Lucrările Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Aradului

La Mănăstirea ‘Sfântul Simeon Stâlpnicul’ Arad-Gai s-au desfășurat, marți, 17 iulie 2012, lucrările Consiliului eparhial al Arhiepiscopiei Aradului și ale Permanenței Consiliului eparhial, la care au fost invitați și protopopii eparhiei. Lucrările au fost urmate de întrunirea reprezentanților Casei de Ajutor Reciproc a clerului și de Sinaxa stareților așezămintelor monahale din eparhie.

După cum informează Ziarul Lumina, Ediția de Banat, lucrările consiliului au fost prezidate de IPS Timotei, Arhiepiscop al Aradului, și au avut pe ordinea de zi analiza și soluționarea problemelor curente ale eparhiei. În cadrul lucrărilor au fost prezentate și prelucrate hotărâri recente ale Sfântului Sinod, în mod special cele cu privire la disciplina financiar-contabilă și administrativ-patrimonială, precum și cele privitoare la co-responsabilitatea clerului și organismelor parohiale în corecta desfășurare a actului financiar-contabil la parohii, fiind stabilite măsurile care trebuie luate pentru aplicarea lor.

În continuare s-a desfășurat întrunirea anuală a reprezentanților membrilor Adunării Generale a Casei de Ajutor Reciproc a clerului și salariaților bisericești, care își desfășoară activitatea ca instituție anexă a Centrului eparhial. A fost prezentat raportul general asupra activității desfășurate în anul 2011 și au fost stabilite coordonatele unei mai bune funcționări. La lucrări au participat și reprezentanți ai clerului din cadrul Episcopiei Devei și Hunedoarei, membri în această instituție.

În încheierea primei părți a consfătuirilor de la Mănăstirea Gai, IPS Timotei a prezentat cartea ‘Cărările speranței. Destine ale rezistenței anticomuniste din Banat’, vol. XI, a profesoarei Ileana Silveanu. Cartea, prefațată de Înalt Preasfințitul Nicolae, Mitropolitul Banatului, evidențiază momente importante din lupta rezistenței anticomuniste din Banat, eroismul cu care oamenii acestor locuri s-au opus dictaturii totalitare pentru păstrarea identității de români binecredincioși.

În același loc, în după-amiaza zilei, s-au desfășurat lucrările Sinaxei stareților așezămintelor monahale din cuprinsul Eparhiei Aradului. Au fost abordate probleme de interes bisericesc, misionar, cultural și filantropic privind viața așezămintelor monahale din cuprinsul eparhiei, fiind prezentate aspecte concrete ale vieții obștilor monahale, lucrări de construcții, de restaurare, activități culturale, liturgice, desfășurate de la întâlnirea precedentă până în prezent.

Comentarii Facebook


Știri recente