Lansarea proiectului Biblio-Ident la Timișoara

În Aula Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran” din Timișoara a fost lansat joi, 27 iunie, proiectul transfrontalier România-Serbia „Biblioteca, instrument de construire a identității regionale și de întărire a coeziunii sociale – Biblio-Ident”, după cum aflăm din Ziarul Lumina.

Evenimentul s-a desfășurat în prezența a numeroși invitați din țară și din Serbia, între care îi amintim pe reprezentantul Consulatului General al Republicii Sârbe la Timișoara, Vladimir Vasiljev, directorul Bibliotecii publice orășenești „Zarko Zrenjanin” din Zrenjanin, Thomas Remus Mochnacs, coordonator științific, și conf. univ. dr. Vasile Docea, director general al Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran” Timișoara.

Activitățile proiectului se desfășoară în ambele biblioteci partenere, cu participare din ambele țări. Acestea vor consta în patru conferințe tematice ce vor avea loc la Timișoara pe tema identității culturale a Banatului, două ateliere de lucru cu participarea bibliotecarilor din România și Serbia pentru dobândire de competențe avansate în descrierea cărților de patrimoniu. Se dorește crearea unei baze de date cu cărțile de patrimoniu (scanarea, indexarea și traducerea paginii de titlu și cuprinsului celor 500 de cărți selectate pentru „Fondul Banatica” în patru limbi: engleză, sârbă, maghiară și germană), precum și scanarea conținutului a 100 de cărți, integral. Rezultatele anticipate în cadrul proiectului se vor concretiza în realizarea unei baze de date comune, care să cuprindă cărți de patrimoniu despre regiunea Banatica, numită „Fondul Banatica”. De asemenea, vor fi tipărite 400 de broșuri aferente sesiunilor de comunicări, 40 de manuale pentru bibliotecari, care vor participa la ateliere de lucru și 400 de cărți cu lucrările conferințelor tematice și bibliografia selectată.

Partenerul lider al acestui proiect este Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran”, Timișoara, alături de Biblioteca Publică Orășenească „Zarko Zrenjanin” din Zrenjanin. Scopul proiectului este acela al întăririi coeziunii sociale și economice prin schimbul de cunoștințe, stimularea cercetării științifice a trecutului istoric comun și crearea unei baze de date. Dintre obiectivele acestui proiect amintim promovarea diversității culturale, punerea în valoare și evidențierea fondului de carte de patrimoniu, din Banatul istoric până în anul 1900. Se are în vedere realizarea unei baze de date ce însumează cărțile de patrimoniu, care au în vedere cărți despre regiunea Banat, oameni de cultură din Banat și cărți editate sau tipărite în Banat.

„Proiectul nostru vine de fapt în continuarea altor proiecte culturale, care se desfășoară în această zonă, nu numai la noi, ci și în partea sârbească. Vine pe de o parte în continuarea acelor proiecte prin care se valorifică specificul local, iar pe de altă parte se încearcă potențarea acestor valori, în vederea extragerii unor lucruri de valoare. Cred că impactul urmează să fie în special în rândul generațiilor mai tinere pe care le dorim crescute și educate în spiritul acestor identități regionale. Proiectul nostru accentuează legătura omului cu locul, cu mediul în care trăiește și cu valorile cu care se înconjoară”, a precizat Vasile Docea, directorul Bibliotecii Universitare.

Echipa de proiect româno-sârbă este condusă de conf. univ. dr. Vasile Docea, director general al Bibliotecii Centrale Universitare „Eugen Todoran” Timișoara.

Proiectul este implementat în perioada 18 decembrie 2012 – 18 iunie 2014, cu sprijinul financiar al Uniunii Europene, prin Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România-Serbia, Axa prioritară 3 – Promovarea schimburilor „people to people”.

Comentarii Facebook


Știri recente