Lucrări binecuvântate la biserica parohială din Dijir, prot. Marghita

În Duminica a treizecea după Rusalii, 24 noiembrie 2013, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, înconjurat de un sobor de ieromonahi, preoți și diaconi, a oficiat slujba de binecuvântare a lucrărilor de înnoire a bisericii cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” din Parohia Dijir, Protopopiatul Marghita. Preasfinția Sa a fost întâmpinat cu mare bucurie la biserica parohială de către copii și tineri îmbrăcați în frumoase straie populare tradiționale din Bihor.

Lucrările de înfrumusețare a locașului de cult au fost realizate în perioada 2005 – 2013, prin purtarea de grijă a preotului paroh Nicolae Dale, ajutat de membrii Consiliului și Comitetului parohial, cu sprijinul credincioșilor, dar și cu ajutorul Primăriei Abram. Astfel, în interior, iconostasul vechi deteriorat a fost înlocuit cu un iconostas provenit de la Parohia Varviz, Protopopiatul Marghita, oferit prin dragostea și generozitatea preotului paroh Roman Fritea și a credincioșilor din Varviz, și a fost introdusă încălzirea centrală. La exterior, s-au executat lucrări de reparații capitale la turn, s-a înlocuit materialul lemnos și învelitoarea veche cu tablă zincată. Totodată, la casa parohială au fost făcute lucrări de reparații.

Slujba de binecuvântare a fost urmată de Sfânta Liturghie arhierească, în cadrul căreia, după citirea pericopei evanghelice duminicale de la Sfântul Evanghelist Luca, ce a prezentat Pilda dregătorului bogat, Preasfințitul Părinte Sofronie a rostit un bogat cuvânt de învățătură, în care a subliniat semnificațiile duhovnicești ce se desprind din aceasta, în legătură cu sărbătoarea Intrării în Biserică a Maicii Domnului, cu referiri speciale la iubirea milostivă a aproapelui: „Suntem în cea de-a treizecea Duminică după Rusalii, prima după marea sărbătoare a Intrării în Biserică a Maicii Domnului, o sărbătoare în care ne-am adus aminte cum Maica Domnului, la cinci ani, a fost dusă la Templul din Ierusalim de părinții ei, Sfinții și Drepții dumnezeiești Părinți Ioachim și Ana, pentru a fi închinată Domnului. De fapt, Dumnezeu a dăruit-o pe Maica Domnului Sfinților Săi Părinți la bătrânețe. Au primit-o, deci, în dar, ei, care nu puteau avea copii și, deși au primit darul cel mai de preț pe care îl nădăjduiseră o viață întreagă, o pruncă pe care au numit-o Maria și care avea să fie învrednicită a fi Maica Domnului, ei nu au ținut-o pentru ei și nu au înțeles să se bucure în mod egoist de ea, ci au dăruit-o înapoi lui Dumnezeu. (…) „În felul acesta, prin sărbătoarea mare a Intrării în Biserică a Maicii Domnului, și prin duminicile ce o urmează, Biserica ne pregătește și ne îndeamnă ca, împreună cu postul pe care noi îl înfăptuim, pe lângă rugăciunea cu care suntem datori, să facem și fapte de milostenie, prin a dărui aproapelui ceea ce nouă ne prisosește.”(…)”‹‹Dar din dar se face rai››, spune neamul nostru românesc, și de aceea, din prisosul nostru avem datoria să împărțim, să dăm și altora care nu au, mai ales acum, în Sfântul Post al Crăciunului. Așa cum am auzit cu toții, din Pastorala Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române cu prilejul Anului omagial al Sfinților Împărați Constantin și Elena în Patriarhia Română, ce s-a citit în prima Duminică din acest post, am primit îndemn sfânt ca, în acest Post al Crăciunului, să facem colecte de îmbrăcăminte, alimente, medicamente și bani pentru cei săraci, pentru a fi ajutați cei singuri și neputincioși, ca un exercițiu necesar mântuirii noastre.”(…)”Pe Domnul Hristos Îl găsim ascuns în frații și surorile noastre care suferă, care au nevoie de dragostea noastră, care au fost uitați de copii sau de nepoți, în copiii care au fost abandonați de părinți, în toți cei părăsiți și singuri, indiferent de vârstă, indiferent de neam, indiferent de credința pe care o au. Omul care suferă are nevoie, iubiții mei, de noi, și ajutându-l, Îl urmăm pe Hristos. Dacă sufletele noastre, care văd cum lumea în care trăim merge spre pierzare, putând fi cuprinse de ispite și deznădejde, văzând atâta răutate în jur, ar întreba cine poate să se mântuiască, așa cum s-au întrebat Sfinții Apostoli, atunci harul lui Dumnezeu ne va descoperi că ‹‹cele ce sunt cu neputință la oameni sunt cu putință la Dumnezeu›› (Luca 18, 27), pentru că pacea, blândețea, îngăduința, îndelunga răbdare și iertarea, sunt daruri ale Duhului Sfânt care lucrează cu putere, cu intensitate, cu dumnezeiască înțelepciune, în viețile tuturor celor care caută să Îl urmeze pe Mântuitorul Iisus Hristos.”

În cadrul slujbei, diaconul Cosmin Ioan Bențe a fost hirotonit preot pe seama bisericii cu hramurile „Nașterea Domnului” și „Învierea lui Lazăr” din Parohia Sânlazăr, Protopopiatul Marghita.

După Sfânta Liturghie, Părintele Ioan Șugar, Protopopul Marghitei, a adresat, în numele credincioșilor Parohiei Dijir, un cuvânt de bun venit Chiriarhului Oradiei și a făcut o prezentare a parohiei și a locașului de cult.

Localitatea Dijir, situată în partea nord-estică a județului Bihor, face parte din comuna Abram și se înscrie în rândul vechilor așezări românești de pe aceste meleaguri. Este atestată documentar pentru prima dată în anul 1410 sub denumirea de Dizer, iar din anul 1918 cu numele de Dijir. Încă din secolul al XVIII-lea a existat în Dijir o biserică ortodoxă în cimitirul satului, azi se mai observă doar locul ruinelor, acoperite de pământ. Biserica actuală din Dijir a fost construită în anul 1842, din cărămidă. De remarcat este contribuția credincioșilor, care deși puțini, au păstrat cu sfințenie credința dreptmăritoare și au luptat pentru ca satul lor să aibă o biserică ortodoxă românească.

Părintele paroh Nicolae Dale a mulțumit, în cuvântul său, Bunului Dumnezeu pentru toate darurile revărsate asupra credincioșilor din Dijir, dar și Preasfințitului Părinte Sofronie pentru binecuvântarea lucrărilor și pentru prezența Preasfinției Sale în mijlocul credincioșilor din Dijir. De asemenea, parohul a mulțumit oficialităților locale pentru sprijinul acordat, precum și bunilor credincioși.

La finalul Sfintei Liturghii, Preasfințitul Părinte Sofronie a primit, din partea Consiliului Local al comunei Abram, prin Domnul primar Gabriel Nuțaș, titlul de Cetățean de onoare al comunei Abram. În cuvântul său, domnul primar a arătat că decernarea acestui titlu reprezintă un act de prețuire și mulțumire din partea tuturor locuitorilor comunei Abram adresat Chiriarhului Oradiei, care se află pentru a patra oară în vizită pastorală în parohiile din această comună.

La final, după cum ne-a transmis Pr. Petru Gut, Preasfințitul Părinte Sofronie a mulțumit domnului primar pentru această cinstire și a felicitat pe părintele paroh și pe credincioșii parohiei. Cu acest prilej, Chiriarhul a înmânat diplome de apreciere tuturor celor care s-au evidențiat în activitatea depusă pentru realizarea lucrărilor de înnoire a sfântului locaș.

Comentarii Facebook


Știri recente