pentru a identifica osemintele din această criptă. Săpăturile au fost efectuate sub coordonarea secretarului Comisiunii Monumentelor Istorice, Virgiliu N. Drăghiceanu, iar pe parcursul lucrărilor efectuate, șantierul arheologic a fost vizitat de patriarhul Miron Cristea, istoricul Nicolae Iorga și specialiștii antropologi Francisc Rainer și Nicolae Minovici, fiind invitați și unii membri ai familiei Brâncovenilor.

Un moment emoționant a fost atunci când istoricul Ni­colae Iorga, cu capul descoperit și reverențios ple­cat spre mormântul domni­to­­rului martir, a rostit de față cu întreaga asistență: „Mă în­chin în fața ta, Mare Domn și bun creștin al neamului românesc!” Concluziile medicilor le­giști, formulate în urma e­fec­tu­ă­rii unei expertize osteologice, au fost trecute într-un raport me­dico-legal, care a fost însușit de către Sfântul Sinod al Bi­se­ri­cii Ortodoxe Române la data de 15 decembrie 1932.

Mai multe detalii în „Ziarul Lumina”.

Comentarii Facebook


Știri recente