Liturghie arhierească în Biserica „Sfântul Ilie” din Craiova

Mii de credincioşi au trecut pragul sfintelor locaşuri de rugăciune din Arhiepiscopia Craiovei în prima duminică din anul 2016, care precede măritul praznic al Botezului Domnului. Printre acestea se numără şi Paraclisul mitropolitan Sfântul Proroc Ilie Tesviteanul din Cetatea Băniei. Sfânta Liturghie a fost săvârşită aici de Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu, Mitropolitul Olteniei, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, informează mitropoliaolteniei.ro

În cuvântul rostit la finalul slujbei religioase, Mitropolitul Olteniei a tâlcuit textul pericopei evanghelice de la Marcu 1, 1- 8.

„În Sfânta Evenghelie din duminica premergătoare Botezului Domnului, Sfântul Apostol Marcu vorbeşte despre vestea bună pe care Dumnezeu Tatăl ne-a dat-o după căderea în păcat, că ne va trimite Izbăvitor şi Mântuitor, pe Însuşi Fiul Său făcut om, care avea să răscumpere cu Sângele Său păcatele noastre şi să ne ridice prin Învierea Sa, la Împărăţia Cerească. Fiul lui Dumnezeu ne-a descoperit că «El este Calea, Adevărul şi Viaţa», şi astfel, urmându-I învăţătura nu mai suntem străini în Casa lui Dumnezeu, ci devenim parte din familia Sa, împreună locuitori cu sfinţii Săi, ne facem casnici ai lui Dumnezeu, aşa cum spune Sfântul Apostol Pavel. Este într-adevăr o mare bucurie care, aşa cum ne spune Sfânta Scriptură, «nu se va lua de la noi», întrucât Cel care ne-a adus această veste este însuşi Mântuitorul Hristos. El a luat trupul nostru şi îl păstrează în Sfânta Treime pentru ca noi toţi să avem în El curaj, credinţă, nădejde şi putere spre a-L urma. Răspunsul nostru la vestea cea bună trebuie să-l dăm prin mărturisirea credinţei şi a învăţăturii creştine. Numai printr-o credinţă jertfelnică şi mărturisitoare vom avea plată în ceruri, după cum ne asigură Mântuitorul, când spune: «Oricine va mărturisi pentru Mine înaintea oamenilor, şi Eu voi mărturisi pentru el înaintea Tatălui Meu, Care este în ceruri» (Matei 10, 32). Înţelegem aşadar că această duminică este aşezată înaintea Botezului Mântuitorului Hristos spre a pregăti sufletele noastre pentru acest mare praznic al creştinătăţii”, a spus Înaltpreasfinţia Sa.

Comentarii Facebook


Știri recente