Lucrările Consiliului Eparhial și Adunării Eparhiale din Episcopia Oradiei

În Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei s-au desfășurat, sâmbătă, 19 ianuarie 2013, potrivit prevederilor articolului 97, alineatul 1 și articolului 93, alineatul 1, din Statutul pentru organizarea și funcționarea Bisericii Ortodoxe Române, în sesiune ordinară, ședințele de lucru ale Consiliului eparhial al Episcopiei Oradiei și, respectiv, Adunării eparhiale a Episcopiei Oradiei, a precizat Pr. Cristian Rus.

Lucrările, prezidate de Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-au desfășurat în Paraclisul Episcopal „Sfinții Ierarhi Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simion Ștefan, Mitropoliții Transilvaniei” de la Centrul eparhial, fiind precedate de săvârșirea Sfintei Liturghii, de către un sobor de ieromonahi, preoți și diaconi, și oficierea slujbei de Te Deum îndătinate, în prezența Chiriarhului locului.

Sub președinția Preasfințitului Părinte Sofronie, cei nouă membri, trei clerici și șase mireni, ai Consiliului eparhial al Episcopiei Oradiei s-au reunit în ședință ordinară în vederea dezbaterii și aprobării rapoartelor generale anuale privind activitățile administrativ-bisericești, economice și patrimoniale, cultural-educaționale și social-filantropice desfășurate în Episcopia Oradiei în anul 2012, și supunerii acestora spre aprobare și validare Adunării eparhiale.

A urmat, apoi, ședința Adunării eparhiale a Episcopiei Oradiei la care au participat, în calitate de invitați, și părinți protopopi de la cele patru protopopiate din Eparhie și Preacuviosul Părinte Protos. Irineu Bighe, ecleziarhul Catedralei Episcopale „Învierea Domnului” și „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea. Urmare a rostirii apelului nominal s-a constatat prezența a 23 din cei 30 de membri, ședința fiind valid constituită.

Sesiunea în plen a ședinței Adunării eparhiale a Episcopiei Oradiei a fost deschisă de președintele acesteia, Preasfințitul Părinte Sofronie, care, în cuvântul său, a subliniat importanța întâlnirii membrilor acestui organism deliberativ eparhial, punând în evidență principalele aspecte legate de activitatea sectoarelor administrative ale Centrului eparhial în anul 2012.

Ierarhul a amintit istorica ședință a Adunării Eparhiale a Episcopiei Oradiei din data de 28 ianuarie 2012, în cadrul căreia s-a hotărât, în unanimitate, revenirea Episcopiei Oradiei în jurisdicția canonică a Mitropoliei Ardealului, cu sediul la Sibiu, hotărâre ce fost aprobată de Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române în ședința de lucru din 16 februarie 2012.

De asemenea, Preasfinția Sa și-a exprimat bucuria pentru faptul că, prin purtarea de grijă a Preasfintei Treimi și ajutorul bunilor credincioși din Eparhia Oradiei, în anul 2012 lucrările la noua Catedrală Episcopală „Învierea Domnului” și „Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei” din Oradea au înaintat în ritm susținut, astfel încât s-a reușit ca, la praznicul Învierii Domnului, urmare a lucrărilor executate de amenajare a spațiului de slujire, să fie săvârșite primele sfinte slujbe în catedrala propriu-zisă, iar în exterior, la prăznuirea celui de-al doilea hram al catedralei, Sfântul Ierarh Andrei, Mitropolitul Transilvaniei, să fie finalizate lucrările de placare a fațadei catedralei cu piatră de Podeni și marmură roșie.

O altă realizare importantă din anul 2012 a fost intrarea Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea în vechea clădire a Academiei Teologice din Oradea, odată cu începerea anului școlar 2012-2013, clădire confiscată de regimul comunist și redobândită de Episcopia Oradiei prin proces, în urma demersurilor făcute de Preasfințitul Părinte Sofronie, în anul 2007.

A urmat, apoi, împărțirea membrilor în cadrul comisiilor de specialitate și prezentarea rapoartelor referitoare la activitatea bisericească pe anul 2012 și proiectele și obiectivele țintă ce se doresc a fi realizate în anul 2013, pentru fiecare sector de activitate. S-a trecut, în cele ce au urmat, la expunerea în plenul ședinței, prin raportorii comisiilor, a rapoartelor generale anuale, ce au fost aprobate în unanimitate.

În cuvântul de la final, Chiriarhul Oradiei a mulțumit membrilor înaltului for deliberativ eparhial pentru prezență, dar mai ales pentru implicarea și ajutorul oferit Bisericii strămoșești din Bihor în anul 2012.

Comentarii Facebook


Știri recente