Întâlnire pentru studiul religiilor și cultelor distructive

Între 18 și 21 septembrie, a avut loc la Mănăstirea Alexandru Nevski din Sankt Petersburg (Rusia) cea de-a 7-a Întâlnire Interortodoxă a Inițiativei Ortodoxe pentru Studiul Religiilor și Cultelor Distructive, informează Ziarul Lumina.

Întâlnirea a fost organizată de Pancyprian Parents Union, care este condusă de Episcopul Christoforos al Karpasiei (Cipru), și a fost găzduită de Mitropolia de Sankt Petersburg și Ladoga, cu binecuvântarea Preafericitului Kiril, Patriarhul Moscovei și al Întregii Rusii. Tema generală a acestei întâlniri a fost „Studiul modalităților practice de colaborare între Biserică, Stat și organismele civile în ceea ce privește confruntarea cu cultele distructive. O privire generală asupra scenei internaționale”. În cadrul acestei întâlniri, s-a discutat în mod special problema scientologiei, considerată ca fiind reprezentativă pentru mișcările cu caracter distructiv.

Au participat reprezentanți din Patriarhia Ecumenică, Patriarhia Antiohiei și a Întregului Orient, Patriarhia Ierusalimului, Patriarhia Moscovei și a Întregii Rusii, Patriarhia Sârbă, Patriarhia Română, Patriarhia Bulgară, Patriarhia Georgiei, precum și din Bisericile Ortodoxe ale Ciprului, Greciei, Poloniei și Ucrainei. De asemenea, au fost reprezentate organizațiile eclesiastice și laice de luptă împotriva sectelor din țările ortodoxe.

Cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, la această întâlnire a participat pr. conf. dr. Radu Petre Mureșan, de la Facultatea de Teologie Ortodoxă „Justinian Patriarhul” din București, care a prezentat comunicarea „Prezența și activitatea Bisericii Scientologice în România”, pe baza datelor colectate din articole și broșuri de promovare a scientologiei în România. Părintele Radu Mureșan a arătat că, spre deosebire de experiența altor Biserici Ortodoxe, impactul scientologiei în România pare să fie redus. Totuși, nu a exclus posibilitatea ca scientologia să se dezvolte insidios, ascunzându-se în spatele unor fundații cu caracter filantropic, sau în domeniul educațional, respectiv prin cursuri de dezvoltare personală NLP sau de reabilitare a dependenților de droguri (Organizația Scientologică Narcomon).

În cuvântul introductiv, Mitropolitul Christoforos al Karpasiei, care a prezidat lucrările întrunirii, a arătat că este absolut necesar ca reprezentanții Bisericilor Ortodoxe să se întâlnească periodic pentru a se informa reciproc cu privire la noile mișcări religioase. „O problemă cu care se confruntă o Biserică Ortodoxă într-un anumit moment poate preocupa, peste puțin timp, și altă Biserică Ortodoxă, deoarece activitatea noilor mișcări religioase nu are granițe. În prima sesiune de comunicări, din 18 septembrie, vorbitorii au căutat să pună în lumină modalitățile practice prin care autoritățile și organismele civile pot fi sensibilizate în legătură cu periculozitatea noilor mișcări religioase care se propagă în societate, sub masca unor asociații filantropice, culturale, sociale, politice sau de altă natură. S-a arătat că Biserica este chemată să provoace și să întrețină o stare de trezvie în societate față de prezența și activitatea noilor mișcări religioase”, ne-a declarat părintele Radu Mureșan.

Lucrările conferinței din cea de-a doua zi, 19 septembrie, au fost dedicate „Bisericii Scientologice” și urmau să se desfășoare în clădirea Dumei din Sankt Petersburg, cu participarea unor înalți oficiali ai Legislativului. „Datorită opoziției unor ONG-uri care au organizat manifestații în zilele precedente, sau din alte motive pe care reprezentanții Dumei nu le-au putut explica, aceste lucrări nu s-au mai desfășurat în locul propus, participanților oferindu-li-se în schimb posibilitatea să efectueze, în după-amiaza aceleiași zile, un tur al clădirii Dumei (fost palat imperial). Participanții au fost primiți foarte bine și chiar a fost organizată o masă rotundă cu reprezentanți ai Legislativului în sala de lucru pe comisii a Dumei. Respectivii membri ai Dumei au participat ulterior la conferință și au avut intervenții interesante alături de participarea unor academicieni de la Academia de Științe Rusă. Sesiunea de comunicări a fost deschisă de conferința susținută de britanicul Jon Atack, fost scientolog, autorul mai multor studii despre «Biserica Scientologică». De asemenea, prof. Alexandr Dvorkin (Moscova), care a scris numeroase cărți și articole împotriva scientologiei, a prezentat periculozitatea acesteia din prisma experienței sale personale (intimidat, denigrat în presă, amenințat, chemat de numeroase ori în instanță, câștigând de fiecare dată procesele)”, ne-a mai spus părintele Radu Mureșan.

În ultima zi a conferinței au fost discutate modalități practice de abordare a sectelor, plecând de la premisa că sectarismul nu apare nicăieri din întâmplare, ci acolo unde există un teren gol, o lipsă în viața religioasă, pe care sectele pretind că o suplinesc. „Într-o formă sau alta, toți vorbitorii au subliniat faptul că este necesar ca, în fața noilor mișcări religioase, creștinul ortodox să cunoască bine învățătura ortodoxă și să dea mărturie despre aceasta prin modul său de viață. În acest sens, reprezentanții Bisericilor și-au împărtășit unii altora din experiența pastorală în abordarea noilor mișcări religioase și în special cu scientologia, insistând asupra faptului că este absolut necesară cunoașterea acestor grupări și informarea corectă a autorităților și a credincioșilor”, a mai precizat reprezentantul Bisericii noastre la evenimentul din Rusia.

În încheiere, reprezentanții Bisericilor au fost anunțați că viitoarea întâlnire a Inițiativei Ortodoxe, care va avea loc în septembrie 2015, va fi găzduită de Mitropolia de Zagreb (Croația).

Comentarii Facebook


Știri recente