Liturghie arhierească la început de an școlar la Liceul Ortodox Episcop Roman Ciorogariu din Oradea

În Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci, 15 septembrie 2013, Preasfințitul Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, s-a aflat în mijlocul cadrelor didactice și al elevilor de la Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea, în clădirea de pe strada Republicii, nr. 48, săvârșind Sfânta Liturghie arhierească în Paraclisul cu hramul „Sfântul Ierarh Niceta de Remesiana”, în sobor de preoți și diaconi, cu prilejul începutului noului an școlar, 2013-2014, în prezența profesorilor, a elevilor și a părinților acestora.

După citirea pericopei evanghelice duminicale de la Sfântul Evanghelist Marcu, Chiriarhul Oradiei a rostit un cuvânt de învățătură în care a vorbit celor prezenți despre providențiala coincidență de anul acesta dintre Duminica după Înălțarea Sfintei Cruci și începutul anului școlar, an școlar care trebuie să stea sub semnul Sfintei Crucii, al renunțării și al jertfei, pentru a se ajunge la biruință și la performanță. Preasfinția Sa a amintit și faptul că în această zi mai sunt prăznuiți un mare Ierarh al Bisericii Ortodoxe Române, Sfântul Ierarh Iosif cel Nou de la Partoș, și un mare mucenic daco-roman, Sfântul Mare Mucenic Nichita Romanul:

„Pericopa evanghelică din această Duminică vorbește despre Crucea Mântuitorului Iisus Hristos ca Jertfă, pe care noi oamenii suntem chemați să ne-o însușim prin jertfa noastră proprie. Noi devenim purtători de Hristos dacă Îl urmăm pe Domnul Hristos în drumul Crucii Sale și acceptăm crucea pe care o avem de purtat, dacă primim în viața noastră, cu bucurie și credință, toate jertfele și sacrificiile pe care trebuie să le facem pentru ca să ne împlinim rostul pe acest pământ.”

„Fiecare dintre noi este chemat de Mântuitorul Iisus Hristos spre a se jertfi, adică a lăsa la o parte lucrurile trecătoare ale lumii acesteia pentru a căuta și dobândi valorile netrecătoare, veșnice și nepieritoare, la care suntem poftiți cu toții în Împărăția cerurilor, inaugurată prin jertfa de pe Cruce a Fiului lui Dumnezeu întrupat, Domnul nostru Iisus Hristos”, a arătat Ierarhul.

„Viața de creștin nu este în lumea aceasta o viață ușoară, nu a fost și nu va fi. De la începuturile Bisericii și până astăzi, a fi creștin și a trăi cu demnitate viața înseamnă a rezista la tot feluri de valuri tulburi care încearcă să înlăture moștenirea creștină pe care noi toți am primit-o cu multă scumpătate și a pune în loc doar lucruri trecătoare, tot atât de perisabile pe cât este și viața noastră cea pământească. Așadar, a fi creștin în zilele noastre, ca și odinioară, înseamnă a-L mărturisi pe Mântuitorul Iisus Hristos, înseamnă a apăra credința, mai ales atunci când aceasta este atacată.”

„Societatea secularizată de azi, care încearcă să pună stăpânire pe tot mai multe inimi, caută pe diferite căi să îi îndepărteze și să îi întoarcă pe oameni de la Domnul Hristos și de la Crucea Lui. Prin modelul de viață propus cu insistență în societatea de astăzi, suntem invitați, ispitiți, să cumpărăm cât mai mult, să consumăm tot mai mult, să irosim energia și darurile pe care Dumnezeu ni le-a dat pe lucruri nefolositoare. De aceea, când Biserica ne cheamă să postim, cum a fost și ziua de ieri, a Înălțării Sfintei Cruci, trebuie să o facem, pentru ca prin rugăciune, prin abstinență, prin răbdare, prin sacrificiu, să renunțăm la plăcerile păcătoase, la voia noastră, pentru a împlini voia Domnului nostru Iisus Hristos”, a spus Preasfinția Sa.

„Și în zilele noastre sunt încă voci care contestă prezența orei de Religie în școlile românești și a icoanelor în spațiile publice, dorindu-se umilirea credinței dreptmăritoare a poporului nostru. Acestea arată ce mare responsabilitate are, în sensul mărturisirii jertfelnice a Crucii Mântuitorului Iisus Hristos, o școală a Bisericii. De aceea, școlile confesionale ale Bisericii noastre sunt rezistența pentru ziua de mâine, speranța pentru viitorul neamului, răspunsul Bisericii pentru ca toate eforturile negative ale celor care caută să zădărnicească mărturisirea lui Dumnezeu și a credinței creștine în societate să nu aibă succes.”

Ca armă împotriva modelului superficial pe care îl propune lumea desacralizată de astăzi, Chiriarhul Oradiei i-a îndemnat pe elevi la a adăsta cât mai mult la lumina cărților, pentru a se educa, având la bază o cultură solidă, dublată de o formare morală și spirituală prin care să discearnă superficialitatea, abuzul și folosirea inadecvată a noilor tehnologii, care înrobesc tot mai mult tineretul:

„O astfel de școală ca cea în care ne aflăm este chemată, cu multă bucurie de Mântuitorul Iisus Hristos, să fie cu adevărat misionară. Voi, dragi elevi, sunteți micii misionari ai Bisericii, urmând să Îl mărturisiți pe Domnul Hristos și să le arătați fraților voștri și surorilor voastre că Dumnezeu ne iubește și că a renunța la bunuri trecătoare, lumești, nu înseamnă a întoarce spatele progresului, ci înseamnă a te educa să trăiești cumpătat, cu măsură, pentru a ajunge la adânci bătrânețe și pentru a putea începe călătoria înspre veșnicie în lumina lui Dumnezeu, așa cum au făcut-o și înaintașii noștri.”

După Sfânta Liturghie a fost oficiată slujba de Te-Deum la începutul anului școlar, înălțându-se rugăciuni pentru dobândirea înțelepciunii și ferirea de ispite a elevilor care se află în pragul noului an școlar.

În cuvântul său, Preacucernicul Părinte Radu Rus, directorul Liceului Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu”, a ținut să mulțumească Preasfințitului Părinte Sofronie al Oradiei pentru purtarea de grijă pe care a arătat-o și o arată permanent față de această școală, care este „ctitoria și școala de suflet a Preasfinției Sale”, și în același timp să ceară ajutorul, călăuzirea și binecuvântarea lui Dumnezeu pentru această școală, de care are atâta nevoie pentru a crește și a se dezvolta și pe mai departe. Preacucernicia sa i-a asigurat pe toți elevii, și în special pe cei din clasa a IX-a, de toată căldura și dragostea cu care sunt primiți și invitați să învețe și să crească spiritual în această școală a Bisericii.

În cuvântul de final, Preasfințitul Părinte Sofronie i-a îndemnat pe elevi să își mărturisească cu curaj și demnitate credința dreptmăritoare și identitatea națională, ce sunt statornicite de peste două milenii în aceste ținuturi, și le-a urat mult succes, atât lor, cât și profesorilor, evidențiind responsabilitatea la care sunt chemați și standardul înalt, performanța, la care trebuie să țintească.

Cu prilejul acestei sărbători, deoarece profesorii și elevii liceului adună de ceva vreme diferite obiecte vechi în vederea amenajării unui mic muzeu al școlii, Ierarhul a oferit pentru muzeul liceului două viori vechi și valoroase, din colecția personală a familiei Preasfinției Sale.

Liceul Ortodox „Episcop Roman Ciorogariu” din Oradea a luat ființă în anul 2007, prin grija și strădaniile Preasfințitului Părinte Sofronie, Episcopul Oradiei, ctitorul școlii, fiind cel mai tânăr liceul din județul Bihor, dezvoltându-se de la un an la altul, școlarizând în prezent 750 de copii și tineri din toate ciclurile de școlarizare, de la grădiniță și până la liceu. Din anul 2012 liceul funcționează în clădirea vechii Academii Teologice din Oradea, ce aniversează anul acesta 90 de ani de la înființare, clădire redobândită de Episcopia Oradiei ca urmare a demersurilor întreprinse de Preasfințitul Părinte Sofronie, după ce fusese confiscată abuziv de către autoritățile comuniste în anul 1948, devenind sediu pentru diferite școli cu profil tehnic. Începând din acest an școlar, 2013-2014, elevii Liceului Ortodox au posibilitatea să își desfășoare programul specific de rugăciune și studiu în condiții optime, elevii de la profilul tehnic fiind transferați într-o altă locație, în timp ce elevii din ciclul primar și gimnazial își desfășoară în continuare activitatea în clădirea școlii de pe strada Aluminei, nr. 88, din Oradea.

De asemenea, tot începând cu acest an școlar, liceul și-a extins nivelurile de învățământ, prin înființarea unui nou profil și a unei noi clase de științe ale naturii la nivel liceal, precum și prin afilierea unei grădinițe din Oradea, situată în vecinătatea liceului.

Comentarii Facebook


Știri recente